Toimintani eduskunnassa

Kansanedustajan arkinen työ on pääasiassa suurelle yleisölle näkymätöntä. Työtä tehdään valiokunnissa, joissa käsitellään hallituksen lakiesitykset. Vasta valiokuntakäsittelyn jälkeen hallituksen esityksistä äänestetään täysistuntosalissa. Näin ollen eduskuntasalissa työskentely, puheiden pitäminen ja äänestäminen on työstä vain pieni osa koko työpäivästä.

Itse toimin lakivaliokunnassa, jonka istunnot ovat tiistaista perjantaihin aamupäivisin. Olen kyseisen valiokunnan puheenjohtaja.

Olen ollut myös Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajan, jolloin keskeisimpiä tehtäviäni oli kutsua eduskuntaryhmän ja työvaliokunnan kokoukset koolle sekä johtaa niissä puhetta, hoitaa ryhmän puolesta neuvottelut sekä ohjata ja valvoa ryhmäkanslian toimintaa. Eduskuntaryhmän puheenjohtajalla on ensisijainen tiedottamisvastuu koko eduskuntaryhmää koskevista ja toiminnan kannalta tärkeistä ajankohtaisista poliittisista kysymyksistä.

Eduskunnassa olen tehnyt omissa ja ryhmän nimissä lakialoitteita ja talousarvioaloitetta, omia kirjallisia kysymyksiä ja pitänyt runsaasti puheenvuoroja.

Pääset tarkastelemaan toimenpiteitäni tarkemmin tästä linkistä.

Tehtäviäni eduskunnassa
 • Oikeusministeri 20.6.2023-
 • Kansanedustaja, perussuomalaisten eduskuntaryhmä 7.5.2015-
 • Lakivaliokunta (puheenjohtaja) 18.06.2019-4.4.2023, 19.4.2023-19.6.2023
 • Puhemiesneuvosto (jäsen) 18.06.2019- 4.4.2023, 19.4.2023-19.6.2023
 • Kansliatoimikunta (jäsen) 19.4.2023-19.6.2023
 • Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto (jäsen) 18.06.2019-
 • Perustuslakivaliokunta (varajäsen) 3.4.2020-29.10.2021
 • Talousvaliokunta (varajäsen) 20.3.2020-11.2.2022
 • Valtakunnanoikeuden jäsen 1.1.2020-31.12.2023
 • Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 18.06.2019-4.4.2023, (jäsen) 19.04.2023–19.06.2023
 • Eduskuntaryhmän työvaliokunta (jäsen) 2/2016-17.4.2019
 • Perussuomalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja 15.6.2017-17.4.2019
 • Perussuomalaisen eduskuntaryhmän 2. varapj. 2.2.2016-15.6.2017
 • Perustuslakivaliokunnan jäsen 2015-2019
 • Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 9.6.2015-29.6.2017, (varajäsen) 30.6.2017-17.6.2019
 • Lakivaliokunnan varajäsen 9.6.2015-29.6.2017
 • Eduskunnan naiskansanedustajien naisverkoston (puheenjohtaja) 06/2015-2016
 • Eduskunnan naiskansanedustajien naisverkosto (jäsen) 2015-2019
 • Kansaneläkelaitoksen valtuutettu 2015-2019
 • Harmaan talouden parlamentaarinen seurantaryhmä (jäsen) 2016-2019
 • Ahvenanmaan itsehallintolain uudistamisen parlamentaarinen komitea, PS edustaja 2016-06/2017
 • Maanrakennuslain uudistamisen parlamentaarinen ryhmä (jäsen) 2018-2019
 • Eduskunnan eläinsuojelukerho (jäsen) 2015-
 • Eduskunnan keliakiaverkosto (jäsen) 2015-
 • Eduskunnan Love Saimaa ryhmä (jäsen) 2018-
 • Eduskunnan Karjalakerho (jäsen) 2019-
 • Eduskunnan hevosystävien kerho (varapuheenjohtaja) 2019-