Oikeudenkäynnit turvallisemmiksi etäyhteyksin

Tiistai 11.6.2024 klo 16.35

Tänään eduskunnan lähetekeskustelussa on hallituksen esitys, jolla on tarkoitus helpottaa etäyhteyksien käyttöä oikeudenkäynneissä. Esityksen tarkoituksena on sujuvoittaa ja nopeuttaa oikeudenkäyntejä sekä lisätä niiden saavutettavuutta.

Etäyhteydet vähentävät matkakustannuksia ja matkustuksesta koituvaa ajanhukkaa. Lisäksi muun muassa todistelun vastaanottamista videon välityksellä helpotetaan ja esityksessä säädetään etäoikeudenkäynneistä.

– Todistajan poissaolo aiheuttaa usein oikeudenkäyntien peruuntumisia. Jatkossa poisjäänyttä todistajaa voitaisiin kuulla puhelimitse, mikä ehkäisisi käsittelyn venymistä, oikeusministeri Leena Meri kertoo.

Jotkut aiheuttavat vaaran istuntosalissa

Uutta olisi myös asianosaisen velvoittaminen etäyhteydellä osallistumiseen läsnäolon sijasta. Etäyhteyspakko tulisi kyseeseen esimerkiksi, kun oikeudenkäynnin turvallisuus on uhattuna.

– Jotkut ihmiset aiheuttaisivat istuntosalissa läsnä ollessaan vaaraa muille ihmisille. Tämä voidaan välttää velvoittamalla asianosainen osallistumaan oikeudenkäyntiin etänä, esimerkiksi vankilasta käsin, ministeri Meri tähdentää.

– Oikeudenkäynnissä kuultavat henkilöt myös luultavasti uskaltaisivat avoimemmin kertoa asioista, kun ei tarvitse pelätä fyysistä uhkaa.

Julkaistu Suomen uutisissa 11.6.2024. Linkki: Oikeusministeri Leena Meri etäyhteyksien käytöstä oikeudenkäynneissä: Etäyhteydet lisäisivät turvallisuutta ja ehkäisisivät käsittelyjen venymistä - Suomen Uutiset

Kommentoi kirjoitusta.

Pakkoavioliitot ovat ihmiskauppaa

Tiistai 11.6.2024 klo 3.35

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys, jonka mukaan avioliittoon pakottaminen on jatkossa ihmiskauppaa. Esitys selkeyttäisi avioliittoon pakottamisen rangaistavuutta.

– Avioliitto on kahden ihmisen välinen kaunis asia. Kenenkään ei kuulu painostuksesta ja pakosta avioitua toisen kanssa, toteaa oikeusministeri Leena Meri.

Suomessa ketään ei saa naittaa vastoin tahtoaan

Pakkoavioliitolla tarkoitetaan esityksessä virallisten, väestötietojärjestelmään rekisteröityjen liittojen lisäksi niihin rinnastettavia pakotettuja suhteita, kuten niin sanottuja uskonnollisia avioliittoja. Pakottamiseksi nähtäisiin sekä avioliiton solmimiseen pakottaminen että pakkoavioliitoksi muodostuneesta liitosta irtautumisen estäminen.

– Suomessa toimitaan Suomen lain mukaan. Täällä ei ketään saa naittaa toiselle vastoin naisen tai tytön omaa tahtoa, ei nyt eikä jatkossa.

Julkaistu Suomen uutisissa 7.6.2024. Linkki: Oikeusministeri Leena Meri: Pakkoavioliitot ovat ihmiskauppaa - Suomen Uutiset

Kommentoi kirjoitusta.

Ensikertalainen voi olla vain kerran

Tiistai 11.6.2024 klo 3.34

Oikeusministeri Leena Meri toi tänään eduskuntaan hallituksen esityksen, jolla rikoslakia muutetaan nykyistä oikeudenmukaisempaan suuntaan. Ensikertalaisuussäännöksen uudistaminen on kirjattu hallitusohjelmaan, ja nyt annettu esitys ankaroittaa suomalaista kriminaalipolitiikkaa tämän hallitusohjelman linjauksen mukaisesti.

Suomessa ensimmäistä vankilatuomiotaan istuvien vankien lisäksi myös rikoksenuusijat vapautetaan vankilasta tavallista aikaisemmin, kunhan edellisestä tuomiosta on kulunut muutama vuosi. Tämä johtaa kohtuuttomiin tilanteisiin, joissa aiemmasta rikostaustasta huolimatta rangaistusta suoritetaan vankilassa verraten lyhyen ajan.

– Uusintarikollisten rinnastaminen ensikertalaisiin istuu harvan oikeustajuun. Viimein tämä kansainvälisestikin vertaillen outo käytäntö poistetaan, oikeusministeri Leena Meri toteaa.

Rikoksenuusijoiden ehdonalaiseen pääsy vaikeutuu

Nyt annetun esityksen mukaan vanki, joka on aikaisemmin ollut vankilassa, voi päästä ehdonalaiseen vapauteen vasta istuttuaan nykyistä selvästi pidemmän ajan vankilassa. Näin olisi riippumatta siitä, kuinka pitkä aika edellisen vankeusrangaistuksen suorittamisesta olisi kulunut.

– Tällaista ratkaisua voidaan perustella järjestelmän selkeyden, ymmärrettävyyden, uskottavuuden ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta, sillä kyllähän seuraamuksen tulee ankaroitua rikosten uusimisen myötä, ministeri kiteyttää.

Julkaistu Suomen uutisissa 6.6.2024. Linkki: Ensikertalaisuussäännöksen uudistaminen kirjattiin hallitusohjelmaan - oikeusministeri Meri: "Uusintarikollisten rinnastaminen ensikertalaisiin istuu harvan oikeustajuun" - Suomen Uutiset

Kommentoi kirjoitusta.

