Heräsikö kysymyksiä?

Ota rohkeasti yhteyttä

leena.meri@eduskunta.fi

p. 09-432 3165 (Leena)

Avustaja:

topi.anttila@eduskunta.fi

p. 050 401 8107 (Topi)

twiittaa: @leena_meri

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:732535 kpl

Suomalaisten leikkauslistalla perussuomalaisten kannattamat kohteet - Meri: Kunpa muutkin puolueet kuuntelisivat suomalaisia

Torstai 24.11.2022 klo 12:04

Julkaistu suomen uutisissa 23.11:

Eduskunnassa keskusteltiin kuluvan vuoden lisätalousarviosta ja Suomen taloustilanteesta. Perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja Leena Meri totesi puheenvuorossaan Suomen elävän yli varojensa. EVA:n tuoreen arvo- ja asennetutkimuksen mukaan kaksi kolmesta suomalaisesta tasapainottaisi julkista taloutta perussuomalaisten esittämin keinoin.

Valtionvelkaa oli kuluvan vuoden lokakuuhun mennessä kertynyt lähes 139 miljardia euroa, noin 25 000 euroa jokaista suomalaista kohden. Perussuomalaisten kansanedustaja Leena Meri nosti esiin EVA:n arvo- ja asennetutkimuksen, jossa on selvitetty suomalaisten mielipiteitä siitä, miten julkista taloutta pitäisi tasapainottaa.

– Jopa kaksi kolmesta huolehtisi julkisen talouden tasapainottamisesta menoja leikkaamalla, ja vain neljäsosa turvautuisi asiassa veronkiristyksiin. EVA:n tutkimuksen perusteella suomalaiset eivät halua leikata valtion keskeisistä tehtävistä: esimerkiksi sote-palveluista, poliisilta, peruskoulutuksesta, oikeuslaitoksesta ja puolustusvoimista vain harvat ovat valmiita tinkimään, Meri sanoi.

Kansa on perussuomalaisten linjoilla

Sen sijaan suomalaisten leikkauslistan kärjestä löytyy perussuomalaisten kannattamia kohteita: yli puolet suomalaisista on valmiita leikkaamaan esimerkiksi yli 1,3 miljardin euron kehitysyhteistyörahoista, Yleisradiolta, puoluetuista ja ministerien avustajista, joita tällä vaalikaudella on lisätty.

– Kansa on siis perussuomalaisten linjoilla: julkiset menot tulee laittaa tärkeysjärjestykseen ja leikkaukset kohdistaa ensisijaisesti sinne, missä niillä on vähiten merkitystä suomalaisten toimeentulon ja hyvinvoinnin kannalta. Kun vain muutkin puolueet kuin perussuomalaiset kuuntelisivat suomalaisia!

Hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

Keskustelun pohjana olleessa valtiovarainvaliokunnan mietinnössä perussuomalaiset esittivät hallitukselle epäluottamusta, sillä hallitus on vähätellyt jengi- ja katurikollisuuden tuomaa uhkaa kansalaisille, epäonnistunut kansalaisten turvallisuudesta huolehtimisessa, katurikollisuuden lisääntymisen ehkäisemisessä, ilmiön asianmukaisessa tiedottamisessa sekä jättänyt tekemättä päättäväiset toimet ilmiön kitkemiseksi, ja näin ollen hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta.

– Mietinnön vastalauseessamme nostetaan esiin laiminlyödyt turvallisuusuhat ja kasvanut katujengirikollisuus, jonka vaarallisuutta on haluttu vähätellä viime aikoihin saakka. Viimein ilmiöstä puhutaan sen oikealla nimellä: olemme Ruotsin tiellä, kun lepsun maahanmuuttopolitiikan seuraamuksena Suomeen on muodostunut pääasiassa maahanmuuttajataustaisten nuorien väkivaltaisia jengejä.

Löperöön maahanmuuttoon ei ole enää varaa

Kun ongelma nyt on sentään myönnetty, on siihen viimein reagoitava. Meri vaatii, että sosiaaliturvaperusteinen maahanmuutto on lopetettava, rikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten karkotuksia ja siirtoja kotimaidensa vankiloihin tehostettava ja työperäisessä maahanmuutossa huolehdittava siitä, että Suomeen tulijat todella kykenevät elämään ilman tulonsiirtoja.

– Sen lisäksi, että nämä toimet ovat välttämättömiä suomalaisten turvallisuuden varmistamiseksi, niin niitä tarvitaan myös valtion velkaantumisen lopettamiseksi ja hyvinvointivaltion pelastamiseksi. Suomi elää yli varojensa, eikä löperöön maahanmuuttopolitiikkaan ole enää varaa, Meri totesi puheenvuorossaan.

Kommentoi kirjoitusta.

Nähdään lauantaina Hyvinkäällä!

Tiistai 22.11.2022 klo 16:19

Leena_Hyvinkaalla_26.11._some.jpg

Kommentoi kirjoitusta.

Hallitus keskittyy ideologiseen puuhasteluun ja keskinäiseen riitelyyn

Torstai 17.11.2022 klo 14:15

Juttu julkaistu suomen uutisissa 17.11.2022

Viime viikkoina on uutisoitu laajasti hallituspuolueiden tulehtuneista väleistä ja siitä, miten jo aikaisemmin hallituksen keskenään sopimia lakialoitteita on yllättäen alettu jarruttamaan. Viimeisimpänä riidan kohteena on ollut saamelaiskäräjälaki, jonka eteneminen vaikuttaa epävarmalta. Perussuomalaisten 1. varapuheenjohtajan Leena Meren mielestä vaikuttaakin siltä, että hallituksen toimintakyky ja asioiden priorisointikyky ovat täysin hukassa.

Perussuomalaisten kansanedustaja Leena Meren mielestä eduskunnassa käsitellään järkyttävän paljon hallituksen ideologisia lakeja, kuten esimerkiksi esityksiä translaiksi ja laittomasti maassa olevien terveyspalveluiden parantamiseksi.

- Aikaa on käytetty liikaa toissijaisiin asioihin eikä suomalaisten arjen ongelmia ole otettu riittävän vakavasti: koteihin tupsahtelee tuhansien eurojen sähkölaskuja, ruokakorin hinta on ylittänyt monen perheen kipurajan ja kallis bensa hankaloittaa ihmisten arkea. Tarvitsemme toimintakykyisen hallituksen, jonka yksi tärkeimmistä tavoitteista tulee olla tavallisten suomalaisten arjen sujuvuuden turvaaminen, Meri toteaa.

Aika kuluu keskinäiseen nokitteluun

Esimerkiksi sähkö on poskettoman kallista ja keskenään riitelevän hallituksen tukitoimet ovat jääneet vähäisiksi. Meri ihmettelee, onko esimerkiksi päästökaupan keskeyttämistä tai sähkömarkkinoiden rakenteen muuttamista suunniteltu, sillä tällä hetkellähän monet sähköyhtiöt tekevät korkeilla hinnoilla valtavia voittoja, kun hinta määräytyy kalleimman tuotantomuodon mukaan.

- Ei ole hallituksesta paljon uusia ideoita kuulunut tai perussuomalaisten ehdottamia keinoja hyödynnetty, kun aika kuluu keskinäiseen nokitteluun.

Kaikki isot kysymykset ratkomatta

Oppositio tulee tekemään uuden välikysymyksen. Tällä kertaa aiheena on maatalouden kriisi ja huoltovarmuuden heikko tila. Suomalaiset ruuantuottajat ovat pulassa, kun aidosti vaikuttavat tukitoimet loistavat poissaolollaan.

- Maatalouden kriisi uhkaa jo suomalaista ruuantuotantoa. Jälleen joudumme välikysymyksellä selvittämään, aikooko hallitus tehdä yhtään mitään sen varmistamiseksi, että tiloilla päästään vielä tulevanakin keväänä kylvämään, Meri sanoo.

- Hallitus ei ole saanut aikaiseksi maatalouden pelastuspakettia, vaikka tilat painivat käsistä karanneiden kustannusten kanssa. Energia, polttoaineet, rehut, lannoitteet ja siemenet, niiden kaikkien hinnat ovat nousseet. Suomalaisen ruuantuotannon tila on hälyttävä, sillä kustannukset siirtyvät myös kuluttajahintoihin eikä ihmisillä ole pian varaa kotimaiseen ruokaan. Jos sitä on edes tarjolla, Meri varoittaa.

Kommentoi kirjoitusta.

Nähdään sunnuntaina Karkkilassa

Keskiviikko 16.11.2022 klo 16:14

Riikka_ja_Leena_Karkkilassa_some.jpg

Kommentoi kirjoitusta.

Hallitus valjasti rikoslain asennekasvatuksen välineeksi - lakivaliokunnan perussuomalaiset tyrmäävät "naisministereiden suojelulain"

Tiistai 15.11.2022 klo 15:03

Hallitus haluaa muuttaa rikoslakia siten, että rangaistuksen koventamisperusteisiin lisättäisiin maininta rikoksen uhrin sukupuolesta. Lakivaliokunnan enemmistö on tänään antanut lakimuutokselle siunauksensa.


Perussuomalaiset kansanedustajat, lakivaliokunnan puheenjohtaja Leena Meri sekä jäsenet Mari Rantanen ja Sebastian Tynkkynen vastustavat lakimuutosta.

- Lakimuutos on tarpeeton, koska uhrin sukupuoli rikoksen tekemisen motiivina voi jo voimassa olevan lain mukaan vaikuttaa tuomittavaa rangaistusta koventavasti, perussuomalaiset sanovat.

Nuijitaan läpi vaikka väkisin

Hallituksen esityksen mukaan ehdotetun lakimuutoksen pääasiallinen tavoite onkin ilmentää sukupuoleen kohdistuvan vihan moitittavuutta ja siten vaikuttaa asenteisiin. Kysymys on näin ollen symbolisesta lakimuutoksesta, joka tehdään tietyn signaalin antamiseksi kansalaisille. Asennekasvatus ei kuitenkaan ole rikoslain tehtävä.

- Perustuslakivaliokunta on aikaisemmin suhtautunut torjuvasti tällaisiin lakihankkeisiin, minkä vuoksi yritimme saada tämänkin lakimuutoksen hyväksyttävyydestä perustuslakivaliokunnan lausuntoa. Hallituspuolueet eivät siihen kuitenkaan suostuneet. Niiden suhtautuminen symbolisen lainsäädännön tekemiseen tuntuu muutenkin vaihtelevan tuulen suunnan mukana, koska esimerkiksi ehdotus koulukiusaamisen lisäämisestä rikoslakiin tyrmättiin symbolisena, mutta nyt sitten tämä esitys kuitenkin nuijitaan läpi vaikka väkisin, selvittävät edustajat.

Hallituksen oman edun tavoittelua

Hallituksen lakiehdotus on ongelmallinen siitäkin syystä, että sitä perustellaan ennen muuta tarpeella puuttua naisiin kohdistuvaan niin sanottuun vihapuheeseen siitä huolimatta, että rangaistuksen koventamisperusteet soveltuvat yleisesti kaikentyyppisiin rikoslajeihin ja rikoksiin. Esityksen perusteluiden mukaan etenkin naispäättäjiin kohdistuva vihapuhe on kasvava ongelma.

- Lakimuutoksen tarkoituksena vaikuttaa olevan vallassa olevien naisministereiden suojeleminen heihin kohdistettavalta kenties epämieluisaksi koettavalta kritiikiltä. Tällaista hallituksen oman edun tavoittelua lainsäädännön keinoin ei voida pitää asiallisena, Meri, Rantanen ja Tynkkynen paheksuvat.

Kommentoi kirjoitusta.

Porvoossa nähdään!

