Heräsikö kysymyksiä?

Ota rohkeasti yhteyttä

leena.meri@eduskunta.fi

p. 09-432 3165 (Leena)

Avustaja:

jessica.vahtera@eduskunta.fi

p. 050 476 9019 (Jessica)

twiittaa: @leena_meri

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:433654 kpl

Kotimaani on itsenäinen Suomi, jonka luonto saa minut aina hyvälle tuulelle

Tiistai 7.1.2020 klo 0:05 - Leena Meri

Katselin Yleltä dokumenttisarjaa presidentti Koivistosta.

Ottamatta enemmälti kantaa siihen oliko Koivisto niin suuri ja mahtava kuin ohjelman juontaja Jari Tervo antoi ymmärtää, huomasin, että Tervo kertoi Koiviston jälkeen alkaneen uuden ajan.

Ei enää ollut Tervon mielestä suurta demokratian puolustajaa ja kiihkokansallismielisyys ja populismi nosti päätään. Siis muka vuonna 1994, kun Koiviston kausi päättyi? En muista edes sanaa populismi juuri käytetyn.

Eikö Koiviston aikana meidät myös viety EU-jäsenyyteen, josta on sittemmin tullut kasvava liittovaltio.

Taisi Tervo pistellä hieman omia tulkintojaan Koiviston agendaan ja ajan henkeen.

Suomessa jahdataan ihmisiä, jotka puolustavat isänmaan perintöä ja itsenäistä Suomea sekä arvostavat omaa maataan. Samaan aikaan Yhdysvalloissa jahdataan maan presidenttiä, joka ei syytösten mukaan ole toiminut kaikissa tilanteissa riittävän isänmaallisesti. Mielenkiintoista, kun tätä pysähtyy ajattelemaan.

Katson TVstä Tuntematonta sotilasta ja mietin miten rankan sekä suuren uhrauksen kansamme antoi itsenäisen Suomen eteen. Sen jälkeen rakennettiin hyvinvointivaltio. Nyt näiden tekojen ”liiallinen” arvostaminen on kiihkoilua.

Olenko minä täysin seonnut vai milloin kaikki on kääntynyt päälaelleen?

Kommentoi kirjoitusta.

Kirjallinen kysymys vanginvartijoiden työturvallisuudesta

Lauantai 4.1.2020 klo 14:37 - Leena Meri

Eduskunnan puhemiehelle
Vankilavirkailijoiden liiton edustajisto ilmaisi joulukuun alussa huolensa vanginvartijoiden työturvallisuudesta. Poliisihallitus julkaisi marraskuussa selvityksen poliisien kokemasta uhkailusta virkansa vuoksi. Vastaajista 31 prosenttia on kokenut jonkinlaista uhkailua. Kyse on ollut tyypillisesti halventamisesta, mustamaalaamisesta sekä suorasta tai epäsuorasta uhkailusta. Turvallisuudesta vastaavien virkamiesten ketju on kuitenkin pitkä; akuutissa vaiheessa toimiva poliisi ja muut pelastusyksiköt, tutkijat, tuomioistuimet ja sitten ketjun häntäpäässä vanginvartijat ja muu vankilahenkilökunta.  
Vanginvartijaliiton mukaan monet vanginvartijat kokevat paljon huolta työturvallisuudestaan, mutta tutkimuksia asiasta ei ole. Politiikassa on korostettu vankien oikeuksia niin paljon, että esimerkiksi lääkärillä pitää saada olla yksin, mikä taas vaarantaa työskentelevän lääkärin. Vankiloissa tapahtuvasta väkivallasta on puhuttu paljon, mutta silti asiasta vastuussa olevasta ministeriöstä ei ole tullut selkeää viestiä keinoista, joilla asiaan puututaan. Tai että asiaan puututtaisiin ylipäätään.  
Vanginvartijat ovat myös huolissaan rehottavasta huumeongelmasta. Lomilla olevien päihteiden käyttöä on käytännössä mahdotonta valvoa, vaikka päihteettömyys olisi rikoksen uusimisen ennaltaehkäisyn kannalta tärkeää. Huumeongelma aiheuttaa uhkailua, väkivaltaa, kiristystä sekä vanginvartijoita että heidän perheitään kohtaan.  
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä toimia ja millä aikavälillä ministeri on tekemässä vanginvartijoiden turvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistämiseksi sekä huumeongelman kitkemiseksi?  

Helsingissä 3.12.2019 
Leena Meri, PS
Ministerin vastaus kirjalliseen kysymykseen:

Oikeusministeriö suhtautuu kaikkiin vankilahenkilökuntaa koskeviin turvallisuusuhkiin erittäin vakavasti ja tilanteesta on saatu Rikosseuraamuslaitoksen selvitys, jonka mukaisesti Rikos-seuraamuslaitoksessa on ryhdytty toimenpiteisiin tilanteen parantamiseksi.

Rikosseuraamuslaitoksen tuottaman puolivuotiskatsauksen mukaan henkilökuntaan kohdistuvia uhka ja väkivaltatapauksia on ollut 23-53 kpl vuosina 2014-2019. Tämän ja edellisen vuoden määrät ovat samalla tasolla (50 tapausta).

Henkilökunnan työturvallisuuden ja vangin turvallisen tuomion täytäntöönpanon takaamiseksi Rikosseuraamuslaitos on tehnyt useita toimenpiteitä. Kaikkia toimenpiteitä ei voida turvalli-suussyistä kuvata yksityiskohtaisesti. Järjestäytyneen rikollisuuden (JR) toiminnan seurantaa ja analysointia varten perustettiin asiantuntijaryhmä, jossa on edustajia vankiloista, alueilta ja kes-kushallinnosta. Työryhmä tuottaa mm. järjestäytyneen rikollisuuden toimintaan liittyviä raportteja Rikosseuraamuslaitoksen sisäiseen käyttöön. Ensisijaisesti vankiloiden käytäntöjä pyritään yhtenäistämään JR– ja muiden vaikuttajavankien osalta. Tällä tavoin menettelemällä vähenne-tään yksittäisiin vankeihin ja virkamiehiin kohdistuvaa painetta edellä mainituilta tahoilta.
Samoin JR –vankien sijoitteluun on kiinnitetty erityistä huomiota, jotta heidän vaikuttamismahdol-lisuutensa muuhun vankiväestöön saadaan minimoitua. Yhtenä toimenpiteenä on toisen var-muusosaston perustaminen suljettuun vankilaan.

Henkilökuntaa on kehotettu valppauteen kohonneen väkivallan uhkan osalta, henkilökuntaa on kehotettu tekemään uhkailmoitukset jokaisesta virkamieheen kohdistetusta uhkauksesta ja var-muusosastojen lukumäärää kasvatetaan. Henkilökunnan turvatarkastusten käyttöönottamiseksi tullaan kehittämään menetelmät, mikä osaltaan vähentää vankien henkilökuntaan kohdistamaa painetta tuoda vankilaan kiellettyjä esineitä tai aineita. Lisäksi keskushallinnon turvallisuuden tehtäväalue on järjestänyt JR-linjausten toimeenpanemiseen liittyvää koulutusta Rikosseuraa-musalan koulutuskeskuksessa ja kiertänyt yksiköitä JR-linjausten jalkauttamiseksi.

Vankiloiden tekemissä huumausainetesteissä on löytynyt vuodesta 2015 lähtien positiivisia löy-döksiä huumeitten käytöstä 8-9 prosentissa tapauksista, vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla 6 prosentissa.

Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 370/2019 vp

Helsingissä 20.12.2019
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

Kommentoi kirjoitusta.

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

Perjantai 20.12.2019 klo 11:16 - Leena Meri

Kiitos kuluneesta vuodesta. Toivotan kaikille rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta 2020!Copy_of_Kiitos_kuluneesta_vuodesta.png

Kommentoi kirjoitusta.

Mitä Suomessa tapahtuu ja kenen etua ajetaan?

Keskiviikko 18.12.2019 klo 10:18 - Leena Meri

Korkein oikeus on useammassa ennakkopäätöksessä todennut, että pienen poikalapsen ympärileikkaus veitsellä esinahkaa leikkaamalla, voidaan suorittaa laillisesti uskonnollisesta ja kulttuurisesta syystä - jopa kotioloissa. Sitä on perusteltu verraten pienenä puuttumisena lapsen ruumiilliseen koskemattomuuteen.

Tänä jouluna koululaiset eivät enää pidä joulujuhlaa kirkossa, sillä eduskunnan oikeusasiamies on todennut, että joulujuhlia ei saa järjestää enää kirkkorakennuksessa - perinteinen suomalainen kristillinen kirkko ei siis ole hyväksi lapselle?

Minun on vaikea ymmärtää, miksi pienen lapsen fyysinen vahingoittaminen uskonnollisesta ja meille vieraan kulttuurin oikeuttamasta syystä, on yhteiskunnassamme hyväksytty, mutta suomalainen perinteinen kirkkorakennus ja joulujuhlat taas ovat kiellettyä uskonnonharjoittamista.

Isis-leireille on lähtenyt vapaaehtoisesti naisia väkivaltaisten jihadististen terroristitaistelijoiden rinnalle tavoitteena saada luotua ääri-islamilainen valtio ja laajentaa se kaikkialle. Ideologiana on ollut tuhota länsimainen kulttuuri ja vääräuskoiset sekä ajaa sharia-lakia. Suojelupoliisin mukaan naiset ovat vakava turvallisuusuhka.

Silti hallitus haluaa tuoda Isis-naisten lapsia Suomeen. Tämä tarkoittaa sitä, että myös äiti pääsee mukana, jos se katsotaan lapsen edun mukaiseksi. Äiti, joka on vapaasta tahdostaan lähtenyt Isiksen hallinnoimaan kalifaattiin.

On hyvä huomata, että myös lapsia on koulutettu äärimmäiseen väkivaltaan ja aivopesty nuoresta asti tarkoituksena käyttää lapsia aikuisten tavoin sotilaina. Brittiläisen mediatalo Sky Newsin toimittaja vieraili al-Holin leirillä (sky news 11.11.2019) ja tapasi noin 10-vuotiaan pojan, joka kertoi, että ”hän teurastaa teidät.”

Ennen kuin edes keskustelemme Suomessa al-Holin lasten eduista, meidän pitäisi tietää äitien ja lasten henkilöllisyys sekä se, minkä maan kansalaisiksi heidät ylipäätään luetaan ja millä perusteella ketään ollaan tuomassa Suomeen. Ovatko alueella olevat lapset ylipäätään ”suomalaisia lapsia”. Kaikki tämä on auki ja silti päätöksiä tehdään vauhdilla. Eikö ensin pidä selvittää, onko Suomella edes mitään velvollisuutta toimia vieraassa valtiossa, jonka tehtävänä on itse huolehtia maansa alueella vapaaehtoisesti olevista naisista ja heidän lapsistaan?

Mitä maamme hallitus sitten tekee, kun ihmiset ovat vihastuneet näistä epäoikeudenmukaisiksi kokemistaan ja kulttuurillemme vieraista päätöksistä ja antavat palautetta?

Hallitus on huolissaan siitä, miten ihmisiä voi hillitä ja hallita paremmin. Puhetta halutaan suitsia tehokkaammin rikosoikeuden keinoin ja päätöksentekijöihin kohdistuva arvostelu halutaan vaientaa. Se on kuitenkin kansalaisten ainoa keino yrittää vaikuttaa päättäjiin.

Eikö ongelmia enää ratkotakaan puhumalla? Ihmisen elämään kuuluvat tunteet laidasta laitaan. Puhumattomuus ja tunteiden kieltäminen eivät edistä mitään päämäärää.

Jos ihmisiä vihastuttaa jokin asia, niin silloin päättäjien tulee kuulla heitä ja tehdä kansan oikeustajun mukaisia päätöksiä - eikä pyrkiä hiljentämään ihmisiä. Yhdenkään päättäjän ei tule unohtaa, että Suomen perustuslaki ja päättäjille suotu valta nojaa kansanvaltaan ja kansan tahtoon.

Toin kirjoituksessani esiin muutaman hullutuksen, koska haluan kertoa, miten ymmälläni olen siitä, miten nopeasti Suomessa asiat ovat kääntyneet täysin päälaelleen.

Oma kulttuurimme ja sisäiset asiamme vaatisivat huomiota, rahaa ja lisäresursseja. Silti liian monet keskittyvät meille vieraiden kulttuurien suosimiseen, oman kulttuurin polkemiseen ja ajavat yhteiskuntaamme vain joitakin ryhmiä koskevia -meille vieraita- rinnakkaisia oikeuksia. Oikeuksia, joiden osalta tavallisesti joutuisi rikosvastuuseen lapseen kohdistuvasta väkivallasta ja lastensuojelutoimenpiteiden kohteeksi.

Eikö siis pitäisi keskittyä Suomessa olevien lasten yhdenvertaiseen ja hyvään kohteluun eikä keskittyä Isis-vaimojen ja heidän lastensa asioihin, vaikka varmuutta heidän suomalaisuudestaan tai mahdollisista todellisista siteistään Suomeen ei edes ole.

Kommentoi kirjoitusta.

Ministerit hokevat toistuvasti lapsen oikeuksista ja lapsen edun tärkeydestä ? Meri: Lapsen etu ei voi oikeuttaa siihen, että samalla kuljetettaisiin terroristeja Suomeen

Tiistai 17.12.2019 klo 12:08 - Suomen Uutiset

Perussuomalaisten kansanedustajan Leena Meren mukaan al-Holin suomalaisia koskevassa päätöksenteossa pitää huomioida myös Suomen turvallisuus ja suomalaisten lasten etu. – Missään tapauksessa ei saa käydä niin, että al-Holin leiriltä mahdollisesti tuotavat lapset olisivat ankkureita, joiden avulla myös äidit pitäisi kuljettaa Suomeen.


Hallitus antaa huomenna tiistaina vastauksen välikysymykseen, jonka jälkeen odotetaan tarkempaa tietoa hallituksen linjasta koskien al-Holin leirillä Syyriassa olevia naisia ja lapsia.

Oppositiopuolueet, ensi sijassa perussuomalaiset ovat jo ainakin puoli vuotta pyrkineet puristamaan vastausta, mitä hallitus aikoo tehdä al-Holissa oleville suomalaisille. Antti Rinteen jo kaatuneen hallituksen linjaa ei saatu selville, eikä juuri aloittaneen Sanna Marinin hallituksen aikeista ole toistaiseksi varmaa tietoa.

Vihreät esittävät linjauksiaan lapsen oikeuksilla

Hallituksen ministerit ja useat hallituspuolueiden kansanedustajat ovat syksyn ajan hokeneet sitkeästi ja toistuvasti siitä, kuinka al-Hol-ratkaisu – mikä se sitten onkaan – tulisi tehdä lapsen etu ja lapsen oikeudet edellä. Ratkaisun konkreettinen sisältö on jäänyt hämärän peittoon.

Viime viikkojen aikana lapsen etua ja lapsen oikeuksia on poliittisessa keskustelussa ryhdytty käyttämään huolettomasti siten, että sillä on voitu perustella lähes mitä tahansa näkemyksiä. Vihreät, jotka haluaisivat tuoda al-Holista Suomeen sekä leirillä olevat lapset että heidän vanhempansa, mielellään esittävät linjauksiaan lapsen oikeuksiin vedoten.

– Äiteihin liittyvä turvallisuusuhka pitää ottaa vakavasti, mutta lapsen etu menee oikeusvaltiossa sen edelle, kuului vihreiden vastaus Iltalehden kyselyyn, jossa kysyttiin tulisiko Suomen auttaa al-Holin leiriltä Suomeen vain orpolapset, lapset, lapset ja heidän äitinsä vai ei ketään.

Haavistolta ja Marinilta tyhjiä itsestäänselvyyksiä

Sdp:n kansanedustaja Kimmo Kiljunen heitti MTV:n haastattelussa, että ”kansainväliset sopimukset ja lapsen oikeudet menevät tässä edelle” vastauksena kysymykseen valmisteleeko valtioneuvosto ihmisten kotiuttamista al-Holista.

Ulkoministerinä jatkava Pekka Haavisto (vihr.) puhuu mielellään lapsen edusta sen kummemmin perustelematta, mitä hän tarkoittaa.

– Leiriä hallinnoivat kurdiviranomaiset eivät kuitenkaan suostu erottamaan lapsia äideistään. Jos tämä ei ole mahdollista, lähtökohta on, että lapsen etu on ratkaiseva, Haavisto lausui monimerkityksellisesti viime viikolla.

Pääministeri Marin puolestaan totesi viime viikolla Brysselissä sen itsestäänselvyyden, että ”Meidän pitää tietenkin noudattaa niin Suomen omaa lainsäädäntöä, perustuslakia, kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia ja lasten oikeuksien sopimusta.” Mitään konkreettista sisältöä ei Marininkaan puheesta saatu.

Hallituspuolueilta ja ministereiltä odotetaan erityisesti vastausta kysymykseen mitä tehdään, jos al-Holin leirillä olevia lapsia ei voida erottaa äideistään.

Lapsen etu velvoittaa viranomaisia ja vanhempia

Lapsen etu ja lapsen oikeudet kietoutuvat poliittisessa keskustelussa yhteen. Lapsen etu on hankalasti määrittyvä käsite, joka kuitenkin tosiasiassa viittaa kattavasti YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa kaikille lapsille turvattuihin oikeuksiin.

Sopimuksen mukaan kaikessa lapseen kohdistuvassa päätöksenteossa tulisi ensisijaisesti huomioida lapsen etu. Määräys on kohdistettu ensisijaisesti viranomaisille ja muille julkisen vallan toimijoille, mutta lapsen edun ensisijaisuuden voidaan sopimuksen mukaan katsoa velvoittavan myös lapsen vanhempia.

YK:n lapsen oikeuksien komitean mukaan lapsen etua määritettäessä tulisi huomioida lapsen oikeuksien sisältö kokonaisuudessaan. Tällöin tulisi vertailla erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen myönteisiä ja kielteisiä seurauksia lapsen oikeuksien toteutumisen kannalta. Lapsen etu siten viittaa harkittuun ratkaisuun, joka on yksittäisen lapsen kannalta paras vaihtoehto tietyssä tilanteessa.

Lapsen etu on julkiselle vallalle osoitettu, velvoittava oikeusohje jonka sisältö siis määrittyy tapauskohtaisesti. Siksi lapsen edun arvioinnissa on aina huomioitava kunkin tapauksen erityispiirteet sekä myös lapsen persoona, ikä ja kehitystaso.

Lyhyesti todettuna lapsen etu viittaa harkitusti ja perustellusti tehtyyn, yksittäisen lapsen kannalta parhaaseen ratkaisuun tietyssä tilanteessa. Lapsella on aina oikeus siihen, että hänen etunsa arvioidaan päätöksenteossa.

Lapsen oma näkemys tulee myös huomioida

Jotta viranomaisen tekemä ratkaisu olisi lapsen edun mukainen, tärkeä periaate on se, että myös lapsen oma näkemys pitäisi ottaa päätöksenteossa huomioon. Mitä varttuneemmasta lapsesta on kyse, sitä enemmän painoarvoa lapsen näkemykselle tulisi antaa. Kysymys on lapsen osallistumisoikeudesta, jota ei yleensä voida päätöksenteossa sivuuttaa. Osallistumisoikeuteen kuuluu, että lapselle tarjotaan riittävästi tietoa oman näkemyksensä muodostamiseksi.

Lapsen oman näkemyksen huomioiminen on perusteltua laajemminkin oikeusvaltion periaatteiden näkökulmasta – jokaisellahan on oikeus tulla kuulluksi oman asiansa käsittelyssä. Tämä oikeus kuuluu myös lapselle, jos hän haluaa tulla kuulluksi.

Lapsen edun mukaisen ratkaisun tulisi aina perustua huolelliseen harkintaan, jossa lapsen yksilöllinen tilanne ja lapsen oma näkemys otetaan huomioon. Lapsen edun arvioiminen siten edellyttää taustatietoa ja yleensä lapsen oman näkemyksen huomioimista ennen kuin tehdään lasta koskevia päätöksiä.

Meri: Selvitykset puuttuvat taustalta

Perussuomalaisten juristikansanedustaja Leena Meri tuntee lapsen edun, lapsen oikeudet sekä niiden sisällön suomalaisessa oikeusjärjestelmässä. Meri kuitenkin moittii, että al-Holin leirillä oleviin suomalaisiin liittyvässä poliittisessa keskustelussa lapsen oikeuksia ja erityisesti lapsen edun käsitettä on ryhdytty käyttämään huolimattomasti.

– Ennen kuin edes keskustelemme lapsen edusta, pitäisi tässä tapauksessa kunnolla selvittää ”pohjat” eli hankkia tietoa taustalle. Jos al-Holin leiriläisiin on tarkoitus kohdistaa viranomaistoimenpiteitä, olisi ensi alkuun syytä selvittää leirillä olevien ihmisten henkilöllisyys: ketä leirillä olevat suomalaisiksi väitetyt ihmiset edes ovat, ovatko he ylipäätään Suomen kansalaisia, vai ovatko he ehkä olleet Suomessa oleskeluluvalla. Hallituksen tähänastisista lausunnoista ei ole saatu selvyyttä näihin kysymyksiin.

Meri huomauttaa, että myös lasten sukulaisuussuhteet pitää selvittää, samoin kuin se, minkä maan kansalaisiksi leirillä olevia lapsia voidaan luokitella.

– Emme ole saaneet selvitystä, miten lapsen kansalaisuus tai siteet Suomeen määräytyvät ja millä perusteella ylipäätään ketään ollaan tuomassa Suomeen. Kaikki on auki.

– Näiden asioiden suhteen olemme olleet hyvin pitkälle vain median tietojen varassa. Käsillä on muitakin sellaisia kysymyksiä, joiden ratkaiseminen tuskin onnistuu Suomesta käsin, Meri huomauttaa.

Turvallisuusuhat huomioitava päätöksenteossa

Al-Holin leirillä olevat, Isis-alueille aiemmin hakeutuneet naiset todennäköisesti lisäävät Suomeen kohdistuvaa terrorismin uhkaa. Perussuomalaisten kanta on, että lähtökohtaisesti al-Holista voitaisiin mahdollisuuksien mukaan tuoda Suomeen vain orpolapsia, mutta ei lasten äitejä.

Meri huomauttaa, että myös muut leirillä olijat kuin suomalaisäidiksi väitetyt henkilöt saattavat olla turvallisuusuhka ja tämä tulisi myös huomioida päätöksenteossa.

– On selvää, että hyvin nuori orpolapsi on erilaisessa tilanteessa kuin jo vanhempi henkilö, jolle on esimerkiksi jo annettu jihadistista koulutusta, Meri sanoo ja viittaa isis-organisaation toimintatapaan, jossa nuoria henkilöitä järjestelmällisesti totutetaan väkivaltaan ja jihadistiseen ideologiaan.

– Päätöksenteossa pitää huomioida myös Suomen turvallisuus ja suomalaisten lasten etu. Missään tapauksessa ei saa käydä niin, että al-Holin leiriltä mahdollisesti tuotavat lapset olisivat ikään kuin ankkureita, joiden avulla myös äidit pitäisi kuljettaa Suomeen. Jos pohjakysymykset saadaan selvitettyä, pienen lapsen etu saattaa olla se, että kyseinen lapsi tulee tänne. Se ei voi kuitenkaan oikeuttaa siihen, että samalla otettaisiin terroristeja Suomeen, Meri painottaa.

Kommentoi kirjoitusta.

Miksi Ahvenanmaan rahoitusta halutaan nostaa ja nostaa?

Perjantai 13.12.2019 klo 13:59 - Leena Meri

Eduskunnassa käsiteltiin lakia Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta. Lakiesitys liittyy viime hallituskaudella vireillä olleeseen sote-uudistukseen ja siihen, että sote-uudistuksen kustannukset oli tarkoitus kompensoida Ahvenanmaalle.

Hallituksen esityksessä todettiin, että taso, jossa Ahvenanmaalle saadaan kompensoitua uudistuksesta aiheutuvat tulonmenetykset, olisi 0,42%. Sipilän hallitus esitti kuitenkin perusteeksi 0,45 %, koska Ahvenanmaan maakunta ei suostuisi pienempään prosenttiin. Viime eduskuntakaudella annetun hallituksen esityksen mukaan uudistus toisi noin 17 miljoonaa euroa lisää vuosittain Ahvenanmaalle. Arviointitilanne on osin muuttunut, joten taloudellisia vaikutuksia ei täysin tiedetä.

Päätösehdotus on edelleen 0,45 % ja samalla perustuslakivaliokunta esittää lausumassaan, että perustetta pitäisi jatkossa jopa nostaa 0,47 %:iin.

- Kerrataan vielä. Viime kaudella selvitettiin, että kustannusneutraali määrä olisi 0,42 % kompensoimaan sote-uudistuksesta aiheutuvia kustannuksia Ahvenanmaalle. Ahvenanmaan maakunta ei tähän suostunut ja luku nostettiin siksi silloin 0,45 %:iin. Nyt lukua ehdotetaan taas nostettavaksi, vaikka koko sotea ei edes tullut! Kyse ei ole mistään pienistä rahoista, Meri sanoi täysistunnossa pitämässään puheenvuorossa.
Meri kummasteli SDP:n edustaja Kimmo Kiljusen puheita.

- Kimmo Kiljunen puhui lahjasta Ahvenanmaan itsehallinnon kunniaksi. Moni kunta varmaan haluaisi lahjoja, sillä kunnissa ollaan todellisessa pulassa ja korotuspaine kuntaverolle on useita prosentteja. Meillä ei ole varaa antaa lahjoja eikä ainakaan niin, että vain jollekin taholle taataan hyvä rahoitus ja muille ei. Hyviä ja huonoja aikoja pitää jakaa tasapuolisesti.

- Edustajien puheenvuoroista kävi selväksi, että Ahvenanmaan talous on hyvässä kunnossa ja maakunta on velaton. Näin ei ole valtion ja kuntien kassojen osalta, missä velka vain kasvaa.

- Miksi Ahvenanmaalle ei riitä, että jaamme oikeudenmukaisesti yhteiset verovarat, vaan vaaditaan aina vain lisää ja lisää, Meri kysyy.

Eduskunta äänesti lakiehdotuksesta perjantain täysistunnossa. Perussuomalaiset oli ainoa puolue, joka äänesti lakimuutosta vastaan. Eduskunnan enemmistö siis päätti korottaa Ahvenanmaan rahoitusta.

2 kommenttia .

Itsenäisyyspäivän tervetulopuhe

Tiistai 10.12.2019 klo 9:22 - Leena Meri

Kunnioitetut sotiemme veteraanit sekä Hyvät Hyvinkään itsenäisyyspäiväjuhlan vieraat

Suomi on ollut itsenäinen valtio reilut 100 vuotta. Itsenäisyytemme oli vakavasti uhattuna noin 80 vuotta sitten eli 30.11.1939 kun Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen. Alkoi talvisota. Raskaan talvisodan jälkeen käytiin vielä jatkosota.

Itsenäisyyden puolustaminen vaati raskaan uhrin. Kymmeniä tuhansia ihmisiä kuoli ja haavoittui vakavasti. Suomi joutui luovuttamaan Neuvostoliitolle maa-alueitaan ja satoja tuhansia ihmisiä menetti kotinsa ja asutettiin muualle Suomeen. Tässä joukossa oli myös äitini perheineen. Sukujuureni ovat siis äitini puolelta Karjalan Hiitolasta. Myös molemmat isoisäni palvelivat rintamalla. Olen kuullut paljon kertomuksia tästä raskaasta elämänvaiheesta.

Sodan sankarit tulivat erilaisista olosuhteista. Oli eri-ikäisiä, erilailla asioista ajattelevia ja erilaisista perheistä tulleita ihmisiä, joita yhdisti yhteinen tavoite: Suomen pelastaminen. Sodan julmuudet käytiin läpi yhdessä. Ystäviä kaatui rintamalla viereltä. Oma terveys ja nuoruuden parhaat vuodet annettiin isänmaalle. Huoli ja ikävä omasta perheestä ja heidän pärjäämisestä kalvoi mielessä. Kaikilla oli varmasti silti ylpeä tunne sydämessä siitä, että isänmaa oli pelastettu tuleville sukupolville. Yhteinen kokemus, jota kukaan meistä muista ei voi täysin koskaan ymmärtää.

Sodanjälkeiset sukupolvet ovat oppineet tuntemaan tätä menneisyyttä. Kirjoista ja omien isovanhempien tarinoista. Veteraanit ja ihmiset kotirintamalla ovat omalla toiminallaan antaneet meille esimerkin miten toimia, kun uhka koettelee isänmaata - uhasta riippumatta. Silloin toimitaan yhdessä rintamassa ja jokainen kantaa kortensa kekoon. Siskoa ja veljeä ei jätetä.

Hyvät kuulijat,

Viime aikoina meitä on kansana koeteltu toisella tavoin ja tämä on johtamassa kansan kahtiajakaantumiseen. On alettu riidellä siitä, mistä saa puhua ja saako olla vihainen. Puhetta on alettu suitsia jopa rikosoikeuden keinoin.

Haluan kuitenkin muistuttaa, että ongelmia ratkotaan puhumalla. Ihmisen elämään kuuluvat tunteet laidasta laitaan. Puhumattomuus ja tunteiden kieltäminen eivät edistä mitään päämäärää. Ei toki myöskään toisen avoin halveksuminen tai tahallaan väärin ymmärtäminen.

Jos ihmisiä vihastuttaa joku asia niin silloin päättäjien tulee kuulla heitä ja tehdä kansan oikeustajun mukaisia päätöksiä - eikä pyrkiä hiljentämään ihmisiä.

Yhdenkään päättäjän ei tule unohtaa, että Suomen itsenäisyys ja perustuslaki nojaa kansanvaltaan ja kansan tahtoon.

Hyvät juhlavieraat,

Rakastan Suomea, sen luontoa, sen ihmisiä ja tunnen kiitollisuutta saadessani elää itsenäisessä Suomessa ja olla suomalainen. Me olemme Se sisukas ja katajainen kansa, jota ei nujerreta.

Haluan jatkaa työtäni sekä kunnallisissa luottamustehtävissä että kansanedustajana, suomalaisten ja Suomen eteen sekä vaalia itsenäisyyttämme, demokratiaa ja kansanvaltaa kaikkine vivahteineen.

Kiitän omasta puolestani ja Hyvinkään kaupungin hallituksen varapuheenjohtajana, kaikkia kunnioitettuja sotiemme veteraaneja ja sodan jälkeisiä sukupolvia korvaamattomasta työstä itsenäisen eteen.

Toivotan kaikille hyvää itsenäisyyspäivää.

Kommentoi kirjoitusta.

Perussuomalainen vaihtoehto laittaa suomalaisen etusijalle

Torstai 28.11.2019 klo 12:55 - Leena Meri

Hallituksen talousarvion ja perussuomalaisten budjettiesitysten suurin ero on siinä, että perussuomalaiset asettavat suomalaisten hyvinvoinnin etusijalle. Siinä missä hallitus on syönyt vaalilupauksiaan yksi toisensa perään, perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa on juuri ne asiat, joista olemme puhuneet jo vuosia.

Perussuomalaisessa vaihtoehdossa kotimaiseen ostovoimaan ja yritysten toiminnan parantamiseen satsataan 700 miljoonaa. Me leikkaisimme nämä varat maahanmuutosta, kehitysavusta, yritystuista ja poliittisesta hallinnosta – Rinteen hallitus kahmii halpatyövoimaa, korottaa polttoaineverotusta, leikkaa kotitalousvähennyksistä ja lisää valtion hallinnon kuluja lisäämällä ministereitä, erityisavustajia ja valtiosihteereitä. Siinä missä hallitus lisää valtionvelkaa, perussuomalaisten vaihtoehdossa velkaa otettaisiin noin 200 miljoonaa euroa hallitusta vähemmän.

Ilmastonmuutos ja ympäristökatastrofit ovat todellisuutta, mutta hallituksen tulisi tehdä kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa EU:ssa ja kaikissa kansainvälisissä pöydissä sen sijaan, että se keskittyy vain suomalaisten arjen kurjistamiseen. Hallituksen tulisi EU:ssa vaatia ilmastotulleja niille EU:n ulkopuolisille tuotteille, joita valmistetaan ympäristöstä välittämättä. Kiina, Yhdysvallat ja Intia kasvattavat päästöjä samaan aikaan kun Suomen hallitus haluaa, että Suomi tekee näidenkin maiden osuuden, joka on käytännössä mahdotonta, koska Suomen osuus koko maailman päästöistä on promilleluokkaa.

Perussuomalaiset arvostavat suomalaista työntekijää ja työnantajaa. Talouspolitiikan täytyy lähteä suomalaisesta työstä ja yrittämisestä, joita tulee tukea parhaalla mahdollisella tavalla. Laittomasti maassa olevien työllistäminen ja halpatyövoimalla suomalaisen työvoiman korvaaminen ei ole mitenkään perusteltavissa. Tehdystä työstä pitää maksaa asianmukainen palkka, jolla on tultava toimeen. Yrittäjyyttä tuetaan esimerkiksi nostamalla arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa ja uusimalla yhteisöveromalli pk-yrityksille. Mallissa pk-yritys vapautuisi yhteisöverosta edellyttäen, että se palkkaa säännöllisesti uusia työntekijöitä eikä maksa omistajilleen osinkoa. Uusien yrityksien perustamista kannustetaan myös nostamalla pakollisen YEL-vakuutuksen alarajaa. Tätä Suomen Yrittäjätkin ovat esittäneet.

Perussuomalaisia syytetään sydämettömiksi, kun haluamme panostaa ensi sijassa omiin kansalaisiin. Onko sydämetöntä ajatella vähävaraisia vanhuksia, lapsiperheitä, työssäkäyvien jaksamista, omaishoitajien tukemista, asumiskulujen laskemista ja edullisen liikkumisen tukemista?

Politiikka on arvovalintoja ja perussuomalaiset huolehtivat ensin niistä, joilta verovarat on kerätty ja jotka ovat meidät eduskuntaan edustajikseen valinneet – tavallisista suomen kansalaisista.

Kommentoi kirjoitusta.

PS-kansanedustajat: Joulujuhlat saatava järjestää kirkossa jatkossakin ? ?Liika vieraskoreus ei saa mennä perinteidemme vaalimisen edelle?

Torstai 21.11.2019 klo 14:17 - Leena Meri

Yleisradion kouluviranomaisille tekemän tuoreen kyselyn mukaan erityisesti pienillä paikkakunnilla koulujen joulujuhlia siirretään pois kirkoista.

Joulujuhlien siirtäminen pois kirkosta on seurausta apulaisoikeusasiamiehen päätöksestä, jossa kritisoitiin erään koulun joulujuhlan järjestämistä kirkossa.

Kirkkoa ei voi kieltää juhlapaikkana

Perussuomalaisten kansanedustajat ja eduskunnan perustuslakivaliokunnan jäsenet Olli Immonen ja Sakari Puisto sekä lakivaliokunnan puheenjohtaja Leena Meri eivät apulaisoikeusasiamiehen päätökseen yhdy. Heidän mukaansa koulujen joulujuhlat tulee voida järjestää kirkossa myös jatkossa.

– Perustuslakivaliokunnan vuonna 2014 antaman linjauksen mukaan kirkkoa voidaan käyttää joulujuhlien ja muiden tilaisuuksien järjestämispaikkana. Kirkossa voidaan järjestää kaikille oppilaille suunnattuja juhlia, konsertteja ja muita tapahtumia. Tätä perustuslakivaliokunnan kantaa on syytä kunnioittaa, Immonen ja Puisto sanovat.

Perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt aiemmin lausunnossaan huomiota juhlan sisältöön, eikä valiokunta ole kieltänyt kirkkoa juhlan järjestämispaikkana. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen linjauksetkaan eivät puolla sitä, että kirkossa käynti joulujuhlan yhteydessä ja muiden kansallisten kulttuuriperinteiden vaaliminen loukkaisivat perusoikeuksia.

Aikaisemmin perinteitä kunnioitettiin

Leena Meren mielestä ei ole oikein, että historiallinen länsimainen ja suomalaiskansallinen kulttuuriperintö joutuvat jatkuvasti väistymään yhdenvertaisuus- ja syrjimättömyysoikeuksien tieltä mitä kummallisimmissa asioissa.

– Aikaisemmin Suomessa oli itsestään selvää, että kulttuuriperinteitä kunnioitettiin. Nykyinen uusi perusoikeuksien tulkintasuuntaus on johtamassa siihen, että perinteitämme pyritään perusteettomasti häivyttämään. Liika vieraskoreus ei saa mennä perinteidemme vaalimisen edelle. Meidän on pidettävä puolemme, Meri toteaa.

Kansanedustajakolmikko pitää erikoisena sitä, että apulaisoikeusasiamies ottaa päinvastaisen kannan kuin perustuslakivaliokunta, joka on jo aiemmin linjannut asiasta.

– Perustuslakivaliokunta on se elin, joka tulkitsee perustuslainmukaisuutta esimerkiksi uskonnonvapausasioissa.

Kommentoi kirjoitusta.

Kirjallinen kysymys lastensuojelusta

Keskiviikko 13.11.2019 klo 18:06 - Leena Meri

Eduskunnan täysistunnossa käytiin keskiviikkona 13.11. ajankohtaiskeskustelu lapsi- ja perhemyönteisemmän Suomen rakentamisesta. Keskustelun pohjalta jätin kirjallisen kysymyksen ministerin vastattavaksi.

12.11. uutisoitiin lapsen pahoinpitelytapaukseen, jota käsitellään parhaillaan Oulun käräjäoikeudessa. Tapauksessa noin kolmikuukautinen vauva tuli pahoinpidellyksi ensikodissa saaden aivovamman. Teosta epäiltynä ja syytettynä on lapsen toinen vanhempi, joka on itse ollut tekohetkellä alaikäinen.

Keskustelussa nostettiin esiin, että perhe on lapsen ainoa tai ainakin ensisijainen turva. On kuitenkin niin, että toisinaan joudumme julkisuudesta lukemaan, että se ainoa turva, eli oma perhe, onkin pahin vihollinen. Kaikki vanhemmat eivät ymmärrä kuinka oikeutettuja ovat, kun ovat saaneet lapsia. Lisäksi on järkyttävää, että ensikodissa, joka on yksi lastensuojelun toimenpiteistä, pääsi käymään näin.

Kysyin ministeriltä, että millaisia toimenpiteitä hallitus on toteuttamassa lastensuojelun osalta lasten suojelemiseksi fyysiseltä väkivallalta varmistaakseen, ettei tällaista voi enää tapahtua, etenkään sen jälkeen, kun lastensuojelutyö on jo aloitettu. Lisäksi kysyin, onko ministeri huomioinut tapauksen, ja pyytänyt selvityksen, että täyttääkö viranomaisten toiminta lastensuojelun kriteerit. Syyttäjä vaatii asiassa ehdollista vankeusrangaistusta.

Tämä jos mikä, on sellainen teko, jossa tuomion tulisi olla ehdoton. Edes tekijän alaikäisyys ei pitäisi olla peruste näin vakavissa väkivaltarikoksissa ehdonalaiselle. Syyttäjänkin mukaan teko oli erityisen raaka ja julma ja teko kohdistui puolustuskyvyttömään vauvaan.

Ensi- ja turvakotiliiton mukaan ensikotitoiminta on ennaltaehkäisevää ja korjaavaa lastensuojelutyötä sekä vanhemmuuden arviointia. Sen tavoitteena on luoda varhain hyvä pohja vanhempien ja lasten yhteiselle elämälle, tukea äitejä ja isiä kasvussa vanhemmuuteen ja hyvään vuorovaikutukseen lapsensa kanssa sekä arjen hallintaan.

Ensikotityö perustuu aina yksilölliseen hoitosuunnitelmaan. Sen laatimiseen osallistuvat perhe, ensikodin työntekijät, kunnan lastensuojelutyöntekijä ja tarvittaessa myös muiden yhteistyötahojen edustajia.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Tiedote: Kirjallinen kysymys sisäilmakodittomien tilanteesta

Lauantai 19.10.2019 klo 14:10 - Leena Meri

Perussuomalaisten kansanedustaja Leena Meri jätti perjantaina 18.10. kirjallisen kysymyksen ministerille liittyen sisäilmaongelmista sairastuneiden asunnottomuudesta (sisäilmakodittomien). Hallitusohjelmassa luvataan käynnistää selvitys siitä, että millaista apua ja tukea valtio voi asiassa ihmisille antaa.

- Hyvä, että sisäilmaongelmiin puututaan. Pidän kuitenkin tärkeänä, että selvityksessä kuullaan erityisesti niitä ihmisiä, joilla on asiasta kokemusta ja joita se koskettaa. Eli epäterveestä sisäilmasta sairastuneita, sillä parhaiten sisäilmakodittomuuden syyt, seuraukset ja ratkaisut tuntevat asunnottomat itse ja heidän lähipiirinsä, Meri kommentoi.

Meri kysyi myös, että milloin hallitusohjelmassa mainitut selvitykset on tarkoitus aloittaa ja millainen aikataulu valmistumiselle varataan. Lisäksi hän mainitsee asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman (AUNE) ja kysyy, miten se huomioidaan selvityksissä.
- Selvitys tulee aloittaa nopealla aikataululla. Ei voi olla niin, että sairastuneet ihmiset joutuvat jatkuvaan muuttokierteeseen tai kokonaan asunnottomiksi, ja heidät jätetään oman onnensa nojaan.
 
- Selvityksessä pitää huomioida myös asunnottomuuden ennaltaehkäisy. Puuttumalla ajoissa huonon sisäilman aiheuttamiin ongelmiin vähennämme sairastuneiden määrää tulevaisuudessa. Ennaltaehkäisyn lisäksi meidän täytyy auttaa jo sairastuneita, Meri kertoo.

Kommentoi kirjoitusta.

YLE:n politiikkaradiossa vieraana

Keskiviikko 9.10.2019 klo 10:57 - Leena Meri

Olin YLE:n vieraana politiikkaradiossa tiistaiaamuna keskustelemassa hallituksen ensi vuoden budjetista. Keskustelussa olivat mukana Sari Essayah (KD), Piia Viitanen (SDP) sekä Paavo Arhinmäki (Vas).

Minulta kysyttiin, onko mielestäni hallituksen talousbudjetti hyvä. Pidän huolestuttavana sitä, että menojen rahoitus pohjautuu työllisyyden kasvuun - tosin kaikki toimet työllisyyden edistämiseksi tehdään myöhemmin. Jopa valtiovarainministeriön virkamiehet ovat sanoneet, että tavoitteisiin ei päästä sovituilla päätöksillä. Kakku on syöty vaikka aineksia kakun tekemiseen ei ole.

