Heräsikö kysymyksiä?

Ota rohkeasti yhteyttä

leena.meri@eduskunta.fi

p. 09-432 3165 (Leena)

Avustaja:

jessica.vahtera@eduskunta.fi

p. 050 476 9019 (Jessica)

twiittaa: @leena_meri

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:522936 kpl

Ajatuksia ja arvoja 

Huominen koittaa meille valoisana, jos pidämme huolta ihmisarvoisesta elämästä ja kunnioitamme toisiamme sekä ympäristöämme. Haluan panostaa Suomeen ja suomalaisen hyvään elämään. 

Pidän tärkeinä muun muassa seuraavia asioita:

1. Päätöksenteon tulee olla avointa, kuuntelevaa ja oikeudenmukaista

Käsiteltäviä asioita ei saa etukäteen päättää ennen avointa ja asiallista keskustelua.
Ns. saunasopimukset, joissa asiat päätetään etukäteen kavereiden kesken, eivät ole avointa ja aitoa päätöksentekoa. Kaikilla tulee olla todellinen mahdollisuus vaikuttaa ratkaisuihin. ihmisten tarpeita  tulee kuulla kaikessa päätöksenteossa. 

2. Nuorten ja lasten asema on turvattava

Nuorille on tarjottava hyvä peruskoulutus ja ennen kaikkea työtä. Tämä tarkoittaa riittävää määrää ammattitaitoisia opettajia sekä yksilön tarpeet huomioon ottavaa opetusta. Nuorten pitää voida oppia arvostamaan itseään. Yksilöllisyydelle on oltava aikaa. Vain näin saamme tulevaisuuden osaajia yhteiskuntaamme. Kunnan tulee tehdä voitavansa omassa politiikassaan, että nuorillemme saadaan opiskelun jälkeen myös työpaikka. Meillä ei ole oikeutta jättää nuoriamme yksin. He tarvitsevat meidän aikuisten tukea.

Lastensuojeluun on saatava riittävästi henkilökuntaa ja etukäteen mietityt toimintatavat, jotta perheen ongelmat tunnistetaan ajoissa. En halua, että kenenkään lapsen tarvitsee joutua kärsimään pahoinvoinnista tai jopa pahoinpitelystä, koska viranomaiset eivät ole kyenneet auttamaan ajoissa. Kaikkien asiana on lastemme ja nuortemme hyvinvointi, sillä heissä on meidän tulevaisuutemme.

3. Ikäihmisten ja mielenterveysongelmaisten asioita hoidettava yksilöllisemmin

Holhoustoimen edunvalvonta-asioiden parissa työskentelevänä näen puutteet ikäihmisten ja mielenterveysongelmaisten taloudellisten asioiden ja terveydenhoidon järjestämisessä. Asiat joudutaan liian usein järjestämään raskaalla ja itsemääräämisoikeutta rajoittavalla edunvalvojan määräämisellä, kun kevyempikin järjestely riittäisi, jos vain sellaista palvelua olisi kunnassa riittävästi tarjolla. Kuntien eri viranomaisten tulisi tehdä yhteistyötä enemmän ja järjestää kevyempiä sekä yksilölliset tarpeet paremmin huomioon ottavia palveluita.  Myös viranomainen voisi olla taho joka ajoittain kyselee asiakkaan kuulumisia.

Myös kotihoitoa tulisi kehittää. Jokaisen pitää voida halutessaan asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.  Se on myös aina laitoshoitoa taloudellisesti halvempi vaihtoehto.

4. Kunnan velvollisuudet palveluntuottajana ja yksityistäminen

Kunnan tulee vastata riittävien peruspalveluiden järjestämisestä. Yksityisiä palveluntuottajiakin voidaan ja tulee käyttää, jos palvelu on laadukasta. Sopimusten laatimiseen tulee kuitenkin kiinnittää huomiota - kuten julkisuudessa on tullut esille, ei kunnissa osata kilpailutusta ja sopimusten laadintaa riittävästi. Kunnan tulee myös valvoa palveluntuottajaa tehokkaasti, jotta laatu ja toiminta on lainmukaista sekä hyvää. Tehokakkaita keinoja voisivat olla esimerkiksi sopimukseen liitetyt sopimussakot ja riittävän joustavat sopimuksen irtisanomismahdollisuudet.