Torstai 27.10.2022 klo 14:35

Leena_Porvoossa_some.jpg

Kommentoi kirjoitusta.

kolmoismurhaaja ei kuulu avovankilaan

Keskiviikko 26.10.2022 klo 10:03

Kolmoismurhaan ja sittemmin lukuisiin muihin rikoksiin syyllistynyt Juha Valjakkala on uutisten mukaan poistunut luvattomasti avovankilasta. Hämmästelen, miksi pitkän rikoshistorian omaava rikoksenuusija on ylipäätään sijoitettu avovankilaan.

Hän on useita kertoja paennut vankilasta tai jättänyt palaamatta sinne lomilta. Perussuomalaisten kriminaalipoliittisessa ohjelmassa vaaditaan, että vakaviin rikoksiin syyllistyneet vangit sijoitetaan aina suljettuun vankilaan, jossa tuomio istutaan päivästä päivään ilman ehdonalaista vapautta.  Myös vankilomia tulisi myöntää vain erittäin poikkeuksellisesti. Rangaistus kärsitään eikä siitä kuulu ansaita lomapäiviä, kuten työsuhteessa.

Tulee muistaa, että vankilomalta on helppo ottaa hatkat ja ”pidentää” lomaa. On hyvä huomata, että avolaitoksesta luvaton poistuminen tai lomilta palaamatta jättäminen ei ole rikos. Olen aikaisemmin tehnyt lakialoitteen, jossa ehdotetaan vankien ”omien lomien” säätämistä erikseen rangaistavaksi rikokseksi.

Voit tutustua tarkemmin perussuomalaisten kriminaalipoliittisen ohjelman tavoitteisiin täältä.

Kommentoi kirjoitusta.

Jengirikollisuuden kitkemiseksi tarvitaan perussuomalaisten realistista politiikkaa.

Tiistai 25.10.2022 klo 9:22

Olin eilen A-studiossa keskustelemassa katujengeistä ja jengiväkivallasta. Löydät eilisen lähetyksen täältä. 
Vihreät puhuvat pelkästään ennaltaehkäisystä ja palveluiden tarjoamisesta, vaikka katujengiläisissä on kyse vakaviin rikoksiin syyllistyvistä rikollisista. Poliisinkin mukaan yli 90 prosenttia jäsenistä on täysi-ikäisiä ja 95 prosenttia heistä on ulkomaalaistaustaisia. Näille törkeisiin rikoksiin syyllistyville pitäisi vihreiden mielestä tarjota enemmän palveluita ja ”ennaltaehkäisyä”.
Sisäministeri Mikkonen on kesällä sanonut, että ”on täysin selvää, että jengiytymiseen liittyviä ongelmia ei voida pysäyttää tai ratkoa maahanmuuttoa vähentämällä. Maahanmuuton ongelmiin ei vastata kiristämällä maahanmuuttoa koskevia sääntöjä”. Järjetöntä.
Perussuomalaisten mielestä tarvitaan kovempia rangaistuksia ja juurisyyhyn puuttumista eli haitallisen maahanmuuton rajoittamista. Rikoksiin syyllistyneille kovemmat rangaistukset ja karkotus. Jengirikollisuuden kitkemiseksi tarvitaan perussuomalaisten realistista politiikkaa.

Kommentoi kirjoitusta.

Kommentoi kirjoitusta.

vaaralliset rikolliset pysyvästi lukkojen taakse: "Meillä vapautetaan sellaisia vankeja, joita ei koskaan tulisi vapauttaa".

Maanantai 17.10.2022 klo 14:46

Julkaistu Suomen uutisissa 14.10

Toisten hengelle ja terveydelle vaaralliset vangit täytyy pitää lukkojen takana, perussuomalaisten uudessa kriminaalipoliittisessa ohjelmassa vaaditaan. Perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Leena Meri sanoo, että Suomessa päästetään vapaalle jalalle sellaisia vankeja, joita ei pitäisi koskaan vapauttaa.

Kriminaalipoliittisen ohjelman yhdeksi tavoitteeksi on asetettu varmuusvankeuden käyttöönottaminen, jonka avulla väkivaltariskiarviossa vaarallisiksi arvioidut vangit voidaan pitää tarvittaessa pysyvästi lukkojen takana. Suomessa on sekä elinkautisen että määräaikaisen vankeusrangaistuksen saaneita vaarallisiksi arvioituja ihmisiä, jotka tulevat vapautumaan ja muodostamaan turvallisuusuhan muille.

– On täysin järjetöntä, että vaarallisiksi arvioituja elinkautisvankeja – käytännössä siis murhaajia – vapautetaan vankeudesta esimerkiksi sen perusteella, että vanki on ollut päihteetön vankeuden aikana, opiskellut itselleen ammatin tai luonut hyvät perhesuhteet.

– Jos henkilö arvioidaan vaaralliseksi, niin tällaisilla sinänsä myönteisillä seikoilla ei saa olla mitään merkitystä, vaan henkilön vaarallisuuden muille ihmisille tulee olla ratkaisevaa, perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja ja varatuomari Leena Meri toteaa.

Elinkautiset Suomessa lyhyitä

– Ylipäätään Suomessa elinkautiset ovat lyhyitä. Meillä vapautumista voi hakea 12 vuoden jälkeen ja keskimääräinen aika vankilassa on vain 14 vuotta. Esimerkiksi Ruotsissa keskimääräinen tuomio on 16 vuotta ja Islannissa vapautumista voi hakea vasta 16 vankilavuoden jälkeen, Meri kertoo.

– Mitä tulee määräaikaisen tuomion saaneisiin vankeihin, niin heidän pitämisensä vangittuna ei ole nykylain mukaan mitenkään mahdollista sen jälkeen, kun määräaikainen rangaistus on istuttu.

Ainoatakaan lapsenraiskaajaa ei tule vapauttaa

Perussuomalaiset ehdottaa Norjan ja Tanskan mallin mukaista varmuusvankeutta. Siinä on kyse pituudeltaan määrittelemättömän mittaisesta rangaistuksesta, johon voidaan tuomita, jos vangin arvioidaan olevan vaaraksi muille ihmisille. Tarvetta varmuusvankeuden jatkamiselle arvioidaan näissä maissa säännöllisin väliajoin tuomioistuimen toimesta.

– Esimerkiksi sarjakuristajana tunnettu henkilö on kuristanut hengiltä neljä ihmistä. Viimeisin tuomio tuli vuonna 2018 murhasta. Lisäksi hän on syyllistynyt muihin vakaviin väkivaltarikoksiin, kuten törkeisiin pahoinpitelyihin ja törkeään raiskaukseen. Miten voi olla mahdollista, että erittäin vaaralliseksi arvioitu henkilö syyllistyy henkirikoksiin ja muihin vakaviin väkivaltarikoksiin vuosikymmenten ajan ja aina pääsee lopulta vapaaksi, Meri hämmästelee.

– Myös esimerkiksi lapsia vaanivat seksuaalirikolliset vapautuvat tuomioidensa jälkeen, vaikka heidän edelleen arvioitaisiin olevan uhkaksi lapsille. Ainoatakaan lapsenraiskaajaa ei tule vapauttaa, mikäli se tapahtuu lasten turvallisuuden kustannuksella.

Pakkolaitosjärjestelmästä luopuminen oli virhe

Aikaisemmin myös Suomessa törkeää väkivaltaisuutta tai erityistä vaarallisuutta osoittavaan rikokseen syyllisty­nyt henkilö voitiin pitää rangaistuslaitoksessa vielä tuomitun rangaistuksen suorittamisen jälkeenkin. Tästä niin sanotusta pakkolaitosjärjestelmästä kuitenkin luovuttiin 2000-luvun alkupuolella, jolloin ajateltiin, että vaaralliset rikolliset kuuluvat mielisairaaloiden hoidettaviksi.

Pakkohoidon edellytykset eivät kuitenkaan täyty pelkän väkivaltariskiarvion perusteella, joten myös vaaralliset ihmiset pääsevät kulkemaan vapaina. Perussuomalaisten mukaan pakkolaitosjärjestelmästä luopuminen oli virhe.

– On päivänselvää, että meillä vapautetaan sellaisia vankeja, joita ei koskaan tulisi vapauttaa. Riippumatta siitä, miksi järjestelmää halutaan kutsua, niin tarvitsemme lainsäädäntöön pikaisia muutoksia, jotka mahdollistavat vaarallisten vankien pitämisen lukkojen takana, Meri vaatii.

Voit tutustua tarkemmin perussuomalaisten kriminaalipoliittisen ohjelman tavoitteisiin täältä.

Kommentoi kirjoitusta.

Kommentoi kirjoitusta.

Järkeä rangaistuksiin: Sarjakuristajat pidettävä lukkojen takana, taparikolliset vankilaan, Isis-vaimot tuomiolle: "Suomalaiset ansaitsevat turvaa rikoksentekijöitä vastaan"

Maanantai 10.10.2022 klo 14:25

Julkaistu Suomen uutisissa 10.10.2022

Perussuomalaiset esittää uudessa kriminaalipoliittisessa ohjelmassaan useita työkaluja ja uudistuksia henki-, väkivalta- ja seksuaalirikosten torppaamiseksi ja ulkomaalaisperäisen rikollisuuden kitkemiseksi. Perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Leena Meri huomauttaa, että jopa pohjoismaisessa vertailussa vakavien rikosten rangaistukset Suomessa ovat löperöitä.

Perussuomalaiset vaatii järkeä rangaistuksiin, ja haluaa, että jatkossa vakavista rikoksista tulee tuomita tuntuvia seuraamuksia.

– Tämä on perusteltua myös kansainvälisen vertailun perusteella, sillä Suomessa rangaistukset ovat lievempiä kuin muissa Pohjoismaissa. Suomessa esimerkiksi raiskauksesta tai törkeästä pahoinpitelystä, josta aiheutuu vakava ruumiinvamma tai jopa hengenvaarallinen tila, minimirangaistuksena on vain yksi vuosi vankeutta, Perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Leena Meri sanoo.

Hän esitteli perussuomalaisten uutta kriminaalipoliittista ohjelmaa tänään Tuumaustunnilla.

Naapurimaihin verrattuna, esimerkiksi törkeästä ryöstöstä ja törkeästä raiskauksesta tuomitaan Ruotsissa aina vähintään viisi vuotta vankeutta, siinä missä Suomessa vastaavasta teosta voi selvitä kahden vuoden rangaistuksella. Norjassa vankeutta voidaan määrätä jopa 21 vuotta.

Meri katsoo, että vakavien rikosten rangaistukset Suomessa ovat liian löperöitä.

– Perussuomalaisten mielestä vakavista rikoksista, kuten henki- ja väkivaltarikoksista ja seksuaalirikoksista tuomittavien rangaistusten tulee poikkeuksetta olla erittäin ankaria.

Eroon paljousalennuksista

Lepsujen rangaistusten lisäksi lainsäädännön eräs epäkohta liittyy tilanteisiin, joissa samalla kertaa tuomitaan yhteinen rangaistus kahdesta tai useammasta rikoksesta. Järjetöntä mutta totta, mitä enemmän rikoksia tekee, sitä suhteellisesti lievemmän tuomion nykyään saa. Tällöin vain pohjarangaistuksena oleva ankarin rangaistus mitataan täysimääräisenä, ja muiden rikosten osalta tuomioistuin antaa alennusta.

– Perussuomalaisten maailmankuvassa sen seikan, että henkilö on syyllistynyt useisiin rikoksiin, tulee vaikuttaa tuomittavaa rangaistusta ankaroittavasti, eikä suinkaan toisin päin. Mielestämme rangaistusten automaattisista, niin sanotuista paljousalennuksista olisikin luovuttava, Meri sanoo.

