Heräsikö kysymyksiä?

Ota rohkeasti yhteyttä

leena.meri@eduskunta.fi

p. 09-432 3165 (Leena)

Avustaja:

jessica.vahtera@eduskunta.fi

p. 050 476 9019 (Jessica)

twiittaa: @leena_meri

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:399948 kpl

Kirjallinen kysymys lastensuojelusta

Keskiviikko 13.11.2019 klo 18:06 - Leena Meri


Ministerin vastaus kysymykseen:

Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 322/2019 vp

Vastaus kirjalliseen kysymykseen lastensuojelusta

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Leena Meren /ps näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 322/2019 vp:

Millaisia toimenpiteitä hallitus on tekemässä lastensuojelun osalta lasten suojelemiseksi
fyysiseltä väkivallata ja ettei tällaista voi enää tapahtua, etenkään kun lastensuojelutyö on
jo aloitettu ja onko ministeri huomioinut perusteluissa mainitun tapauksen ja pyytänyt selvityksen siitä, täyttääkö viranomaisten toiminta lastensuojelun kriteerit?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista on hänen huoltajillaan. Viranomaisten tehtävänä on
lapsen oikeuksia turvaten tarvittaessa tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään sekä omilla toimillaan suojata lasta. Ensi- ja turvakodit ovat tärkeitä toimijoita lasten väkivallalta suojaamisessa.

Lapsi voidaan sijoittaa lastensuojelun toimesta ensikotiin yhdessä vanhempansa kanssa,
mutta muitakin keinoja lasten väkivallalta suojaamiseksi on, eikä lasten suojaaminen ole vain
lastensuojelun tehtävä. Eri toimijoiden yhteinen, kansallinen Lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyn tavoite- ja toimenpidesuunnitelma vuosille 2020-2025 onkin juuri julkaistu.

Sosiaali- ja terveysministeriön tehtävänä on sosiaali- ja terveyspolitiikan suunnittelu, ohjaus ja
valvonta. Tämä sisältää erityisesti lainsäädännön, myös lastensuojelulain, valmistelun ja sen toimeenpanon ohjauksen. 1.1.2020 voimaantulevien lastensuojelulain muutosten tavoitteena on
muun muassa sijaishuollossa olevien lasten hyvän kohtelun ja perusoikeuksien vahvistaminen.
Sosiaali- ja terveysministeriön tehtäviin ei sisälly yksittäisten tapausten tutkiminen vaan lastensuojelussa esiin tulleita epäkohtia tutkivat valvontaviranomaiset, kuten aluehallintoviranomaiset omalla alueellaan. Ministeriöllä ei ole tietoa, onko kyseisen lapsen asia valvontaviranomaisen tutkittavana. Lain muutoksen myötä aluehallintovirastojen tulee kuulla lapsia henkilökohtaisesti valvontakäynneillä, ja tämän mahdollistamiseksi aluehallintovirastoihin on lisätty tämän vuoden alusta kuusi henkilötyövuotta lastensuojelun valvontaan. Ministeriö on yhdessä Suomen Kuntaliiton kanssa valmistellut lastensuojelun laatusuositusten päivitykset. Suositukseen on lisätty sijaishuollon laatukriteerit, jotka tukevat myös valvontatyötä. Valvontaa kehitetään lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoimassa, parhaillaan käynnissä olevassa Kysy ja kuuntele –hankkeessa.

Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 322/2019 vp

Lastensuojelun laatua parannetaan myös lisäämällä henkilöresursseja. Hallitusohjelman mukaan
lastensuojelun vähimmäishenkilöstömitoituksesta säädetään lailla. Vuonna 2022 yhdellä lastensuojelun ammattilaisella voi lain mukaisesti olla enintään 35 lasta asiakkaanaan ja vuonna 2024 enintään 30 lasta. Näiden muutosten jälkeen lastensuojelun ammattilaisilla on nykyistä paremmat edellytykset arvioida ja tukea perheitä, sekä ennaltaehkäistä lapsiin kohdistuvaa fyysistä väkivaltaa.


Helsingissä 11.12.2019


Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini