Oikeusministeri Leena Meri: Nuorisorangaistus täyteen käyttöön

Lauantai 24.2.2024 klo 12.46

Nuoriso- ja jengirikollisuus on kasvava ongelma. Poliisin tietoon tullut nuorten väkivaltarikollisuus on viime vuosina lisääntynyt rajusti, ja katujengi-ilmiö on Suomessakin valitettavaa arkipäivää. Hallitusohjelmassa on useita toimenpiteitä, joilla nuoriso- ja jengirikollisuuteen voidaan puuttua. Hallitus on erittäin sitoutunut näihin toimenpiteisiin.

On tärkeää päästä puuttumaan etenkin alaikäisten rikolliseen käyttäytymiseen nopeasti ja vaikuttavin keinoin. Yhden ratkaisun tuo nuorisorangaistuksen kehittäminen ja tehokkaampi käyttö. Hallitus haluaakin lisätä nuorisorangaistuksen käyttöä. Viime vuosina nuorisorangaistukseen on tuomittu tavallisesti vain alle kymmenen alaikäistä rikoksentekijää vuodessa, vaikka sen toimivuudesta on hyviä kokemuksia. 

Rikoslain mukaan alaikäisenä tehdystä rikoksesta voidaan tuomita nuorisorangaistus, jos sakko on riittämätön rangaistus eivätkä painavat syyt vaadi ehdottoman vankeusrangaistuksen tuomitsemista. Nuorisorangaistuksen tuomitseminen edellyttää lisäksi, että ehdollista vankeutta ja siihen liitettyä valvontaa ei pidetä riittävänä tekijän sosiaalisen selviytymisen edistämiseksi tai uusien rikosten ehkäisemiseksi. Seuraamuslajia harkittaessa yhdistyvät siten erilaiset tekijät, kuten teon vakavuus, nuoren aiempi rikollisuus ja nuoren sosiaalinen tilanne. 

Nuorisorangaistuksen tuomitseminen edellyttää seuraamusselvityksen tekemistä nuoren elämäntilanteesta. Syyttäjät pyytävät kuitenkin vain harvoin Rikosseuraamuslaitokselta seuraamusselvityksiä nuoren soveltumisesta nuorisorangaistukseen. Eli rangaistusta ei käytetä, vaikka nykyistä useammille alaikäisille rikoksentekijöille kyseinen rangaistusmuoto voisi soveltua. Jotta uusimisrikollisuuteen voitaisiin nuorisorangaistuksen avulla vaikuttaa, onkin tarkasteltava koko rikosprosessin toimivuutta. Näin voidaan varmistaa, että nuorisorangaistuksen piiriin ohjautuu nykyistä useampi alaikäinen rikoksentekijä. Lainsäädäntöä tulee tarvittaessa muuttaa, jotta näin tapahtuu. 

Nuorisorangaistus on nuorelle itselleen tuntuvampi ja vaikuttavampi seuraamus kuin paljon käytetty ehdollinen vankeus, jonka tehosteena käytetään valvontaa. Nuorisorangaistus on luonteeltaan intensiivisempi, ja tuomittu tapaa tiiviimmin yhdyskuntaseuraamustoimiston valvojaa. Lisäksi tuomittu suorittaa erityisesti nuorille suunnattuja ohjelmia, jotka edistävät sosiaalista toimintakykyä. Nuorisorangaistukseen voi myös sisältyä työelämään perehtymistä.

Hallitusohjelman mukaisesti nuorisorangaistussääntelyä kehitetään siten, että teon vakavuus korostuu nykyistä paremmin. Nuorisorangaistukseen voidaan esimerkiksi tuoda yhdyskuntapalvelun elementtejä. Nuoren pitää oppia, että teoistaan on kannettava vastuu.

Oikeusministeriö on tilannut emeritusprofessori Tapio Lappi-Seppälältä laajan selvityksen 15–17-vuotiaille rikoksentekijöille tuomituista rangaistuksista ja nuorisorangaistuksen vähäisen käytön syistä. Selvitys julkaistaan alkuvuoden aikana. Se täydentää Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin tammikuussa valmistunutta tutkimusta. Molemmat julkaisut huomioidaan nuorisorangaistuksen käyttöä koskevan lainsäädännön kehittämisessä. Tarvittava lainvalmistelutyö käynnistetään oikeusministeriössä tämän vuoden aikana.

On tärkeää päästä puuttumaan nuorten rikolliseen käyttäytymiseen nopeasti ennen rikosprosessia, sen aikana ja sen jälkeen, jotta nuori ei ajaudu pahenevaan rikoskierteeseen. Nuorten rikosasioiden käsittelyä pitäisikin vielä nykyisestä tehostaa. Rikosprosessin toimijoiden riittävä resursointi on tärkeää, jotta nuorten rikosasiat saadaan joutuisasti käsiteltyä. Lisäksi yhdyskuntaseuraamustoimistoilla on oltava riittävät valmiudet ja resurssit nuorisorangaistuksen tehokkaaseen täytäntöönpanoon. Keskeistä on, että koko rikosprosessiketju toimii. Tästä hyötyy koko yhteiskunta ja nuoret itse.

Leena Meri
Oikeusministeri

Kirjoitus alunperin julkaistu oikeusministeriön sivuilla. Linkki: https://oikeusministerio.fi/-/nuorisorangaistus-tayteen-kayttoon

Kommentoi kirjoitusta.

Leena tavattavissa lauantaina 27.1. Järvenpäässä ja Keravalla

Torstai 25.1.2024 klo 17.59

Perussuomalaiset kiertävät lauantaina presidentinvaalitunnelmissa. Olen itsekin paikalla Järvenpäässä ja Keravalla. Tule moikkaamaan!🇫🇮

Oikeusministeri_Meri_tavattavissa_2.jpg

Kommentoi kirjoitusta.

Yhteistyötä oikeusministerien kesken rikollisuuden torjunnassa

Perjantai 19.1.2024 klo 13.12

Oikeusministeri Leena Meri vieraili tällä viikolla Ruotsissa ja Norjassa. Matkan aikana Meri tapasi maiden oikeusministerit ja tutustui muun muassa paikallisiin rikosseuraamuslaitoksiin. Mukana tapaamisissa oli myös valtiosihteeri Teija Makkonen.

- Seuraamme tiiviisti kriminaalipoliittista kehitystä ja toimia Pohjoismaissa ja oli hyvin mielenkiintoista kuulla sekä Ruotsin että Norjan kokemuksista muun muassa nuoriso- ja jengirikollisuutta koskien ja etenkin suunnitelmista niiden torjumiseksi, sanoo oikeusministeri Leena Meri.

Ministeri Meri tapasi tiistaina Tukholmassa Ruotsin oikeusministeri Gunnar Strömmerin. Ministerit keskustelivat kriminaalipolitiikan ajankohtaisista kysymyksistä, erityisesti vankeinhoidosta ja nuoriso- ja jengirikollisuudesta. Keskustelujen aiheena olivat myös ajankohtaiset EU-asiat, etenkin vaikuttaminen seuraavan Euroopan komission ohjelmaan 2024-2029. Meri vieraili lisäksi Ruotsin Rikosseuraamuslaitoksessa.

Keskiviikkona ministeri Meri tapasi Oslossa Norjan oikeusministeri Emilie Enger Mehlin. Myös tässä tapaamisessa oli aiheena vankeinhoidon ajankohtaiset asiat sekä nuoriso- ja jengirikollisuus. Oslossa Meri tutustui Ila:n varmuusvankilaan (Ila fengsel og forvaringsanstalt) ja ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskuksen (KoRus) toimintaan.

- Hallitus on hallitusohjelman mukaisesti käynnistänyt vankilaverkoston uudistamisen vankipaikkojen riittävyyden ja vankilaverkoston riittävän kunnon varmistamiseksi. Hallitus haluaa myös varmistaa, etteivät yhteiskunnalle ja muiden turvallisuudelle vaarallisimmat vangit vapaudu. Yhtenä toimenpiteenä on käynnistetty lainvalmistelu niin sanotun varmuusvankeuden käyttöönottamiseksi ja mallina valmistelussa on juuri Norjan järjestelmä. Olikin kiinnostavaa kuulla paikan päällä sekä Ruotsin vankipaikkatilanteesta että Norjassa käytössä olevasta varmuusvankeudesta, Meri toteaa.

Lähde: Oikeusministeriön tiedote Ministeri Meri tapasi pohjoismaiset kollegansa Tukholmassa ja Oslossa - Oikeusministeriö (oikeusministerio.fi)

Kommentoi kirjoitusta.

Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta 2024!

Perjantai 22.12.2023 klo 11.24

Red_and_Green_Merry_Christmas_Card.png

Kommentoi kirjoitusta.

Oikeusministeri Leena Meri: Meiltä on tulossa toimia nuorten turvallisuudeksi

Keskiviikko 22.11.2023 klo 10.46

Täysistunnossa 21.11.2023 oikeusministeri Leena Meri piti puheenvuoron välikysymyskeskustelussa nuorten tulevaisuudesta. Hän ihmettelee, miksi oppositiopuolueet eivät anna yhtään kiitosta hallituksen toimista nuorten turvallisuuden parantamiseksi. Nuoria pelottaa, että koulu- tai harrastuspoluilla pahoinpidellään ja nöyryytetään, ja siitä kuvattu videomateriaali lähetetään sosiaaliseen mediaan.

- Mehän teimme hallitusohjelmaan erittäin vahvan kirjauksen, joka on lähtenyt jo oikeusministeriössä eteenpäin. Eli me teemme laajan toimenpideohjelman nuorten turvallisuudeksi niin katu- kuin jengiohjelmaksi, niin pehmeitä kuin kovia keinoja.

Ministeri Meri toteaa, etteivät mitkään rahat tule riittämään mielenterveyspalveluihin tai syrjäytymiseen, jos nuori ei uskalla käydä harrastuksissa ja koulussa. Hän muistuttaa, ettei näihin asioihin puututtu viime hallituskaudella, vaikka muistaakin oppositiosta asiaa monta kertaa pyytäneensä.

- Kiitän tätä hallitusta siitä, että nyt ryhdytään toimeen.

Ministeri mainitsee lapsiasiavaltuutettu Pekkarisen myöntäneen nuorten väkivalta- ja ryöstörikollisuuden lisääntymisen ja maahanmuuttajataustan yliedustuksen näissä rikoksissa. Juurisyyksi Meri kertoo huonon integroitumisen, johon puututaan nyt hallituksen maahanmuuttopolitiikalla.

Meri harmittelee, ettei oppositio tuo näitä kirjauksia esiin. Oppositio tekisi mahdollisesti toisenlaista politiikkaa. Ministeri kertoo nuorilta tulevan paljon palautetta liittyen katujen turvallisuuteen ja epäonnistuneeseen maahanmuuttopolitiikkaan. Tästä Meri kertoo Ruotsin oikeusministeri Gunnar Strömmerinkin hänelle puhuneen. Strömmer on hänen mukaansa kannustanut Suomea toimiin, jotta meistä ei tulisi Ruotsin kaltaista yhteiskuntaa, ja kertoo, että Ruotsin olisi pitänyt tehdä toimia jo 10-15 vuotta sitten.

Kommentoi kirjoitusta.

Terveiset Euroopan Neuvoston oikeusministerikokouksesta Riiasta

Keskiviikko 13.9.2023 klo 13.17

Kävin Latviassa, Riiassa Euroopan Neuvoston oikeusministerikokouksessa. Kokouksen aiheena oli Venäjän saattaminen rikosvastuuseen sotarikoksista ja hyökkäysrikoksesta. Lisäksi kokouksessa käsiteltiin kaikkien vahinkojen korvaamista Ukrainalle sekä Ukrainasta Venäjälle pakkosiirrettyjen lasten tilannetta ja heidän palauttamista takaisin Ukrainaan.

Vein sydämelliset terveiset Suomesta Ukrianan oikeusministeri Denis Malyuskalle sekä johtavalle pääsyyttäjälle Andri Kostinille (kuvassa kanssani).

Slava Ukraini!

IMG_0029.JPG

IMG_0028.JPGIMG_0027.JPG

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Euroopan Neuvosto, oikeusministeri, kokous, Riika, Ukraina

Oikeusministeri Leena Meri: Iloitsen oikeudenhoidon lisärahoituksesta

Torstai 22.6.2023 klo 18.46

Julkaistu suomen uutisissa 22.6.2023

Uusi oikeusministeri Leena Meri on erittäin tyytyväinen hallitusohjelman sitoumuksiin oikeudenhoidon kehittämisestä ja 25 miljoonan euron lisärahoituksesta. Rahoitusta on saatu myös rangaistusten kiristämiseen sekä rikosten ennaltaehkäisyyn.

Uusi hallitus on puuttumassa Suomea piinaavaan jengirikollisuuteen ja katuväkivaltaan. Tuore oikeusministeri Leena Meri on tyytyväinen asioiden etenemiseen.

– Hallitus laatii laajan toimenpideohjelman nuoriso- ja jengirikollisuuden katkaisemiseksi. Myös rangaistuksia kovennetaan. Esimerkiksi ampuma-aserikosten rangaistuksia kiristetään ja nöyryytys tekomuotona koventaa rangaistusta, kertoo Meri.

Vankiloiden rikostorjuntaa tehostetaan

Hallitus puuttuu siihen, etteivät yhteiskunnan ja muiden turvallisuuden kannalta vaarallisimmat vangit vapaudu ja että rikostorjuntaa vankiloissa tehostetaan.

– Suomessa otetaan käyttöön varmuusvankeus, mikä mahdollistaa vakavista rikoksista tuomittujen henkilöiden pitämisen vankilassa, mikäli he ovat edelleen vaaraksi muiden hengelle ja terveydelle. Tällainen malli on käytössä esimerkiksi Norjassa.

– Viranomaisten välistä tiedonvaihtoa, erityisesti järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvistä henkilöistä, parannetaan. Tämä edistää vankilaturvallisuutta. Lisäksi kiinnitetään huomiota vankipaikkojen, henkilöstön ja varmuusosastojen määrään sekä valvontaan. Näiden tulee vastata tarpeita, Meri toteaa.

Ylivelkaantumista pyritään torjumaan

Hallituksen tavoitteena on myös nopeuttaa ja sujuvoittaa oikeusprosesseja, jotta asiat tulisivat nykyistä nopeammin käsitellyiksi ja ihmiset saisivat oikeutta.

Myös ylivelkaantumiseen ollaan puuttumassa. Hallitus pyrkii torjumaan ihmisten ylivelkaantumista jo varhaisessa vaiheessa ja kehittämään velallisten neuvontaa.

– Hallitus tekee kattavan tarkastelun velkaantumisilmiöstä ja eri maksukyvyttömyysmenettelyjen toimivuudesta. Ulosoton suojaosa säilytetään nykyisellä tasolla. Hallitus parantaa edellytyksiä järjestää laadukkaita ja yhdenmukaisempia oikeusavun, edunvalvonnan sekä talous- ja velkaneuvonnan palveluja perustamalla valtakunnallisen oikeuspalveluviraston, oikeusministeri Meri kertoo.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Hallitusohjelma, oikeudenhoito, vankilaturvallisuus, ylivelkaantuminen,

On aika kiittää vuosista kaupunginhallituksen jäsenenä

Torstai 4.5.2023

Olen saanut kunnian toimia Hyvinkään kaupunginhallituksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana yli kymmenen vuoden ajan.

Kuten viestijuoksussa, on osaltani tullut aika luovuttaa viestikapula ja tehtäväni mahtaville perussuomalaisille osaajille Henri Perälahdelle ja Tiina Karhuselle, kun uusi kaupunginhallitus aloittaa 1.6. alkaen.

Haluan kiittää kaikista näistä vuosista, joina olen saanut tehdä työtä kaupunginhallituksessa hyvinkääläisten eteen. Työ on vastuullista, tärkeää ja merkityksellistä.

Tehtävä on vaatinut ahkeruutta, rohkeutta sekä intohimoa johtaa kaupunkia yhteistyössä valtuuston ja virkamiesten kanssa.

Kuten viestijuoksussa, kapulan vauhti ei silti hidastu osaltani hetkeksikään. Työt jatkuvat. Näyn ja kuulun hyvinkääläisessä päätöksenteossa edelleen kaupunginvaltuutettuna sekä myös kansanedustajana ja perussuomalaisten 1. varapuheenjohtajana.

Haluan onnitella teitä kaikkia kaupunginhallitukseen valittuja sekä toivottaa rohkeutta ja periksiantamattomuutta työhönne. Muistakaa ajaa Hyvinkään ja hyvinkääläisten etua.

Suuri kiitos kuluneista vuosista ja luottamuksestanne.

Hyvää kesää toivottaen,
Leena Meri

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Hyvinkää, kaupunginhallitus

Kommentoi kirjoitusta.

Turvallinen Suomi

Maanantai 20.3.2023 klo 17.43

Me perussuomalaiset haluamme, että Suomi on turvallinen maa, jossa voi tehdä työtä, yrittää ja elää muutenkin hyvää elämää. Meidän pitää huolehtia siitä, että suomalainen tulee omassa maassaan ensin. Valtio velkaantuu, eikä rahan viskomiseen pitkin maailmaa ole enää varaa.

Perussuomalaiset haluaa laittaa Suomen talouden vihdoinkin kuntoon. Me leikkaisimme toissijaisista menoista ja laittaisimme asiat tärkeysjärjestykseen. Leikkauskohteita ovat ne menot, joista tutkimusten mukaan suomalaiset ovat valmiita laajasti leikkaamaan, muun muassa haitallisen maahanmuuton aiheuttamat kasvavat terveys- ja sosiaalimenot (mikä edellyttää maahanmuuttopolitiikan täysremonttia), kehitysyhteistyörahat, EU:n yhteisistä velka- ja tukipaketeista kieltäytyminen, puoluetuet, poliittisten avustajakaartien karsiminen ja YLE-vero. Me emme lähde veronkorotusten tielle, vaan panostamme suomalaisten arkeen ja toimeentuloon. Me ajamme suomalaisten veronmaksajien etua emmekä sitä häpeile.

Vanhat puolueet liputtavat työperäisen maahanmuuton edistämisen puolesta. He eivät kuitenkaan tunnu välittävän siitä tosiasiasta, että nykyinen Euroopan ulkopuolelta tuleva ja sosiaaliturvaan perustuva maahanmuutto tulee veronmaksajille erittäin kalliiksi. Pienipalkkaiset, matalapalkka-aloille työllistyvät maahanmuuttajat tarvitsevat tulonsiirtoja tullakseen toimeen. Tulonsiirtojen lisäksi menoja aiheutuu niin kotouttamispalveluista kuin myös lisääntyvistä sote-menoista. Tällaista maahanmuuttoa halutaan näiden puolueiden toimesta lisätä kymmenillä tai jopa sadoilla tuhansilla ihmisillä, hintalapusta välittämättä.

Perussuomalaiset toivottaa tervetulleeksi sellaiset maahanmuuttajat, jotka tekevät korkeaa osaamista vaativaa työtä, tulevat palkallaan toimeen ja sopeutuvat Suomeen. Työvoimapulan ratkaisemiseksi ja valtion menojen hillitsemiseksi tulee kuitenkin panostaa nykyisten työttömien työllistämiseen. Tammikuun lopussa Suomessa oli lähes 260 000 työtöntä työnhakijaa (joista vieraskielisiä 47 558) ja heidän lisäkseen työvoiman ulkopuolella on vielä noin 93 000 ihmistä. Suomessa on myös noin 200 000 osa-aikatyötä tekevää ihmistä, jotka haluaisivat lisää työtunteja. Aloitetaan siis työvoimapulan ratkaiseminen näiden ihmisten työllistämisellä.

Katujen turvallisuus on romahtanut huolestuttavalla tavalla. Tästä kehityksestä olemme varoitelleet jo pitkään. Nyt viimeistään on herättävä ja reagoitava kovin ottein jengiytymiseen ja muihin hallitsemattoman maahanmuuton aiheuttamiin ongelmiin. Tällä hetkellä Suomessa on poliisin arvion mukaan kymmenisen katujengiä, ja lähes kaikki jengiläiset ovat täysi-ikäisiä ja joko ensimmäisen tai toisen polven maahanmuuttajia. Jengiläiset ihannoivat väkivaltaa ja rikollista elämäntapaa. Ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmie Åkesson kertoi äskettäisellä Suomen vierailullaan Ruotsissa tehdyistä virheistä ja siitä, miten Suomi voi välttää niiden toistamisen. Meidän tulee ottaa oppia länsinaapurin virheistä, joiden seurauksena jengiväkivalta on maassa arkipäivää.

Ongelmiin tulee reagoida tiukasti kiristämällä maahanmuutto- ja kriminaalipolitiikkaa perussuomalaisten esittämällä tavalla. Henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten rangaistuksia pitää kiristää. Rangaistusten järjettömät paljousalennukset pitää poistaa. Vakavia rikoksia tekevät ulkomaalaiset pitää karkottaa ja määrätä heille pysyvä maahantulokielto. Lopetetaan nykyinen löperö maahanmuuttopolitiikka, jossa tulijoilla ei ole riittäviä velvoitteita tehdä töitä ja elää maassa maan tavalla. On hyvä huomata, että muiden Pohjoismaiden maahanmuuttopolitiikka on huomattavasti tiukempaa kuin Suomen, ja tähän on viimein herättävä. Perussuomalaiset haluaa korjata Suomen suunnan, ennen kuin pyssyt paukkuu täälläkin päivittäin, kuten Ruotsissa jo tapahtuu.

Mikäli haluat muutosta ja pelastaa Suomen, niin muista äänestää perussuomalaisia.

2 kommenttia .

Viikonloppuna liikkeellä Uudellamaalla

Torstai 16.3.2023 klo 8.14

Viikonloppuna Merivoimaa liikkeellä👊🇫🇮

signal-2023-03-16-075159.jpeg

Kommentoi kirjoitusta.

Tämän viikon tapahtumia

Tiistai 28.2.2023 klo 15.19

Tulevalla viikolla keskustelutilaisuuksia Hyvinkäällä, Vantaalla ja Keravalla. Aiheena ikäihmisten toimeentulo.

Ikaihmisten_palvelut_some__22.png

Viikonloppuna Lohjalla, Espoossa ja Klaukkalassa

Some_11.3-12.3_1.png

Kommentoi kirjoitusta.

Nähdään viikonloppuna Uudellamaalla!

Keskiviikko 22.2.2023 klo 11.18

Leena_Uudellamaalla_25.-26.2._some.jpg

Kommentoi kirjoitusta.

Suomen terrorismilainsäädännössä on edelleen aukkoja

Sunnuntai 19.2.2023 klo 9.47

Julkaistu suomen uutisissa 16.2.2023

Hallitus ehdottaa, että terrorismirikoksen tekemistä varten tapahtuva kouluttautuminen olisi jatkossa rangaistavaa aikaisempaa useammin. Kysymys on Suomen kansainvälisten sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi tehtävästä välttämättömästä lakimuutoksesta. Perussuomalaiset kansanedustajat, lakivaliokunnan puheenjohtaja Leena Meri sekä jäsenet Sanna Antikainen ja Jukka Mäkynen pitävät lain muuttamista tältä osin tärkeänä, mutta ovat huolissaan Suomen terrorismilainsääntöön edelleen jäävistä aukoista.

– Isis-vaimot pääsevät täällä kuin koirat veräjästä. Tämä johtuu siitä, että kotitaloustehtävissä toimiminen tai lapsista huolehtiminen terroristijärjestön hallitsemalla alueella ei lain mukaan merkitse terroristiryhmän toimintaan osallistumista. Toisin on esimerkiksi Saksassa ja Norjassa, missä tällainen terroristiryhmän rikollisia tavoitteita palveleva toiminta on johtanut rikostuomioihin, kertovat lakivaliokunnan kansanedustajat Leena MeriSanna Antikainen ja Jukka Mäkynen.

Muitakin aukkoja sääntelyssä perussuomalaisten mukaan on. Terroristiryhmään kuuluminen ei ole Suomen lain mukaan lainkaan rikos, ja matkustamista terrorismirikoksen tekemistä varten koskeva rikoslain pykälä on sekin soveltamisalaltaan niin suppea, että sen käytännön merkitys vierastaistelijailmiöön puuttumisen keinona on hyvin rajallinen.

Muista maista esimerkkiä

– Muiden maiden lainsäädännöstä löytyy esimerkkejä siitä, miten terrorismilainsäädännön porsaanreiät olisi mahdollista saada tukittua. Olisikin äärimmäisen tärkeää huolehtia siitä, että terrorismirikoksia koskeva lainsäädäntömme ei jää jälkeen muiden valtioiden vastaavasta sääntelystä. Muussa tapauksessa Suomesta muodostuu terroristien turvasatama Euroopassa, toteavat edustajat.

Sisäministeriö totesikin lakivaliokunnan asiantuntijakuulemisessa, ”ettei suomalainen oikeusjärjestelmä tällä hetkellä pysty puuttumaan terroristiseen toimintaan kovinkaan kattavasti”.

– Terrorismirikoksia koskevaa sääntelyä on välittömästi ryhdyttävä muuttamaan, jotta lainsäädännössä on kattavasti säädetty rangaistavaksi kaikki terroristinen toiminta, vaativat edustajat.

Kommentoi kirjoitusta.

Nähdään lauantaina 18.2 Vantaalla!

Tiistai 14.2.2023 klo 12.37

Leena_Vantaalla_2_paikkaa_some.jpg

Kommentoi kirjoitusta.

Kommentoi kirjoitusta.

Kokoomuksen mielestä nyt on huutava työvoimapula, vaikka Suomessa on satoja tuhansia työttömiä työnhakijoita ja päälle vajaatyöllistetyt.

Tiistai 7.2.2023 klo 14.51

Julkaistu suomen uutisissa 7.2.2023

Kokoomus haluaa Suomeen aina vain lisää ja lisää työperäistä maahanmuuttoa, joka kokoomuksen visioissa ratkaisee samalla matalan syntyvyyden ongelmat. Perussuomalaiset sen sijaan katsoo, että Suomeen tulisi voida tulla työperusteisesti EU:n ulkopuolelta vain korkean osaamisen työpaikkoihin, jolloin työtulot vastaavat vähintään suomalaisen mediaanipalkkaa.

Työperäinen maahanmuutto oli aiheena myös maanantain A-studiossa, jossa vieraina olivat oppositiokansanedustajat perussuomalaisten Leena Meri ja kokoomuksen Elina Valtonen.

Valtonen esitti kokoomukselta usein kuultua työvoimapulapuhetta, jolla kokoomus perustelee tavoitettaan haalia Suomeen lisää matalapalkkamaahanmuuttoa EU:n ulkopuolelta.

Valtonen pohjusti puhettaan esittämällä, että Suomessa olisi ”huutava työvoimapula” paitsi yksityissektorilla, myös julkisella puolella. Kun Suomi myönsi viime vuonna noin 16 000 työlupaa EU:n ulkopuolelta tulijoille, olisi tämä määrä Valtosen mukaan jatkossa vähintään tuplattava.