Vankilasta pääsee pois liian helposti

Perussuomalaiset haluaa myös lopettaa vankien vapauttamisen ennenaikaisesti, jolloin lähtökohtana tulee olla, että vankilatuomio istutaan kokonaisuudessaan loppuun vankilassa. Ehdonalaisen vapauttamisen edellytyksiä tulee siis kiristää

– Vankilasta pääsee nykyään melko nopeasti pois. Lähtökohtaisesti, kun on istunut kaksi kolmasosaa ajasta tai on ensikertalainen, pääsee nopeammin pois. Tällöin rikoksesta voi saada jopa kaksoisalennuksen, ensin tuomion mittaamisessa, jos on tuomittu useasta rikoksesta, ja sen jälkeen alennusta vankilassa istumisesta, Meri sanoo.

Perussuomalaiset katsoo, että ehdonalaisen vapautumisen tulee olla mahdollista vain harkinnanvaraisesti, eikä vakavista rikoksista tuomittuja vankeja pidä koskaan päästää ehdonalaiseen vapauteen. Vapauttamisharkinnassa olisi asianmukaisella tavalla otettava huomioon tuomion perusteena olevan rikoksen laatu, todennäköisyys syyllistyä uusiin rikoksiin sekä tuomitun yleinen vankila-aikainen käyttäytyminen.

– Yleisestikin Euroopassa lähtökohtana on, että vankeja ei vapauteta ehdonalaiseen vapauteen, ellei vangin yksilöllinen kokonaisarvio vapautusta puolla. Esimerkiksi Islannissa vankia ei voida vapauttaa, jos hän on taparikollinen. Belgiassa ehdonalaista vapautta ei myönnetä tuomitulle, joka voi esimerkiksi häiritä rikoksen uhreja, Meri sanoo.

Ei vaarallisia vankeja ihmisten ilmoille

Erityisesti kansalaisten oikeustajua koetellaan silloin, kun vaaralliseksi arvioitu elinkautisvanki, jolla on korkea riski syyllistyä väkivaltaisiin rikoksiin vankilan ulkopuolella, päästetään kulkemaan vapaalla jalalla.

Perussuomalaiset ei halua päästää vaarallisia murhaajia, kuten sarjakuristajia ihmisten ilmoille, ja uudessa ohjelmassa linjataan, että vaaralliset vangit on pidettävä lukkojen takana.

– Me tiedämme, että Suomessa on vaarallisia vankeja, jotka ovat vapauduttuaan vaaraksi toisten hengelle ja terveydelle. Perussuomalaisten mielestä tällaisia vankeja ei pidä vapauttaa. Täytyy ymmärtää, että yksikin lapsenraiskaus tai tappo on liikaa, Meri sanoo.

Elinkautista vankeusrangaistusta suorittavat vangit ovat tavallisesti murhaajia. Heidän vapauttamisestaan vankilasta päättää Helsingin hovioikeus. Ennen vapauttamispäätöksen tekemistä arvioidaan vangin riski syyllistyä väkivaltarikokseen.

Käytännössä hyvin vaarallisia vankeja päästetään vapauteen, jolloin vapauttavaa päätöstä tuomioistuin perustelee usein vetoamalla esimerkiksi siihen, että vanki on ollut päihteetön vankilassaoloaikana, opiskellut itselleen ammatin, osallistunut työtoimintaan ja luonut hyvät perhesuhteet. Toisin kuin väkivaltariskiarvio, tällaiset sinänsä myönteiset seikat eivät kuitenkaan tosiasiassa kerro mitään siitä, kuinka vaarallinen vanki on ja minkälaisen riskin hänen vapauttamisensa aiheuttaa muiden ihmisten hengelle ja terveydelle.

Perussuomalaisten mielestä elinkautisvangin vapauttamista harkittaessa olisi ratkaiseva merkitys annettava muiden seikkojen sijasta nimenomaan vangin vaarallisuusarvioinnille. Vaarallisiksi arvioitujen vankien kohdalla elinkautisen vankeusrangaistuksen pitää nimensä mukaisesti olla elinkautinen.

Ulkomaalaiset vangit kotimaidensa vankiloihin

Perussuomalaiset katsoo, että raskaita rikoksia tehneet turvapaikanhakijat eivät ansaitse Suomen tarjoamaa turvaa, vaan päin vastoin: suomalaiset ansaitsevat turvaa rikoksentekijöitä vastaan.

Kriminaalipoliittisessa ohjelmassa linjataan, että ulkomaalaiset vangit on siirrettävä suomalaisista vankiloista kotimaidensa vankiloihin. Vakavaan rikokseen syyllistyneet ulkomaalaiset on karkotettava, heille on määrättävä pysyvä maahantulokielto ja heille mahdollisesti myönnetty Suomen kansalaisuus on määrättävä menetettäväksi.

Meri huomauttaa, että ulkomaalaisista vangeista aiheutuvat kustannukset suomalaiselle yhteiskunnalle ovat merkittävät ottaen huomioon, että yksi vuosi suljetussa vankilassa maksaa yli 80 000 euroa per vanki. Vuosi avovankilassa kustantaa sekin yli 60 000 euroa.

– Suomeen ei kaivata ulkomailta ihmisiä, jotka tekevät täällä rikoksia, vaarantavat toiminnallaan kanssaihmisten turvallisuutta ja syövät veronmaksajien rahat. Ulkomaalaisista rikollisista onkin hankkiuduttava eroon ennen kuin palavat autot ja katuammuskelut ovat meillä arkipäivää kuten Ruotsissa, Meri sanoo.

Laissa edelleen Isis-vaimojen mentävä aukko

Eduskunnassa on käsitelty aiemmin terrorismilainsäädännön tiukennuksia, mutta Suomen laissa on edelleen Isis-vaimojen mentävä aukko.

Meri sanoo, että perussuomalaiset kuitenkin haluaa kaikki terroristit tuomiolle

– Tilanne on nyt se, että rangaistavana ei pidetä esimerkiksi työskentelyä Isis-leirillä, eli jos sinne on mennyt vapaaehtoisesti tekemään kotitaloustehtäviä ja vaikka hoitamaan lapsia, niin sitä ei katsota rikolliseksi toiminnaksi, vaikka leirille menneiden naisten tehtävänä on nimenomaan synnyttää lapsia ja kasvattaa uusia taistelijoita.