Nähdään lauantaina 8.6. torilla!

Maanantai 3.6.2024 klo 9.47

Leena_Jarvenpaa_Kerava_some.jpg

Kommentoi kirjoitusta.

Oikeusministeri Leena Meri Helsingin tietomurrosta: Henkilötietojen suojaa on pystyttävä parantamaan

Torstai 16.5.2024 klo 15.38

Oikeusministeri Leena Meri kirjoittaa oikeusministeriön sivuilla julkaistussa kolumnissaan Helsingin kaupunkiin kohdistuneesta tietomurrosta karmeana esimerkkinä tapahtumasta, jollaista ei pitäisi voida tapahtua.

– Teemme oikeusministeriössä työtä, jotta arkaluonteisia henkilötietoja pystytään suojaamaan entistä paremmin. Helsingin kaupunkiin kohdistunut tietomurto on karmea esimerkki tapahtumasta, jollaista ei pitäisi voida tapahtua, oikeusministeri Leena Meri painottaa.

Oikeusministeriössä käynnistyi jo joulukuussa 2023 pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaan perustuva selvitystyö, joka koskee tietosuojasääntelyn rikkomisesta määrättävien hallinnollisten seuraamusmaksujen ulottamista koskemaan myös viranomaisia. Tällä hetkellä maksuja voidaan määrätä vain yksityisille toimijoille. EU:n tietosuoja-asetuksen nojalla tätä koskeva harkintavalta on kullakin jäsenvaltiolla.

Vastaavat tapahtumat pyritään estämään

Oikeusministeriö valmistelee valtioneuvostolle esityksen ns. poikkeuksellisen tapahtuman tutkinnan käynnistämisestä Helsingin kaupunkiin kohdistuneesta suuresta tietomurrosta. Tutkinnasta vastaa turvallisuustutkintalain nojalla Onnettomuustutkintakeskuksen (OTKES) yhteyteen asetettava tutkintaryhmä, joka suorittaa tehtävänsä itsenäisesti ja riippumattomasti.

– Onnettomuustutkinnan keinoin tehtävässä tutkinnassa ei etsitä syyllisiä vaan analysoidaan tapahtumat ja niihin johtaneet tekijät. Sitä kautta tuotetaan tietoa ja suosituksia, joilla vastaavien tapausten toistumisia voidaan estää, Meri kertoo.

Oikeusministeriö ryhtyy myös selvittämään suuriin tietojärjestelmärikoksiin liittyvää asianomistajan aseman parantamista. Tarkoituksena on lisäksi selvittää syyttäjän työtaakan keventämistä niin sanotuissa mammuttijutuissa, kuten Vastaamo-tietomurrossa.

Julkaistu Suomen uutisissa 16.5.2024. Linkki: Oikeusministeri Leena Meri Helsingin tietomurrosta: Henkilötietojen suojaa on pystyttävä parantamaan - Suomen Uutiset

Kommentoi kirjoitusta.

Oikeusministeri Leena Meri: Vankilaan joutuminen on myös valinta, kenenkään ei ole pakko tehdä rikoksia

Tiistai 14.5.2024 klo 8.51

KUVAKAAPPAUS/YLE

Hallitus ottaa yhä tiukemman otteen jengirikollisuudesta ja rangaistuksia kovennetaan. Se tietää entistä suurempaa tarvetta vankipaikoille, joiden määrä jo nyt on riittämätön. Vaikeasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta maamme sisäiseen turvallisuuteen panostetaan.

– Vankien määrä lähti nousuun vuonna 2021 ja siihen olisi pitänyt reagoida jo edellisen hallituksen aikana, totesi oikeusministeri Leena Meri Ylen A-studiossa tiistaina.

– Tällä hallituskaudella panostetaan 20 miljoonaa euroa lisää Rikosseuraamuslaitoksen rahoitukseen. Ja meillä on vielä rangaistusten kiristämiseen 12 miljoonaa.

200 uutta vankipaikkaa tulossa

Uusia vankipaikkoja tarvitaan jopa 350 eri puolille Suomea. Ilman hallituksen määrätietoisia toimia Suomi voi pian olla siinä tilanteessa, jossa Ruotsi on tänään. Ruotsi on kolminkertaistamassa vankipaikkojen määrän vuoteen 2030 mennessä.

– Meillä on ollut virkamiesarvio, että pois lukien ampuma-aserikosten kiristykset, niin nämä tulisivat mahtumaan nykyiseen vankilaverkkoon, kun meille valmistuu 200 paikkaa tämän ja ensi vuoden aikana, Meri kertoi.

Vankila on seuraamuslaitos

Rikosseuraamuslaitoksella on ollut pulaa myös ammattitaitoisesta työvoimasta. Tilanne on helpottamassa, sillä uusien vanginvartijoiden koulutuspaikkojen määrä on kaksinkertaistettu 120 opiskelupaikkaan.

– Mikäli Rikosseuraamuslaitoksen resursseja ei saada riittävälle tasolle, niin vankien toimintamahdollisuudet tulevat vähenemään ja sellissä oleskeluaika lisääntyy. Tämähän on kokonaan vastoin sitä kriminaalipoliittista linjausta, mikä on tähän asti ollut, sanoi Rikoksettoman elämän tukisäätiön asiamies Marjatta Kaurala.

– Vankilaan joutuminen on myös valinta, kenenkään ei ole pakko tehdä rikoksia. On kuitenkin muistettava, että vaikka siellä kuntoutetaan ihmisiä, se on myös seuraamuslaitos, Meri huomautti.

Julkaistu Suomen uutisissa 8.5.2024. Linkki alkuperäiseen artikkeliin: Oikeusministeri Leena Meri: ”Vankilaan joutuminen on myös valinta, kenenkään ei ole pakko tehdä rikoksia” - Suomen Uutiset

Kommentoi kirjoitusta.