– Lähtökohdan on oltava se, että Suomessa saa tehdä ja teettää töitä, ja tänne ollaan tervetulleita ympäri maailmaa. Meidän on tehtävä tästä sellainen maa, johon halutaan tulla, kokoomuskansanedustaja sanoi.

Työvoimaa on saatavilla Suomessa

Perussuomalaisten Meri piti Valtosen visiointia erikoisena. Hän painotti kollegalleen, että Suomeen tulee työntekijöitä lähinnä vain matalapalkka-aloille, jolloin kyse on pitkälti sosiaaliturvaan nojaavasta maahanmuutosta.

– Kokoomuksen periaate on väärä. Perussuomalaiset katsoo, että Suomeen tulisi voida tulla työperusteisesti EU:n ulkopuolelta vain korkean osaamisen työpaikkoihin, jolloin ja jos tulijat tulevat toimeen palkallaan ja samalla sopeutuvat tänne, Meri sanoi.

Hän huomautti Valtoselle myös siitä, että Suomessa ei varsinaisesti ole pulaa työvoimasta.

– Tilastojen mukaan meillä on tällä hetkellä 260 000 työtöntä työnhakijaa. On myös yli 30 000 ihmistä vasten tahtoaan osa-aikatöissä, eli he haluaisivat lisää työtunteja. Kokoomus ei koskaan puhu näistä ihmisistä mitään, ja myös kohtaanto-ongelmat ovat tainneet kokoomukselta unohtua.

Meri ihmetteli myös kokoomuksen nykylinjaa, jossa työperäistä maahanmuuttoa tarjotaan ratkaisuksi jopa perheiden perustamiselle ja suomalaisten syntyvyydelle.

– Ilmeisesti kokoomuksessa ei haluta, että suomalaiset voisivat saada haluamansa määrän lapsia perheeseen, vaan tässäkin hoetaan työperäistä maahanmuuttoa.

Tukiin nojaava maahanmuutto käy kalliiksi

Perussuomalaisten tuoreessa maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa linjataan, että työperäinen maahanmuutto EU:n ulkopuolelta Suomeen tulee rajata korkeakoulutettuihin, joiden ansiot vastaavat vähintään suomalaisen mediaanipalkkaa.

Valtosen mielestä PS:n linjaus kuulostaa talouskasvuvihamieliseltä tai ihmisvihamieliseltä, koska mediaanin alle jäisi muun muassa hoiva-alan työntekijöitä, asentajia ja myyjiä. Valtonen siis mainitsi nämä alat esimerkkeinä niistä töistä, joiden tekijöistä olisi hänen mukaansa pulaa Suomessa.

Meri huomautti, että puhe ihmisvihamielisyydestä on kokoomusretoriikkaa, jolla pyritään väistämään keskustelu matalapalkkamaahanmuuton kustannuksista julkiselle taloudelle.

– Me puhumme tässä nyt taloudesta ja maahanmuuton hinnasta. Jos maahanmuutto perustuu sosiaaliturvaan, niin silloinhan valtio maksaa merkittävän osan tänne tulevien työntekijöiden palkasta.

Odotukset irrallaan todellisuudesta

Yrityksille matalapalkkamaahanmuutto tietysti kelpaa. Niinpä myös Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan tuoreessa puheenvuorossa väitetään, että Suomen pitäisi vähintään kolminkertaistaa maahanmuuttajien määrä, jotta Suomeen saataisiin lisää työikäistä väestöä.

Tämänkaltaisissa avauksissa unohdetaan tyypillisesti aina se, että Suomessa on jo nyt kymmeniä tuhansia työikäisiä maahanmuuttajia, jotka eivät ole töissä. Tältäkin osin löperö maahanmuuttopolitiikka vain lisää veronmaksajan taakkaa, sillä selvityksien mukaan maahanmuuttajat saavat jopa kaksinkertaisen määrän Kelan tulonsiirtoja syntyperäisiin suomalaisiin nähden.

Meri huomauttikin, että Etlan laskelmat lähtevät yltiöpositiivisista odotuksista, jotka kuitenkin yleensä osoittautuvat tyystin erilaisiksi kuin todellisuus.

Meri linjasi, että työperäinen maahanmuutto on perussuomalaisille keskeinen teema seuraavaa hallitusta muodostettaessa. Perussuomalaiset myös haluaa pitää kiinni työvoiman saatavuusharkinnasta, jota Sanna Marinin (sd.) hallitus on pyrkinyt vesittämään.

– Tuollainen löperö politiikka, jossa viis veisataan suomalaisen työntekijän suojelusta ja veronmaksajan rahasta, ei se voi jatkua.

Kommentoi kirjoitusta.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: perussuomalaiset, Leena Meri, eduskuntavaalit2023, Espoo, Hyvinkää ja Mäntsälä

Tule tapaamaan minua lauantaina 28.1. Järvenpäähän ja Mäntsälään.