Hallitus puhuu elvyttävästä talouspolitiikasta. Miten elvytetään työllisyyttä ja kotimaista ostovoimaa kun lisätään 100 miljoonaa kehitysapuun, 100 miljoonaa luonnonsuojeluohjelmiin, 137 miljoonaa EU:n jäsenmaksuihin ja 85 miljonaa ohjelmiin tasa-arvoon? Tämä tekee noin 400 miljoonaa. Autoilijoilta kerätään 250 miljoonaa polttoainekorotuksilla ja hoitajamitoitukseen ei laiteta tarvittavia rahoja. Edellä mainitut 400 miljoonaa olisi voinut käyttää näihin. Nämä ovat arvovalintoja.

Nostin esille, että pidän tärkeänä ratahankkeiden nopeaa edistämistä. Ratahankkeet mahdollistavat ihmisten liikkuvuuden pitkien välimatkojen maassa ja edesauttaa sitä, että pidetään Suomi asutettuna. Lisäksi sillä voimme vaikuttaa kohtaanto-ongelmaan.

Hyvinkään kaupunginhallituksessa nousi vastikään ilmi, että kaikista kaupungin avoimista työpaikoista noin puolet on julkisella rahalla tuettuja. On hyvä, että ihmisiä tuetaan työllistymään, mutta hyvin huolestuttavaa, ettei markkinaehtoisia työpaikkoja synny enemmän.

Kritisoin myös kotitalousvähennyksen leikkausta. Se on erittäin huono asia, sillä vähennys on toiminut hyvänä kannustimena esimerkiksi siihen, että lapset ovat voineet ostaa ikääntyville vanhemmilleen koti- ja siivouspalveluita. Lisäksi vähennyksellä on ollut myös työllistävä vaikutus.

Kiitoksena esitin toimintamenojen lisäystä oikeudenhoitoon niin poliisille, syyttäjille kuin tuomioistuimiin, jotka ovat pahasti ruuhkautuneet. Budjetin käsittely jatkuu ja myös Perussuomalaiset saavat lähiviikkoina esittää oman vaihtoehtoisen budjettinsa. Vaihtoehdossa esitämme, miten me hoitaisimme valtiontaloutta kestävästi ja suomalaisen etu edellä.

Kommentoi kirjoitusta.

Hallituksen järjetön lääke työllisyyteen - annetaan laittomasti maassa oleskeleville työlupia

Perjantai 27.9.2019 klo 14:06 - Leena Meri

Hallitus aikoo selvittää yhtenä työllisyyskeinona, miten kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet voivat saada joustavasti oleskeluluvan työn perusteella.

Tässä on taas esimerkki nykyisen hallituksen idioottimaisista keinoista ratkaista työttömyyttä ja talouden ongelmia.

Mistä on siis kyse? Henkilö saa kielteisen turvapaikkapäätöksen ja on laittomasti maassa. Mitä tekee hallitus? Varmistaa, että laittomasti maassa oleskeleva saa kuitenkin oleskeluluvan ja voi jäädä tänne joka tapauksessa.

Saamaan aikaan hallitus sopii vapaaehtoisesta taakanjaosta EU:ssa ja alkaa rahtaamaan ihmisiä suoraan Välimereltä Suomeen.

Milloin suomalainen palkitaan siitä, ettei noudata tuomioistuimen lainvoimaista päätöstä? Jos vaikka joku tuomioistuimen päätöksellä tuomitaan rangaistukseen ja määrätään samalla maksamaan korvauksia, niin voiko henkilö vain sanoa, että ei noudata päätöstä. Sanotaanko hänelle, että ei se mitään haittaa ja annetaan hänelle lisäksi jonkinlainen hyvitys. Eikö kuulostakin täysin järjettömältä?

Sitten vielä jotkut ihmettelevät, miksi tavallista suomalaista veronmaksajaa ottaa tosissaan kupoliin ja miksi hän on vihainen. Lääke tähän hallituksella on, että hänen puheitaan aletaan kytätä vihapuheena ja viedään asia poliisitutkintaan. Miten olisi, jos hallitus lopettaisi yksinkertaisesti idioottimaisten päätösten tekemisen ja asettaisi oman kansan edelle.

Ei voi kuin toivoa, että tämä hallitus kaatuu pian, jotta seuraava perussuomalaisten johtama hallitus pääsee korjaamaan nykyisen hallituksen sekoilut.

Uutinen aiheesta IS 27.9.2019 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Työllisyys, hallitus, laittomasti maassa olevat

Lakivaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Leena Meri: Lapsi ei voi koskaan antaa suostumusta seksuaaliseen kanssakäymiseen

Perjantai 20.9.2019 klo 10:16 - Leena Meri

Eduskunnassa käytiin keskiviikkona lähetekeskustelu kansalaisaloitteesta raiskauslainsäädännön muuttamisesta suostumusperusteiseksi. 

Käydyssä keskustelussa lakivaliokunnan puheenjohtaja Leena Meri kiitti aloitteentekijöitä ja lupasi, että lakivaliokunta tulee käsittelemään aloitteen asianmukaisesti.

Meri huomautti, että aloitteesta pitää keskustella perinpohjaisesti ja lainsäädäntötyön valmistelu on tehtävä huolellisesti.

-Toivoisin, että henkilöt, jotka täällä salissa suhtautuvat asiaan hyvin tunteikkaasti ja kertovat suoralta kädeltä mikä asiassa on oikein ja mikä ei, perehtyisivät lainsäädännön valmistelutyöhön.
Mitä tarkoittaa laillisuusperiaate ja miten tarkkarajaisesti lait tulee säätää.

Meri korosti puheessaan erityisesti lasten ja nuorten asemaa raiskausrikoksissa.

 -Julkisuudessa on tullut esille nykyisen rangaistuskäytännön kummalliset tuomiot - erityisesti lasten osalta. Meidän tulee varmistaa, ettei nuorten lasten suostumuksella tai sen puuttumisella spekuloida. Esimerkiksi 10-vuotias ei koskaan voi antaa suostumusta seksuaaliseen kanssakäymiseen, vaan kyseessä tulisi aina olla raiskaus.  Lakiin voitaisiin kirjata tätä varten tietty ikäraja, jota nuorempi henkilö ei voisi antaa suostumustaan seksuaaliseen kanssakäymiseen. Ikäraja voisi olla esimerkiksi 16-vuotta.

Lähetekeskustelun jälkeen kansalaisaloite siirtyy lakivaliokuntaan valmisteluun.

Kommentoi kirjoitusta.

Kansanedustaja Meri vaatii oikeusministeriltä vastausta

Tiistai 10.9.2019 klo 14:37 - Leena Meri

Tiedote, julkaisuvapaa

Maanantaina on tullut esille, että satoja rikostuomioita on jäänyt panematta täytäntöön vuosina 2013-2019 tietokatkoksen vuoksi.

Lakivaliokunnan puheenjohtaja Leena Meri ihmettelee, miksi oikeusministeriö ei ole tuonut asiaa kansanedustajien tietoon aiemmin.