Pohjoismaista yhteistyötä nuoriso- ja jengirikollisuuden torjunnassa

Maanantai 6.5.2024 klo 19.34

 

Leena Meri.

Monet rikollisuuteen liittyvät ongelmat ovat Suomessa samoja kuin muissa Pohjoismaissa. Siksi on perusteltua etsiä myös ratkaisuja rikollisuusongelmiimme yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa. Ruotsin tilanne korostaa, että toimiin tulee ryhtyä ajoissa. Yhä nuoremmat ajautuvat rikosten tielle ja siksi esimerkiksi rikosten ennaltaehkäisyn täytyy alkaa aikaisin. Pohjoismainen yhteistyö myös kriminaalipoliittisissa kysymyksissä on nyt konkreettisempaa ja tärkeämpää kuin ehkä koskaan aikaisemmin.

Rikollisuus ei tunne rajoja, ja siksi rajat ylittävä yhteistyö myös rikollisuuden torjunnassa on ensiarvoisen tärkeää. Monet rikollisuuteen liittyvät ongelmat ovat Suomessa samoja kuin muissa Pohjoismaissa. Olen siksi etsinyt aktiivisesti ratkaisuja rikollisuusongelmiimme myös muiden Pohjoismaiden kokemusten pohjalta.

Olen tavannut Ruotsin oikeusministeri Gunnar Strömmerin jo useita kertoja – Helsingissä, Brysselissä ja Tukholmassa. Kun hän viime syksynä vieraili Helsingissä, saimme karun tilannekuvan Ruotsin tilanteesta – esimerkiksi ampuma-aserikosten määrä oli kymmenessä vuodessa kolminkertaistunut. Ruotsissa on käynnistetty lukuisia uudistuksia sekä lainsäädännön että käytännön tasolla, jotta esimerkiksi poliisilla on riittävät työkalut uudessa, hyvin huolestuttavaan suuntaan muuttuneessa turvallisuustilanteessa. Ruotsin kokemuksena on, että ne toimet, joita Ruotsissa nyt tehdään tilanteen korjaamiseksi olisi pitänyt aloittaa jo 15 vuotta sitten.

Puhuimme ruotsalaisen kollegani kanssa myös siitä, miten lasten ajautuminen rikollisen toiminnan piiriin voitaisiin estää. Usein vanhemmilla ja perheellä on tässä ratkaiseva rooli. Ruotsissa toteutetaan nyt rinnakkain kahta toimintalinjaa: yhtäältä lisätään tukea niille perheille, jotka ottavat tätä vastaan, ja toisaalta lisätään vaatimuksia niille, jotka eivät halua tehdä yhteistyötä.

Ruotsin kokemuksiin kuuluu se, että rikosten ennaltaehkäisyn täytyy alkaa hyvin aikaisin. Olisi jo aiemmin tarvittu enemmän tietoa myös siitä, miten lapset ja nuoret ajautuvat rikollisuuteen. Aikaisemmin ajateltiin, että näin tapahtuu vähitellen. Uusi ruotsalainen todellisuus on kuitenkin se, että tarvitaan ehkä vain muutama tekstiviesti ja hieman rahaa, ja jo nuoren ensimmäinen rikosteko voi olla erittäin vakava. Alle 15-vuotiaiden rikollisuus on Ruotsissa kymmenkertaistunut vain muutamissa vuosissa. Keskeistä on myös maahanmuuton hallinta – onhan tietyillä maahanmuuttajaryhmillä yliedustus rikollisuudessa. Ruotsin esimerkki on opettanut, että ongelmista on uskallettava puhua, jotta niihin voidaan myös puuttua.

Maaliskuussa osallistuin yhdessä sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson kanssa Tukholmassa pohjoismaiseen pyöreän pöydän keskusteluun nuoriso- ja jengirikollisuudesta. Erityisesti Ruotsissa tilanne on jengirikollisuuden osalta huolestuttava, ja olikin hyödyllistä jakaa kokemuksia ja hyviä käytänteitä Pohjoismaiden kesken tähän ilmiöön puuttumiseksi. Totesimmekin yhdessä, että meidän on hyvä oppia toisiltamme. Esimerkkinä oikeusministeri Strömmer kertoi Ruotsissa helmikuussa voimaan tulleesta uudistuksesta, jonka perusteella tietyiltä henkilöiltä voidaan kieltää liikkuminen tietyllä alueella (preventiva vistelseförbud). Ensimmäiset tulokset ovat lupaavia, ja asia vaikuttaisi selvittämisen arvoiselta Suomessakin.

Ruotsin vierailullani kävin myös Bärbyn suljetussa nuorisokodissa Uppsalassa. Ruotsissa 15–17-vuotiaina tehdyistä vakavistakaan rikoksista tuomittuja ei sijoiteta vankilaan vaan suljettuihin nuorisokoteihin. Ruotsin nykyinen hallitus on kuitenkin muuttamassa suuntaa. Kutsuin kollegat Ruotsista vierailemaan suomalaisissa seuraamuslaitoksissa ja uskon molempia hyödyttävän keskustelun jatkuvan myös tulevien vierailujen yhteydessä.

Ensi vuonna Suomi tulee toimimaan Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaana. Pohjoismainen yhteistyö myös kriminaalipoliittisissa kysymyksissä on nyt konkreettisempaa ja tärkeämpää kuin ehkä koskaan aikaisemmin.

Leena Meri
Oikeusministeri

Julkaistu alunperin oikeusministeriön sivuilla 6.5.2024. Julkaisuun pääsee tästä linkistä: Pohjoismaista yhteistyötä nuoriso- ja jengirikollisuuden torjunnassa - Oikeusministeriö (oikeusministerio.fi)

Kommentoi kirjoitusta.