Keskiviikko 25.1.2023 klo 12.11

Tervetuloa!

Paikalla myös paikallisia PS-aktiiveja ja eduskuntavaaliehdokkaita.

Leena_Jarvenpaassa_ja_Mantsalassa_some.jpg

Kommentoi kirjoitusta.

Leena Meri: Oman vauvan surmaamista koskeva lapsensurmapykälä kumottava

Maanantai 23.1.2023 klo 16.20

Julkaistu suomen uutisissa 23.1.2023

Kansanedustaja ja varatuomari Leena Meri on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen rikoslaissa säädetyn lapsensurman kumoamisesta. Eduskunnassa on käyty viime viikkoina kiivasta keskustelua translaista, jonka yhteydessä nousi esiin myös lapsensurmaa koskevan pykälän muutostarpeet.

– Perussuomalaisten vastustaman translain yhteydessä lapsensurmapykälää ehdotetaan muutettavan siten, että sen soveltamisala ei ole jatkossa riippuvainen synnyttäneen henkilön juridisesta sukupuolesta. Oman sukupuolensa mieheksi vaihtanut synnyttäjä voi jatkossa syyllistyä synnytyksensä jälkeen lapsensurmaan, Leena Meri toteaa.

Suomessa tahalliseen henkirikokseen syyllistynyt voidaan tuomita murhasta, taposta ja surmasta. Lisäksi tunnetaan erillinen lapsensurma. Näillä kaikilla teoilla on omat rangaistusasteikkonsa, murhalla ankarin ja lapsensurmalla lievin.

Tuomiot olleet lievempiä

Voimassa olevan säännöksen mukaan lapsensurmaan syyllistyy ”nainen, joka synnytyksestä johtuvassa uupumuksessa tai ahdistuksessa surmaa lapsensa”. Laki on alun perin säädetty erilaisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa, jolloin myös kyseiset teot ovat olleet yleisiä. Esimerkiksi vielä 1900-luvun alkuvuosina oli 1970-80 vuosittaista lapsensurmaa, niiden yleisyys johtui ennen kaikkea jyrkästä suhtautumisesta avioliiton ulkopuolisiin suhteisiin, ehkäisyvälineiden kehittymättömyydestä sekä siitä, että abortteja ei sallittu.

Yhteiskunnassa tapahtuneiden muutosten myötä lapsensurmat ovat nykyään harvinaisia. Syyttäjälaitoksen mukaan syyttäjällä on ollut vuosina 2010-2022 syyteharkinnassa kolme rikosasiaa, joissa asian päänimikkeenä tai pöytäkirjan tapauksen nimikkeenä on ollut lapsensurma. Meren mukaan kyseisen teon erilliselle rangaistukselle ja muita henkirikoksia lyhyemmille tuomioille ei ole enää perusteita.

– Lapsensurmasta annettavat tuomiot ovat lievempiä kuin muista henkirikoksista. Mikäli nainen riistää synnyttämänsä vauvan hengen ja teon aikana myös ymmärtää mitä tekee, niin lähtökohtaisesti ei ole mitään syytä antaa tästä teosta lyhyempää rangaistusta kuin muun ikäisen ihmisen tappamisesta.

Vastasyntyneelle sama suoja

Meren näkemyksen mukaan lapsensurman sijaan tapauksia tulisi arvioida muina henkirikoksina.

– Kuten rikosoikeuden professori Matti Tolvanen on lakivaliokunnalle antamassaan kirjallisessa lausunnossa todennut, niin hyvin voi kysyä, eikö vastasyntynyt lapsi lähtökohtaisesti ansaitse samaa rikosoikeudellista suojaa kuin varttuneempi. Tämän epäkohdan korjaamisesta kysyn ministeriltä.

Henkirikokseen syyllistynyt jätetään tuomitsematta rangaistukseen, jos teko on tehty syyntakeettomana eli ymmärtämättä teon seurauksia, esimerkiksi mielisairauden tai muun vakavan mielenterveyden häiriön vuoksi.

– Mielenhäiriöt voidaan huomioida myös tuomitsemalla lyhyempään rangaistukseen, Meri kertoo.

– Koska syyntakeettomia ei ylipäätään tuomita rangaistukseen, niin senkin myötä on erikoista ja tarpeetonta, että oman rikosnimikkeen ja alemman rangaistusasteikon takia vastasyntyneen lapsen surmaamisesta voi saada lyhyemmän tuomion kuin vanhemman lapsen tappamisesta. Eihän tässä ole mitään järkeä.

Kommentoi kirjoitusta.

Vanhemmat kirjoitukset »