– Kyseessä ei siis ole marttakerho, vaan koko järjestelmä toimii siksi, jotta voidaan terrorisoida ja aiheuttaa kauhua. Meidän mielestämme rikoslainsäädäntöä on muutettava niin, että terroristijärjestöä palvelevaa toimintaa pidetään yksiselitteisesti rangaistavana. Myös esimerkiksi Norjassa lakia tulkitaan näin.

Tutustu perussuomalaisten uuteen kriminaalipoliittiseen ohjelmaan kokonaisuudessaan tästä.

Kommentoi kirjoitusta.

Translailla sotketaan sukupuoletkin ideologian nimissä

Torstai 6.10.2022 klo 10:41

Juttu Suomen uutisista 5.10

Eduskunnassa käsitellään hallituksen esitystä niin sanotusta translaista, jolla halutaan muun muassa helpottaa juridisen sukupuolen vaihtamista. Perussuomaisten 1. varapuheenjohtaja Leena Meri pitää translakia ideologisena ja haitallisena hankkeena. Meri nosti esiin aikaisemmin hyväksytyn vanhemmuuslain, jolla translakia alustettiin.

– Vanhemmuuslaissa todetaan muun muassa, että äitiyden toteaminen ei edellytä sitä, että lapsen synnyttänyt henkilö on sukupuoleltaan nainen, eikä isyyden vahvistaminen edellytä, että isä on sukupuoleltaan mies. Translaki tulee nyt keskustan ja demareiden tukemana sekoittamaan tilannetta entisestään, Leena Meri totesi eduskunnassa.

– Tällä esityksellä sotketaan nyt biologiset sukupuolet aivan lopullisesti. Sukupuolen vaihtamiseen riittää, että kokee kuuluvansa toiseen sukupuoleen. Eli jos joku kokee olevansa mies, niin sitten ilmoitus ja rekisteröinti tapahtuu. Voit vaihtaa itsesi mieheksi tai naiseksi ja taas muuttaa mieltäsi ja toisinpäin. Hämmästyttävää.

Sukupuolen vaihtaminen ilmoituksella ei ole ihmisoikeus

Perussuomalaiset nosti useammassa puheenvuorossa esiin hallituspuolueiden retoriikan, jonka mukaan nykylainsäädännöllä loukataan transihmisten ihmisoikeuksia.

– Te annatte ymmärtää, että transihmisten elämät olisivat täynnä suuria ihmisoikeusloukkauksia. Heillä on oikeus sosiaalitukeen, oikeus terveydenhuoltoon ja niin edelleen. Samat oikeudet kuin muillakin, eikä sukupuolen vaihtaminen ilmoituksella ole mikään ihmisoikeus. Puheidenne perusteella tämä on merkittävin saavutus tällä hallituskaudella. No, se on tietysti arvotuskysymys, mikä kenellekin on tällä hallituskaudella kaikkein tärkeintä, Meri napautti.

Esitykseen liittyy ilmeisiä turvallisuusuhkia

Lakiesitykseen ja sukupuolen vaihtamiseen omalla ilmoituksella liittyy ilmeisiä turvallisuusuhkia, joista erityisesti vihreät ja vasemmistoliiton edustajat eivät ideologiansa vuoksi suostu edes keskustelemaan. Perussuomalaiset kansanedustajat nostivat lukuisissa puheenvuoroissa näitä uhkia esiin, kuten esimerkiksi seksuaalirikollisiin liittyvän näkökohdan.

– Esimerkiksi sarjakuristaja Michael Penttilä on kertonut kokevansa olevansa nainen ja lesbo. Hän on vankilassa, ja kun hän kokee olevansa nainen, niin tämän esityksen perusteella hänen itsensä ilmoittama sukupoli määrää, mille osastolle hänet pitäisi sijoittaa. Myös seksuaalirikolliset voivat ilmoittaa olevansa naisia ja käyttää esimerkiksi naisten pukuhuoneita, eikä kukaan voi siihen puuttua, Meri totesi.

– Erityisen huolestunut olen puheenvuoroista, joiden mukaan tähän pitäisi sotkea vielä alaikäiset lapsetkin mukaan, kuten vihreiden ja vasemmiston edustajat sekä ainakin myös kokoomuksen Pihla Keto-Huovinen vaativat. Ei voi olla todellista, että lapsi muuttaa sukupuolensa omalla ilmoituksella, Meri hämmästeli.

Kommentoi kirjoitusta.

Nähdään Espoossa!

Keskiviikko 28.9.2022 klo 15:26

Leena_Espoossa_some.jpg

Kommentoi kirjoitusta.

RKP älähtää välittömästi, kun pakkoruotsia kritisoidaan

Keskiviikko 28.9.2022 klo 9:26

Juttu Suomen uutisista 27.9.2022:

Perussuomalaiset avasivat suomalaisuusohjelmassaan keskustelun pakkoruotsin järjettömyydestä. Perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Leena Meri ei usko, että ruotsinkielen opiskelun pakollisuus edistäisi kenenkään kaksikielistä identiteettiä.

Vaikka peruskoulussa ja jatko-opinnoissa aina yliopistoon saakka opiskellaan pakolla ruotsin kieltä, niin tosiasia on, että suurella osalla nämä ponnistelut valuvat täysin hukkaan johtuen siitä, että kielitaitoa ei tarvitse. Lisäksi monille ylimääräinen ruotsin kielen opiskelu on tuskaisaa, kun kielitaito ei meinaa yrittämisestä huolimatta tarttua.

– Suomalaisuusohjelmassa puhumme vapaaehtoisuudesta ja oikeudesta valita, opiskeleeko ruotsia vai ei. Pakollisen ruotsin pänttäämisen sijasta ajan voisi käyttää esimerkiksi oman äidinkielen, englannin tai sellaisen vapaavalintaisen kielen opiskeluun, josta opiskelija on aidosti kiinnostunut, perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja Leena Meri toteaa.