Oikeusministeri Leena Meri: Pidättäminen ja matkustuskielto mahdolliseksi myös alle 15-vuotiaille rikoksesta epäillyille

Torstai 25.4.2024 klo 17.56

 

Nuorten ja erityisesti alle 15-vuotiaiden rikoksia on tullut poliisin tietoon entistä enemmän. Aihetta pikaisiin toimiin antavat tilastoidun väkivaltarikollisuuden jopa satojen prosenttien kasvu ja nuorten aikuisten katujengit. Nyt hallitus puuttuu asiaan pehmein ja myös kovin keinoin.

Hallitus teki torstaina periaatepäätöksen poikkihallinnollisesta toimenpideohjelmasta, jolla ehkäistään sekä torjutaan nuoriso- ja jengirikollisuutta.

–Hallitus toteuttaa laajan joukon sekä kovia että pehmeitä toimenpiteitä. Muutokseen otetaan mukaan koko yhteiskunta, lähtien kotien ja vanhempien kasvatusvastuusta sekä syrjäytymisen ja syrjinnän vastaisesta työstä aina kotoutumis- ja maahanmuuttopolitiikkaan saakka, kertoi oikeusministeri Leena Meri tiedotustilaisuudessa.

Nuorten väkivaltarikollisuus kasvanut

Alle 15-vuotiaiden nuorten väkivaltarikollisuus on Meren mukaan kasvanut vuodesta 2015 yli 300 prosenttia. Vuonna 2023 poliisi kirjasi 12 000 väkivaltarikosta, joissa oli alle 21-vuotias epäilty.

Huhtikuun tietojen mukaan Suomessa on noin kymmenen katujengiksi luokiteltavaa ryhmää. Ryhmiin on tavalla tai toisella yhdistetty noin 300 henkilöä, joista 150 on poliisi arvion mukaan keskeisiä henkilöitä ja johtohahmoja.

– Oikeusministeriössä selvitämme, olisiko pidättäminen ja matkustuskiellon asettamisen mahdollista myös alle 15-vuotiaiden osalta, Meri totesi.

– Syynä on se, että alle 15-vuotiaiden tekemiksi epäillyt rikokset saataisiin selvitettyä nykyistä tehokkaammin sosiaali- ja poliisiviranomaisten yhteistyönä.

Nuorisorangaistuksen käyttöä lisätään

Ohjelmaan sisältyy myös lainsäädäntötoimia, joilla muun muassa kiristetään katujengeihin liittyvien rikosten rangaistuksia. Nuorten rikosseuraamuksiin lisätään velvoittavuutta ja esimerkiksi nuorisorangaistuksen käyttöä lisätään.

Tarkoituksena on myös ehkäistä yhteisöissä ja alueilla nuorten liittymistä katujengeihin. Lisäksi ohjelmassa kiinnitetään huomiota tutkimustiedon hyödyntämiseen ja vaikuttavien toimintamallien ja hyvien käytäntöjen jakamiseen kunnille ja hyvinvointialueille.

– Pelkät toimenpiteet ja luettelot eivät riitä. Niitä on laitettava nyt tehokkaasti käytäntöön ja seurattava. Vain näin voimme puuttua tähän viheliäiseen ilmiöön, ministeri Meri painotti.

Juttu julkaistu alunperin Suomen Uutisissa 25.4.2024: Oikeusministeri Leena Meri: Pidättäminen ja matkustuskielto mahdolliseksi myös alle 15-vuotiaille rikoksesta epäillyille - Suomen Uutiset

Kommentoi kirjoitusta.

Oikeusministeriön riippumattomuustyöryhmä arvioi perustuslakiin tehtäviä muutoksia ? oikeusministeri Leena Meri: Sopeutustoimet eivät vähennä oikeudenhoidon ydintehtäviä

Keskiviikko 24.4.2024 klo 9.20

Oikeusministeriön oikeustyöryhmän 15.1.2024 asettama riippumattomuustyöryhmä tarkastelee riippumattomuuden edellyttämiä lainsäädäntömuutoksia erityisesti perustuslakiin. Perussuomalainen oikeusministeri Leena Meri pitää työryhmän työtä erittäin tärkeänä. Hallitusneuvotteluissa päätettiin, että oikeuslaitoksen resursseja vahvistetaan lisärahoituksella.

Riippumattomuustyöryhmän keskeisenä tehtävänä on arvioida oikeuslaitoksen vahvan riippumattomuuden kannalta tarpeelliset perustuslain muutokset. Tämä kattaa muun muassa ylimpien oikeuksien tuomareiden lukumäärän, virassapysymisoikeuden sekä tuomareiden nimittämismenettelyn. Työryhmä tuottaa muistion, joka sisältää myös ehdotukset lakimuutoksiksi.

– Työryhmän työ on erittäin tärkeää: se edistää hallituksen tavoitetta suomalaisen oikeusvaltion vahvistamiseksi ja turvaamiseksi tulevaisuudessakin. Hallitus on ohjelmassaan sitoutunut demokraattisen oikeusvaltion edistämiseen. Kehysriihessä hallitus juuri sopi, että uusia sopeutustoimia ei kohdenneta siten, että ne vähentäisivät oikeudenhoidon ydintehtävien kuten syyttäjien, tuomarien ja vanginvartijoiden henkilöstömäärään, oikeusministeri Leena Meri toteaa.

Perustuslain muuttaminen vaatii valmistelua

Oikeusvaltiotyöryhmän toimeksiantoa tarkennettiin lokakuussa 2023, jolloin myös riippumattomuustyöryhmän toimikausi määritettiin jatkumaan vuoden 2026 loppuun asti.

– Perustuslain muuttaminen edellyttää huolellista arviointia ja valmistelua sekä yleensä parlamentaarista ulottuvuutta. Myös perustuslain muuttaminen itsessään on lähtökohtaisesti ylihallituskautinen hanke, osastopäällikkö Johanna Suurpää sanoo.