Yksityisten palvelujen käyttäminen tukee parhaimmillaan myös yksityisyrittäjyyttä ja tukee työllisyyttä kunnassa. Huonoimmillaan, eli huonosti hoidettuna kilpailutuksena ja vääriin palveluihin kohdistettuna, valuvat veroeurot ulkomaille.

5. Työpaikkojen luomiseen ja pysyvyyteen pitää panostaa

Kunnan tulee tehdä voitavansa, jotta kunta palkkaa mahdollisimman paljon työttömiä ja nuoria töihin – vaikka työllistämisvaroin, kesätöihin taikka oppisopimuksin. Toimintatapoja, joihin kunta voi vaikuttaa, on muitakin. Kunta voi myös mm. kaavoituksella ja suunnittelulla vaikuttaa yritysten toimintaedellytyksiin kunnassa. Myös sitä kautta saadaan työtä kuntalaisille.

Työ- ja virkasuhteet pitää kohtuullisessa ajassa saada myös pysyviksi työpaikoiksi. Työttömyys ja määräaikaiset pätkätyöt ovat vuosikausia kestävinä täysin kestämättömiä koska ihminen elää jatkuvassa epävarmuudessa. Olen itsekin lakimiesurani aikana työskennellyt määräaikaisissa virkasuhteissa - eikä se todellakaan ole ollut mieltä ylentävää kaikkine epävarmuustekijöineen.

6. Kestävä kehitys, tasapuolinen suunnittelu ja kunnan vetovoimaisuus

Kaikessa kunnan rakentamisessa ja suunnittelussa (niin kaavoituksessa kuin yksittäisissä hankkeissa) tulee huomioida myös ympäristöarvot, kuten ympäristön saastuminen ja maisemallisuus. Kunnassa pitää olla kaunista ja se ei maksa yhtään enempää – tarvitaan vain hyvää suunnittelua. Meidän tulee jättää hyvä luontoperintö myös lapsillemme. Tämä voidaan tehdä kuitenkin ilman, että liioittelemme suojelumääräyksissä ja -velvoitteissa. 

Kunnan tulee kaupunkisuunnittelussaan ja päätöksenteossaan luoda myös yksityisyrittäjille hyvät toimintaedellytykset. Näin voidaan saada lisää työpaikkoja ja palveluita tasaisesti koko kuntaan. Uusia ja toimeentulevia asukkaita saadaan veronmaksajiksi kuntaan sen ollessa vetovoimainen ja hyvässä maineessa – se taas luo taloudellisia lisäedellytyksiä huolehtia kunnan palveluista.

On myös huolehdittava, että koko kuntaa kehitetään tasapuolisesti. Sen sijaan että kunta keskittyisi tiettyjen uusien yksittäisten hankkeiden kehittämiseen, tulee myös vanhat asuinalueet saada kehitykseen mukaan. Monilla vanhoillakin asuma-alueilla on paljon hankkeita, jotka tulisi saada asialistalle. Esimerkkeinä lähikaupat, viemäriverkoston uusiminen, kevyenliikenteen väylien rakentaminen yms. 

7. Kuntalaisten aktivoiminen ja yhteisöllisyys

Me kaikki voimme tehdä osamme. Kunnassa voitaisiin kehittää keinoja saada asukkaita enemmän mukaan yhteisten asioiden talkoisiin. Kyseessä olisi siis vapaaehtoistyön kannustaminen eri muodoissaan. Esimerkkinä erilaiset palveluringit, jonne voisi ilmoittautua kun aikaa ja tarmoa riittää. Myös asuinympäristömme siistiminen (esim. roskien kerääminen luonnosta ja katujen varsilta) talkoovoimin olisi mukava tapa tutustua naapuriin ja päivän päätteeksi voisi yhdessä juoda vaikka kunnon kahvit.