RKP:n puheenjohtaja älähti

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson älähti perussuomalaisten järkevämmän kielipolitiikan vaatimuksesta. Henrikssonin twiittauksen mukaan ”maamme kaksikielisyys on osa identiteettiämme ja tärkeä osa pohjoismaisuuttamme”. Meren mielestä kaksikielisyys ei edellytä pakkoruotsia eikä nykymuodossaan vaadittava pakkoruotsi edistä kenenkään kaksikielistä identiteettiä.

– Edes ruotsinkielisten identiteetti ei ole pakkoruotsista riippuvainen. Mitä järkeä on siinä, että kaikki opiskelevat vähemmistökieltä, jota äidinkielenään puhuu noin viisi prosenttia suomalaisista? Kuulostaa itse asiassa kamalalta, että pakko ja pakottaminen olisivat osa suomalaista identiteettiä, Meri miettii.

1 kommentti .

Leena Meri Venäjän liikekannallepanosta: Hallituksen on valmistauduttava itärajan sulkemiseen

Perjantai 23.9.2022 klo 11:51

Uutinen 21.9.2022 Suomen uutisista:

Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti tänään aamulla pitämässään puheessa Venäjän aloittavan osittaisen liikekannallepanon. Ilmoituksen voidaan olettaa lisäävän etenkin liikekannallepanoa pakoilevien venäläisten määrää myös Suomen vastaisella rajalla. Pelkästään Suomea lähellä olevan Pietarin asukasluku on yli seitsemän miljoonaa.

Latvia on jo ilmoittanut, ettei se turvallisuussyistä tarjoa turvapaikkaa yhdellekään liikekannallepanoa pakenevalle venäläiselle.

- Suomen ei tule Latvian tapaan tarjota turvapaikkoja liikekannallepanoa pakeneville venäläisille. Hallituksen on toimittava kerrankin ennalta eikä vasta siinä vaiheessa, kun Venäjältä saapuneet ihmismassat ovat jo Suomessa, perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja Leena Meri vaatii.

Kyse on suomalaisten turvallisuudesta

Viime kesäkuussa perussuomalaisten ajamat muutokset rajavartiolakiin mahdollistavat tulijoiden pysäyttämisen rajalle. Hallituksella on siis RKP:n ja vihreiden vastustuksesta huolimatta tarvittavat juridiset työkalut käytössään.

Venäjän puolustusministerin Sergei Shoigun mukaan Venäjä ei taistele ”niinkään Ukrainaa kuin länttä vastaan”. Vastaanottavien länsimaiden yhteiskuntarauhaa horjuttavat suuret venäläisten tulijoiden joukkiot edesauttavat yhtä lailla Vladimir Putinin tavoitteita. Asepalvelusta pakenevat venäläiset muodostavat myös uudenlaisen turvallisuusuhan.

- Hallituksen on pikaisesti valmistauduttava koko itärajan sulkemiseen. Nyt ei ole kyse enää pelkistä turistiviisumeista, vaan suomalaisten turvallisuudesta, Meri huomauttaa.

Kommentoi kirjoitusta.

Leena Meri eduskunnan budjettikeskustelussa: Kohti sinivalkoista siirtymää

Keskiviikko 21.9.2022 klo 15:59

Tiedote 21.9.2022

Leena Meri nosti esiin eduskunnan budjettikeskustelussa sinivalkoisen siirtymän, jolla perussuomalaiset korostavat päätöksenteossa tarvittavaa Suomen kansallisen edun tavoittelua, suhteellisuudentajua ja järkevyyttä.

- Me ajamme suomalaisen veronmaksajan etua emmekä häpeile sitä. Aletaan nyt vihdoinkin ajattelemaan omilla aivoilla. Sinivalkoinen siirtymä korostaa Suomen kansallista etua, omavaraisuutta ja huoltovarmuutta.

Meri vastasi salissa esitettyyn kritiikkiin, jossa hallituspuolueet kritisoivat perussuomalaisia samaan aikaan siitä, että leikkauskohteita ei esitetä, ja toisaalta siitä, että esitetyt leikkauskohteet ovat huonoja.

- Täällä tuotiin keskustan edustajien toimesta esille, että oppositiolla ei ole leikkauskohteita. No, perussuomalaisten leikkauskohteet ovat kuitenkin sitten sellaisia, että niitä ei teidän mielestänne haluta toteuttaa. Huomaan kyllä, että kritisoijat eivät ole kuunnelleet lainkaan meidän esityksiä esimerkiksi haitallisen maahanmuuton keskeyttämisestä.

Osana sinivalkoista siirtymää tarvitaan järkeä maahanmuuttopolitiikkaan, josta aiheutuu järkyttävä hintalappu suomalaiselle veronmaksajalle. Meri nosti esiin Suomen Perustan tutkimuksissa esitettyjä lukuja haitallisen maahanmuuton kustannuksista.

- Tutkimuksessa on todettu esimerkiksi näin, että jos tuhat afgaania tulee tänne, niin heidän elinkaarikustannuksensa ovat noin 500 miljoonaa euroa, ja mikäli tulee perheenyhdistämisiä, niin tämä summa nousee miljardiin euroon. Ja tutkimuksen mukaan Lähi-idästä ja sen lähialueilta saapuneet maksavat vuodessa 16 000 euroa vähemmän veroja kuin saavat tulonsiirtoja ja käyttävät julkisia palveluita.

-  Suomessa oli elokuussa noin 33 000 ulkomaalaista työtöntä työnhakijaa. Ajatellaanpa, mitä tämä meille maksaa. Jos me muuttaisimme meidän maahanmuuttopolitiikkaamme toisenlaiseksi, niin vuosien saatossa puhumme miljardeista säästetyistä euroista. Tässä on teille mittava leikkauskohde, josta te ette ole leikanneet euron latiakaan. Päinvastoin teillä on esimerkiksi viimeisimpänä hullutuksena tämä laittomasti maassa olevien terveyspalveluiden parantaminen, joka nyt on täysin järjenvastaista ottaen huomioon, että on rangaistava teko ylipäätään olla maassa laittomasti.