Julkaistu alunperin Suomen uutisissa 23.4.2024. Oikeusministeriön riippumattomuustyöryhmä arvioi perustuslakiin tehtäviä muutoksia - oikeusministeri Leena Meri: Sopeutustoimet eivät vähennä oikeudenhoidon ydintehtäviä - Suomen Uutiset

Samasta aiheesta myös oikeusministeriön tiedote: Työ oikeuslaitoksen riippumattomuuden eteen jatkuu - Oikeusministeriö (oikeusministerio.fi)

Kommentoi kirjoitusta.

Rikoslaki muuttuu!

Perjantai 19.4.2024 klo 15.08

Rikoslaki muuttuu! Oikeusministeriössä on lukuisia lakimuutoksia vireillä - yksi askel järkevämpään rikosoikeuteen!

Seuraavat asiat muuttuvat:

  • Naisten ja tyttöjen sukuelinten silpominen erillisesti rangaistavaksi
  • Taposta vanhentumaton rikos
  • Lapsensurmapykälä kumotaan

Naisten ja tyttöjen sukupuolielimen silpominen ja silpomisen valmistelu on tulossa erikseen rangaistavaksi. Teon valmistelua olisi esimerkiksi uhrin vieminen ulkomaille silvottavaksi ja muu pakottaminen silpomiseen. Alaikäisen uhrin syyteoikeudesta säädetään siten, että hänellä olisi riittävästi aikaa täysi-ikäistyttyäänkin saada oikeutta.

Tappo ei vanhene koskaan. Tappaja voitaisiin saattaa rikosvastuuseen ajan kulusta huolimatta. Esim. uusi näyttö, uudet teknologiat tai teon tunnustaminen voivat pitkänkin ajan jälkeen mahdollistaa rikoksen selvittämisen. Vanhentumisajat eivät enää olisi syytteen nostamisen tai tekijän tuomitsemisen esteenä.

Lapsensurmapykälä kumotaan. Säännös on historiallinen jäänne. Ennen esim. aviottomiin lapsiin suhtauduttiin ankarasti, mikä ajoi naisia lapsensurmaan vielä 1900-luvun alussa. Rangaistukset lapsensurmasta ovat lievempiä kuin muissa henkirikoksissa. Erilliselle rikosnimikkeelle ei ole enää perusteita. Jatkossa rikoslain tahallisia henkirikoksia koskevia yleisiä säännöksiä sovellettaisiin lapsensurmapykälän sijasta.

Hallitusohjelma turvallisen Suomen puolesta toteutuu askel askeleelta. Tehdään Suomesta turvallisempi yhdessä.

13.png

Kommentoi kirjoitusta.

Pelastetaan Suomi myös jälkipolvillemme

Keskiviikko 17.4.2024 klo 17.50

Kehysriihessä tehtiin monia kiperiä, mutta Suomen pelastamiseksi välttämättömiä päätöksiä.

Tämä hallitus panostaa työllisyyteen, turvallisuuteen ja osaamiseen. Vain näin Suomi nousee.

Sopeutustoimia ei kohdenneta oikeudenhoidon ja sisäisen turvallisuuden henkilöstömääriin, kuten syyttäjiin, tuomareihin, poliiseihin, sotilaisiin, rajavartijoihin ja vanginvartijoihin.

Kestävä talous on hyvinvoinnin edellytys. Pidetään rakkaasta Suomesta huolta myös jälkipolvillemme.

12.png

Kommentoi kirjoitusta.

Hyvää Mikael Agricolan ja suomen kielen päivää!

Tiistai 9.4.2024 klo 15.41

Englannin kielen lisääminen kansalliskieleksi ei ole ratkaisu.
Kansalliskielen opettelu tutustuttaa kulttuuriin ja helpottaa yhteisön sisälle pääsyä. Se myös edistää työllistymisen mahdollisuuksia, sillä juuri kielitaidottomuus on monissa tapauksissa este ulkomaalaisen palkkaamiselle.
Itä-Suomen yliopiston mukaan englannin kieli korvaa suomen kieltä korkeakouluissa joissain toiminnoissa. On hienoa, että suomalaiset osaavat hyvin englantia. On kuitenkin varmistettava, että viranomaisissa saa jatkossakin palvelua suomen kielellä ja suomen kielen asema pysyy vahvana tässä maassa.
Näin ollen englannin lisääminen kansalliskielten joukkoon ei ole kannattavaa. Suomen kieli on kansallisaarre. 🇫🇮
Hyvää Mikael Agricolan ja suomen kielen päivää!
1.png

Kommentoi kirjoitusta.

Hyvinkään suurmarkkinat 6.4.2024

Keskiviikko 3.4.2024 klo 12.38

Olen tavattavissa tämän viikon lauantaina Hyvinkään suurmarkkinoilla. Tervetuloa tapaamaan!

Leena_Hyvinkaa_some_002.jpg

Kommentoi kirjoitusta.

Ministeri Juuso ja ministeri Meri: Varhainen puuttuminen tärkeää nuorisorikollisuuden ennaltaehkäisyssä

Keskiviikko 20.3.2024 klo 16.11

Oikeusministeri Leena Meri ja sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso osallistuvat tänään Tukholmassa lapsia ja nuoria koskevaan kriminaalipoliittiseen pyöreän pöydän keskusteluun.

Ruotsin oikeusministeri Gunnar Strömmer ja sosiaalipalveluministeri Camilla Waltersson Grönvall ovat kutsuneet Pohjoismaiden oikeusministerit ja sosiaaliministerit keskustelemaan rikolliseen toimintaan osallistuvista lapsista ja nuorista ja etenkin nuorisorikollisuuden ennaltaehkäisystä.

- On erittäin hyödyllistä saada ajankohtainen koonti pohjoismaissa toteutetuista vaikuttavista keinoista nuorten rikoskierteen katkaisuun. Hallitus on parhaillaan viimeistelemässä toimenpideohjelmaa nuoriso- ja jengirikollisuuden ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Ohjelma tulee sisältämään sekä kovia että pehmeitä keinoja. Lasten ja nuorten rikollisuuteen puuttumisessa mahdollisimman varhainen reagointi on tärkeää. Jo alkaneen rikoskierteen katkaisemiseksi tarvitaan tehokkaita ja oikein kohdennettuja toimia, tiedonvaihtoa ja laaja-alaista yhteistyötä eri viranomaisten välillä, sanoo oikeusministeri Leena Meri.

- Ruotsin tilanne osoittaa, että Suomessa tarvitaan määrätietoisia toimenpiteitä nuorten jengirikollisuuden kitkemiseksi. Keskeinen haaste varhaisen puuttumisen näkökulmasta on varmistaa tiedonkulku koulun, sosiaaliviranomaisten ja poliisin välillä. Moniammatillinen työ on välttämätöntä, jotta esimerkiksi mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsiviä lapsia ja nuoria voidaan auttaa tehokkaasti. Lastensuojelulakia on uudistettava ja erityisesti avohuoltoon on panostettava nykyistä enemmän. Samalla on otettava lasten ja nuorten vanhemmat mukaan ja varmistettava heidän sitoutumisensa tukitoimiin, sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso painottaa.

Vierailun aikana ministerit tutustuvat ruotsalaisten viranomaisten raportteihin rikollisverkostoihin kuuluvista lapsista ja nuorista sekä nuorisorikollisuuden ehkäisymenetelmistä. Tapaamisessa on tarkoitus keskustella nuorten värväämisestä rikollisverkostoihin ja reiteistä pois niistä sekä ryhmäväkivaltainterventioista ja toiminnallisesta perheterapiasta. Ministerit kertovat myös esimerkkejä maidensa onnistuneista toimenpiteistä, joilla ehkäistään lasten ja nuorten rikollisuutta. Matkan lopuksi oikeusministeri Meri vierailee nuorille rikoksentekijöille tarkoitetussa Bärbyn nuorisokodissa Uppsalassa.

Julkaistu alunperin oikeusministeriön sivuilla 20.3.2024. Linkki: https://oikeusministerio.fi/-/ministerit-juuso-ja-meri-varhainen-puuttuminen-tarkeaa-nuorisorikollisuuden-ennaltaehkaisyssa

Kommentoi kirjoitusta.

Ministeri Leena Meri EU:n oikeusministerikokoukseen Brysseliin

Keskiviikko 6.3.2024 klo 10.19

Oikeusministeri Meri osallistuu 5. maaliskuuta EU:n oikeus- ja sisäasioiden neuvoston kokoukseen. Brysselissä kokoontuvat oikeusministerit keskustelevat muun muassa komission viime marraskuussa antamasta ihmissalakuljetusdirektiivistä sekä keinoista vahvistaa oikeusjärjestelmän häiriönsietokykyä.

Kokouksessa EU-maiden oikeusministerit käyvät periaatekeskustelun ihmissalakuljetusdirektiivistä ja sen mukaisesta ihmissalakuljetuksen kriminalisoinnista. Suomi kannattaa lähtökohtaisesti komission direktiiviehdotusta. Tehokas maahanmuuttajien salakuljetukseen puuttuminen ja sen ennaltaehkäisy ovat yhteinen haaste, joka vaatii tehokasta torjuntaa ja kaikkien EU-jäsenvaltioiden yhteistyötä. Samalla Suomi pitää tärkeänä, että seuraamusten sekä resurssien kohdentamisen osalta säilytetään riittävä kansallinen liikkumavara.

Keinoja oikeusjärjestelmän kriisinkestävyyden vahvistamiseksi

Ministerit keskustelevat oikeusjärjestelmien häiriönsietokyvystä ja riskeistä, joita rikollisjärjestöjen puuttuminen oikeuslaitokseen aiheuttaa oikeusvaltiolle. Viime vuosina järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvä pelottelu ja väkivalta ovat lisääntyneet joissakin jäsenvaltioissa ja uhkaavat suoraan tuomareiden ja syyttäjien henkeä. 

Ministerit tulevat vaihtamaan näkemyksiä siitä, miten oikeusvaltiota suojataan järjestäytyneeltä rikollisuudelta. Tuomareiden ja syyttäjien kohtaaman uhkailun ja häirinnän lisäksi esillä on korruption ja rikollisjärjestöjen soluttautumisen riskit. Hallitusohjelman mukaisesti Suomi torjuu voimakkaasti järjestäytynyttä rikollisuutta ja pitää myös EU:n rikosoikeudellisten toimenpiteiden ja ajantasaisten instrumenttien roolia tärkeänä vakavan rikollisuuden torjumisessa. 

Kokouksen muita aiheita

Kokouksessa saadaan tilannekatsaus rankaisemattomuuden vastaisesta taistelusta liittyen Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainaa vastaan. Suomi pitää tärkeänä, että EU jatkaa paitsi tehokasta ja yhtenäistä vastaamista Venäjän hyökkäykseen myös työtä sen edistämiseksi, että hyökkäyssodan yhteydessä tehdyt vakavat kansainväliset rikokset eivät jää rankaisematta. 

Ministerien on lisäksi tarkoitus hyväksyä päätelmät perusoikeuskirjan soveltamista koskevasta komission vuosikertomuksesta, jonka teemana on luottamuksen edistäminen oikeussuojan tehokkuuden ja saatavuuden kautta. Suomi kannattaa neuvoston päätelmien hyväksymistä.

Ministeri Leena Meri tapaa kokouksen yhteydessä EU:n seuraavan puheenjohtajamaan Unkarin oikeusministeri Bence Tuzsonin.