Perussuomalaisten mielestä humanitäärisen maahanmuuton painopisteen pitää olla lähialueilla auttamisessa, kuten nyt ukrainalaisten kanssa on toimittu. Myös matalapalkka-aloilla työskentelevät työperäiset maahanmuuttajat tarvitsevat tulonsiirtoja eivätkä siten ole hyödyllisiä valtiontaloudelle.

- Me olemme esittäneetkin esimerkiksi, että ulkomaiselle työvoimalle - lukuun ottamatta kausityöntekijöitä - tulisi määrittää yleinen vähimmäistuloraja, joka voisi olla esimerkiksi 3 000 euroa kuukaudessa. Tällöin maahanmuutto tuo verotuloja eikä vain aiheuta menoja. Nykyinen halpatyövoima heikentää matalapalkka-alojen palkkakehitystä, kun työnantajat saavat edullisempaa työvoimaa. Suomalainen duunari jää tässä tappiolle.

Kommentoi kirjoitusta.

Ministeri Henrikssonin selvitettävä vankeinhoidon järkyttävä tila välittömästi ja ryhdyttävä korjaustoimenpiteisiin

Maanantai 22.8.2022 klo 9:08

Teksti Suomen uutisista 21.8:

MTV uutisoi tänään vankilahenkilöstön erittäin huolestuttavasta tilanteesta. Merkittävä henkilöstöpuola ja huonontuneet työolot ovat ajaneet henkilöstön ja vankilaturvallisuuden lähelle kriisiä. Lakivaliokunnan puheenjohtaja Leena Meri luki järkyttyneenä tuoreita uutisia vankeinhoidon tilasta ja hän vaatii pikaisia toimenpiteitä oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonilta.

- Osa vartioista joutuu olemaan yksin jopa 50 vangin kanssa ja he kokevat, ettei heidän huoliaan kuunnella vankiloiden johdossa. Työ muuttuu koko ajan vaarallisemmaksi erityisesti lisääntyneen järjestäytyneen rikollisuuden vuoksi. On korkea aika kuunnella näitä huolia, Leena Meri vaatii.

Ministerin on herättävä

Meri huomauttaa, että eduskunnan lakivaliokunta on vuosia vakavasti varoittanut oikeusministeriön hallinnonalan jatkuvista resurssipuutteista ja vaatinut pysyvää riittävää rahoitusta. Meren mukaan näitä varoituksia ei selvästi ole otettu vakavasti.

- Vajaus johtaa yksin työskentelyyn ja vakaviin vaaratilanteisiin sekä siihen että ammatti-ihmiset vaihtavat lopulta uupumuksen vuoksi kokonaan alaa. Vakavia avunhuutoja on kuulunut poliisista, syyttäjiltä, tuomioistuimista ja nyt myös vankeinhoidosta.

- Nyt Henrikssonin on herättävä ja teetettävä välitön selvitys tilanteesta. Selvityksen jälkeen on tehtävä tarvittavat toimenpiteet vankilaturvallisuuden takaamiseksi. Tilanne on vakavampi kuin moni osasi ajatella, Meri huomauttaa.

Vartijat vaihtamassa alaa

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on jättänyt ministerille tällä viikolla kirjallisen kysymyksen asiasta. Purra kysyy, mitä toimia hallitus aikoo tehdä korjatakseen vankeinhoitoalan henkilöstö-, hyvinvointi- ja turvallisuusongelmia.

Purra muistuttaa kysymyksessään, että Vankilavirkailijain liiton tekemän kyselyn mukaan peräti 60 prosenttia vanginvartijoista on harkinnut alan vaihtoa.

- Suomen vankilat ovat jääneet turvallisuudessa selvästi jälkeen muista Pohjoismaista, ja turvallisuusuhat työssä onkin työn kuormittavuuden lisäksi vartijoiden syy harkita alanvaihtoa. Suuria turvallisuusriskejä aiheuttavat esimerkiksi, että merkittävä määrä vartijakunnasta on kouluttautumatonta sijaistyövoimaa, ja vaarallisiakin vankeja sijoitetaan avolaitoksiin, Purra toteaa.

Kommentoi kirjoitusta.

Vihdissä tavataan!

Keskiviikko 17.8.2022 klo 9:32

Arto_ja_Leena_Vihdissa_some.jpg

Kommentoi kirjoitusta.

Pääministeri puhuu rangaistusasteikkojen kiristämisestä festareilla, eduskunnassa asia ei demareita kiinnosta

Maanantai 15.8.2022 klo 9:38

Ihmettelen suuresti pääministeri Marinin esittämää kannanottoa (linkki vie IS:n uutiseen), jonka mukaan hän olisi valmis nostamaan rikoslain rangaistusasteikkoa ”ylipäänsä”.

Vain pari kuukautta sitten eduskunta käsitteli seksuaalirikoslain uudistuksen, jonka yhteydessä perussuomalaiset esitti yhdessä muun opposition kanssa esimerkiksi raiskauksen sekä lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten vähimmäisrangaistusten korottamista. Tämä ei hallitukselle kelvannut, ja myös demarit äänestivät kevyempien rangaistusten puolesta.

 Eli hetki sitten oli mahdollisuus toimia, eikä vain puhua vaalien lähestyessä. Tuolloin Marin ei kuitenkaan vaivautunut äänestämään kovempien rangaistuksien puolesta. Missähän rikostyypeissä näitä kovempia rangaistuksia demareiden mielestä sitten tarvitaan, ellei näissä alhaisissa henkeen ja terveyteen kohdistuvissa raiskausrikoksissa.

Siitä, mitä seksuaalirikosten rangaistuksista kesäkuussa ehdotimme, voit lukea esimerkiksi täältä:

Hallitus ei halunnut koventaa raiskausten rangaistuksia eikä puuttua eläinten seksuaaliseen hyväksikäyttöön - Leena Meri: "En voi käsittää" - Suomen Uutiset

Kommentoi kirjoitusta.

Vanhemmat kirjoitukset »