Kirjoitus julkaistu alunperin oikeusministeriön sivuilla 5.3.2024. Linkki: Ministeri Leena Meri EU:n oikeusministerikokoukseen Brysseliin - Oikeusministeriö (oikeusministerio.fi)

Kommentoi kirjoitusta.

Oikeusministeri Leena Meri: Nuorisorangaistus täyteen käyttöön

Lauantai 24.2.2024 klo 12.46

Nuoriso- ja jengirikollisuus on kasvava ongelma. Poliisin tietoon tullut nuorten väkivaltarikollisuus on viime vuosina lisääntynyt rajusti, ja katujengi-ilmiö on Suomessakin valitettavaa arkipäivää. Hallitusohjelmassa on useita toimenpiteitä, joilla nuoriso- ja jengirikollisuuteen voidaan puuttua. Hallitus on erittäin sitoutunut näihin toimenpiteisiin.

On tärkeää päästä puuttumaan etenkin alaikäisten rikolliseen käyttäytymiseen nopeasti ja vaikuttavin keinoin. Yhden ratkaisun tuo nuorisorangaistuksen kehittäminen ja tehokkaampi käyttö. Hallitus haluaakin lisätä nuorisorangaistuksen käyttöä. Viime vuosina nuorisorangaistukseen on tuomittu tavallisesti vain alle kymmenen alaikäistä rikoksentekijää vuodessa, vaikka sen toimivuudesta on hyviä kokemuksia. 

Rikoslain mukaan alaikäisenä tehdystä rikoksesta voidaan tuomita nuorisorangaistus, jos sakko on riittämätön rangaistus eivätkä painavat syyt vaadi ehdottoman vankeusrangaistuksen tuomitsemista. Nuorisorangaistuksen tuomitseminen edellyttää lisäksi, että ehdollista vankeutta ja siihen liitettyä valvontaa ei pidetä riittävänä tekijän sosiaalisen selviytymisen edistämiseksi tai uusien rikosten ehkäisemiseksi. Seuraamuslajia harkittaessa yhdistyvät siten erilaiset tekijät, kuten teon vakavuus, nuoren aiempi rikollisuus ja nuoren sosiaalinen tilanne. 

Nuorisorangaistuksen tuomitseminen edellyttää seuraamusselvityksen tekemistä nuoren elämäntilanteesta. Syyttäjät pyytävät kuitenkin vain harvoin Rikosseuraamuslaitokselta seuraamusselvityksiä nuoren soveltumisesta nuorisorangaistukseen. Eli rangaistusta ei käytetä, vaikka nykyistä useammille alaikäisille rikoksentekijöille kyseinen rangaistusmuoto voisi soveltua. Jotta uusimisrikollisuuteen voitaisiin nuorisorangaistuksen avulla vaikuttaa, onkin tarkasteltava koko rikosprosessin toimivuutta. Näin voidaan varmistaa, että nuorisorangaistuksen piiriin ohjautuu nykyistä useampi alaikäinen rikoksentekijä. Lainsäädäntöä tulee tarvittaessa muuttaa, jotta näin tapahtuu. 

Nuorisorangaistus on nuorelle itselleen tuntuvampi ja vaikuttavampi seuraamus kuin paljon käytetty ehdollinen vankeus, jonka tehosteena käytetään valvontaa. Nuorisorangaistus on luonteeltaan intensiivisempi, ja tuomittu tapaa tiiviimmin yhdyskuntaseuraamustoimiston valvojaa. Lisäksi tuomittu suorittaa erityisesti nuorille suunnattuja ohjelmia, jotka edistävät sosiaalista toimintakykyä. Nuorisorangaistukseen voi myös sisältyä työelämään perehtymistä.

Hallitusohjelman mukaisesti nuorisorangaistussääntelyä kehitetään siten, että teon vakavuus korostuu nykyistä paremmin. Nuorisorangaistukseen voidaan esimerkiksi tuoda yhdyskuntapalvelun elementtejä. Nuoren pitää oppia, että teoistaan on kannettava vastuu.

Oikeusministeriö on tilannut emeritusprofessori Tapio Lappi-Seppälältä laajan selvityksen 15–17-vuotiaille rikoksentekijöille tuomituista rangaistuksista ja nuorisorangaistuksen vähäisen käytön syistä. Selvitys julkaistaan alkuvuoden aikana. Se täydentää Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin tammikuussa valmistunutta tutkimusta. Molemmat julkaisut huomioidaan nuorisorangaistuksen käyttöä koskevan lainsäädännön kehittämisessä. Tarvittava lainvalmistelutyö käynnistetään oikeusministeriössä tämän vuoden aikana.

On tärkeää päästä puuttumaan nuorten rikolliseen käyttäytymiseen nopeasti ennen rikosprosessia, sen aikana ja sen jälkeen, jotta nuori ei ajaudu pahenevaan rikoskierteeseen. Nuorten rikosasioiden käsittelyä pitäisikin vielä nykyisestä tehostaa. Rikosprosessin toimijoiden riittävä resursointi on tärkeää, jotta nuorten rikosasiat saadaan joutuisasti käsiteltyä. Lisäksi yhdyskuntaseuraamustoimistoilla on oltava riittävät valmiudet ja resurssit nuorisorangaistuksen tehokkaaseen täytäntöönpanoon. Keskeistä on, että koko rikosprosessiketju toimii. Tästä hyötyy koko yhteiskunta ja nuoret itse.

Leena Meri
Oikeusministeri

Kirjoitus alunperin julkaistu oikeusministeriön sivuilla. Linkki: https://oikeusministerio.fi/-/nuorisorangaistus-tayteen-kayttoon

Kommentoi kirjoitusta.

Leena tavattavissa lauantaina 27.1. Järvenpäässä ja Keravalla

Torstai 25.1.2024 klo 17.59

Perussuomalaiset kiertävät lauantaina presidentinvaalitunnelmissa. Olen itsekin paikalla Järvenpäässä ja Keravalla. Tule moikkaamaan!🇫🇮

Oikeusministeri_Meri_tavattavissa_2.jpg

Kommentoi kirjoitusta.

Yhteistyötä oikeusministerien kesken rikollisuuden torjunnassa

Perjantai 19.1.2024 klo 13.12

Oikeusministeri Leena Meri vieraili tällä viikolla Ruotsissa ja Norjassa. Matkan aikana Meri tapasi maiden oikeusministerit ja tutustui muun muassa paikallisiin rikosseuraamuslaitoksiin. Mukana tapaamisissa oli myös valtiosihteeri Teija Makkonen.

- Seuraamme tiiviisti kriminaalipoliittista kehitystä ja toimia Pohjoismaissa ja oli hyvin mielenkiintoista kuulla sekä Ruotsin että Norjan kokemuksista muun muassa nuoriso- ja jengirikollisuutta koskien ja etenkin suunnitelmista niiden torjumiseksi, sanoo oikeusministeri Leena Meri.

Ministeri Meri tapasi tiistaina Tukholmassa Ruotsin oikeusministeri Gunnar Strömmerin. Ministerit keskustelivat kriminaalipolitiikan ajankohtaisista kysymyksistä, erityisesti vankeinhoidosta ja nuoriso- ja jengirikollisuudesta. Keskustelujen aiheena olivat myös ajankohtaiset EU-asiat, etenkin vaikuttaminen seuraavan Euroopan komission ohjelmaan 2024-2029. Meri vieraili lisäksi Ruotsin Rikosseuraamuslaitoksessa.

Keskiviikkona ministeri Meri tapasi Oslossa Norjan oikeusministeri Emilie Enger Mehlin. Myös tässä tapaamisessa oli aiheena vankeinhoidon ajankohtaiset asiat sekä nuoriso- ja jengirikollisuus. Oslossa Meri tutustui Ila:n varmuusvankilaan (Ila fengsel og forvaringsanstalt) ja ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskuksen (KoRus) toimintaan.

- Hallitus on hallitusohjelman mukaisesti käynnistänyt vankilaverkoston uudistamisen vankipaikkojen riittävyyden ja vankilaverkoston riittävän kunnon varmistamiseksi. Hallitus haluaa myös varmistaa, etteivät yhteiskunnalle ja muiden turvallisuudelle vaarallisimmat vangit vapaudu. Yhtenä toimenpiteenä on käynnistetty lainvalmistelu niin sanotun varmuusvankeuden käyttöönottamiseksi ja mallina valmistelussa on juuri Norjan järjestelmä. Olikin kiinnostavaa kuulla paikan päällä sekä Ruotsin vankipaikkatilanteesta että Norjassa käytössä olevasta varmuusvankeudesta, Meri toteaa.

Lähde: Oikeusministeriön tiedote Ministeri Meri tapasi pohjoismaiset kollegansa Tukholmassa ja Oslossa - Oikeusministeriö (oikeusministerio.fi)

Kommentoi kirjoitusta.

Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta 2024!

Perjantai 22.12.2023 klo 11.24

Red_and_Green_Merry_Christmas_Card.png

Kommentoi kirjoitusta.

Oikeusministeri Leena Meri: Meiltä on tulossa toimia nuorten turvallisuudeksi

Keskiviikko 22.11.2023 klo 10.46

Täysistunnossa 21.11.2023 oikeusministeri Leena Meri piti puheenvuoron välikysymyskeskustelussa nuorten tulevaisuudesta. Hän ihmettelee, miksi oppositiopuolueet eivät anna yhtään kiitosta hallituksen toimista nuorten turvallisuuden parantamiseksi. Nuoria pelottaa, että koulu- tai harrastuspoluilla pahoinpidellään ja nöyryytetään, ja siitä kuvattu videomateriaali lähetetään sosiaaliseen mediaan.

- Mehän teimme hallitusohjelmaan erittäin vahvan kirjauksen, joka on lähtenyt jo oikeusministeriössä eteenpäin. Eli me teemme laajan toimenpideohjelman nuorten turvallisuudeksi niin katu- kuin jengiohjelmaksi, niin pehmeitä kuin kovia keinoja.

Ministeri Meri toteaa, etteivät mitkään rahat tule riittämään mielenterveyspalveluihin tai syrjäytymiseen, jos nuori ei uskalla käydä harrastuksissa ja koulussa. Hän muistuttaa, ettei näihin asioihin puututtu viime hallituskaudella, vaikka muistaakin oppositiosta asiaa monta kertaa pyytäneensä.

- Kiitän tätä hallitusta siitä, että nyt ryhdytään toimeen.

Ministeri mainitsee lapsiasiavaltuutettu Pekkarisen myöntäneen nuorten väkivalta- ja ryöstörikollisuuden lisääntymisen ja maahanmuuttajataustan yliedustuksen näissä rikoksissa. Juurisyyksi Meri kertoo huonon integroitumisen, johon puututaan nyt hallituksen maahanmuuttopolitiikalla.

Meri harmittelee, ettei oppositio tuo näitä kirjauksia esiin. Oppositio tekisi mahdollisesti toisenlaista politiikkaa. Ministeri kertoo nuorilta tulevan paljon palautetta liittyen katujen turvallisuuteen ja epäonnistuneeseen maahanmuuttopolitiikkaan. Tästä Meri kertoo Ruotsin oikeusministeri Gunnar Strömmerinkin hänelle puhuneen. Strömmer on hänen mukaansa kannustanut Suomea toimiin, jotta meistä ei tulisi Ruotsin kaltaista yhteiskuntaa, ja kertoo, että Ruotsin olisi pitänyt tehdä toimia jo 10-15 vuotta sitten.

Kommentoi kirjoitusta.

Vanhemmat kirjoitukset »