-Oikeusministeriö on kertonut saaneensa asiasta tiedon jo viime viikolla. Miksi eduskuntaa ei ole tiedotettu asiasta välittömästi?

Virheen johdosta osa tuomioista on saattanut vanhentua. Vanheneminen johtaa siihen, ettei tuomiota voida enää panna täytäntöön tai periä tuomittuja sakkoja.

-Oli ongelman syy missä hyvänsä, näin vakavasta ongelmasta pitäisi ministerin tiedottaa eduskuntaa ja muita asianosaisia, kuten tässä tapauksessa lakivaliokuntaa, välittömästi. Voivatko kansanedustajat luottaa jatkossa siihen, että tarpeellinen tieto kulkee myös eduskuntaan, Meri ihmettelee.

Meri on kysynyt asiasta kirjallista vastausta oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonilta ja oikeusministeriön kansliapäälliköltä Pekka Timoselta.

 

Leena Meri

Kansanedustaja, lakivaliokunnan puheenjohtaja

Kommentoi kirjoitusta.

Miksi oikeuskansleri ei ota kantaa Pekka Hätösen esteellisyyteen?

Perjantai 30.8.2019 klo 17:11 - Leena Meri

Keskustelu oikeusvaltiosta ja riippumattomista viranomaisista on ollut puheenaihe viime kuukausina. Siksi ihmettelen,  ettei oikeuskansleri ole jo oma-aloitteisesti ottanut kantaa poliisin esteellisyyteen koskien rikostutkintoja eri puolueiden kansanedustajista. 

Pekka Hätönen on ollut vihreiden aktiivipoliitikko ja nyt hän tutkii muiden poliitikkojen sanomisia nimenomaan politiikassa. Hän itse ei koe olevansa esteellinen annettuaan eroilmoituksen vihreiden luottamustehtävistä. 

Esitutkintalaki lähtee siitä, että poliisi on esteellinen,  jos hänen puolueettomuutensa muusta erityisestä syystä vaarantuu.

Minusta meidän tulisi saada ratkaisu siitä, missä menee esteellisyyden ja puolueettomuuden raja tässä kyseisessä tapauksessa.  Kyse on yleisellä tasolla kansalaisten oikeudesta voida luottaa siihen, että rikoksia tutkivat  ja päätöksiä tekevät esteettömät virkamiehet. 

Oikeuskanslerin tulisi ottaa kantaa yhteiskunnallisesti merkittäviin asioihin myös itse. Puuttuuko kiinnostus vai miksi oikeuskäytäntöä ei haluta ohjata?  

Ylimmät laillisuusvalvojat ovat merkittävässä asemassa esteellisyyden oikeuskäytäntöä luotaessa. Jos nyt niin koskaan olisi tarve oikeuskanslerin ratkaisulle. Olisi ryhdikästä jos oikeuskansleri ottaisi asioita myös itse ratkaistavaksi, ettei asioiden vireille tuleminen ja ratkaisuja saaminen olisi pelkästään kansalaisten kantelujen varassa. 

Kommentoi kirjoitusta.

Suomen hyssyttelyministerit

Perjantai 23.8.2019 klo 11:49

Professori Teuvo Teivainen uskalsi sanoa (Yle uutiset 22.8), että kun Brasilia raiskaa metsiään ja samalla maailman keuhkoja tehomaataloudella, niin Suomen hallitus hyssyttelee ja vetäytyy. Uutisointi koski sademetsien paloa ja sitä miten metsiä tuhotaan Brasiliassa maatalouden tieltä.

Halpaa lihaa tuodaan Eurooppaan ja kotimainen maatalous Suomessa kärsii. Samalla tämä hallitus kurittaa suomalaista veronmaksajaa polttoainekorotuksilla ja muulla suomalaisen kurituksella,  joilla se uskoo maailman pelastuvan. Tämäkö on se kunnianhimoinen Suomen linja EU-puheenjohtajana ympäristöasioissa, joista hallitus jaksaa rummuttaa? Hyssytellään kansainvälisissä pöydissä muiden tekemisiä ja kuritetaan suomalaisia.

Perussuomalaiset ovat vaatineet jo pitkään, että toimenpiteet pitää rohkeasti kohdistaa saastuttajiin ja todellisiin vaikutuksiin ja pelastaa suomalainen teollisuus, maatalous ja pitää Suomi asuinkelpoisena. Olemme aidosti vastuullinen ja maalaisjärkeä käyttävä puolue tässäkin.

Mutta kun tämä hallitus ei uskalla puuttua todellisiin ongelmiin, vaan kuten kehitysyhteistyö - ja ulkomaankauppaministeri Skinnari (SDP) lähetyksessä sanoi, että ”Suomi seuraa tilannetta”. No. Onpa tehokasta toimintaa EU-puheenjohtajamaalta. Mihin tarvitaan hallituksen hyssyttelyministereitä?  Miksei vaadita Brasilialta toimia ja Euroopan tasoista kauppasaartoa brasilialaiselle lihalle, jos ei homma pelitä.  Suomalaisen kimppuun kyllä uskalletaan käydä, vaikka mitään syytä ei edes ole.

Tällainen hallitus meillä. Vetää aika vakavaksi, kun itse haluasi ajaa kansainvälisissä pöydissä tiukkaa linjaa näille saastuttajamaille ja antaa samalla suomalaiselle maanviljelijälle tukea ja lisää mahdollisuuksia puhtaan ruuan tuotantoon, ja ihmisille luvan elää tavallista arkista elämää ilman jatkuvaa syyllistämistä.

Koska se menee hallitukselle perille, että kohdistetaan toimenpiteet sinne missä niillä on merkittäviä globaaleja vaikutuksia suomalaisen kurittamisen sijaan?

Kommentoi kirjoitusta.

Mereltä kirjallinen kysymys urheilutapahtumien palkintojen parantamisesta

Lauantai 17.8.2019 klo 9:53 - Leena Meri

Kansanedustaja Leena Meri jätti keskiviikkona kirjallisen kysymyksen urheilutapahtumien palkintojen ilmoitus- ja verovelvollisuuden alarajan asettamisesta.

- Nykyisellään urheilukilpailujen esinepalkinnot ovat vero- ja ilmoitusvapaita, mikäli palkinnon arvo on vähäinen. Verohallinnon ohjeen mukaan tällaisia palkintoja ovat esimerkiksi pokaalit, mitalit, lippikset, karkkipussit ja kahvipaketit.On järjetöntä, että vähäiselle palkinnolle ei ole määritelty selkeää rajaa. Raja voisi olla myös korkeampi, sillä ihmisiä pitäisi kannustaa enemmän urheilun pariin. Kilpailut ovat hyvä tapa motivoida ihmisiä liikkumaan ja jos järjestäjä haluaa panostaa parempaan esinelahjaan, esimerkiksi urheiluvälinesettiin, se pitäisi olla mahdollista tehdä verovapaasti, Meri kommentoi.

Tulorekisterilain mukaan myös palkinnon jakajan on ilmoitettava palkinnosta tulorekisteriin. Ilmoitusta varten tarvitaan saajan henkilötunnus ja yhdistykselle Y-tunnus sekä sähköinen väline ilmoituksen tekoa varten.

- Pienimuotoisissa kilpailuissa tällainen byrokratia on järjetöntä. Monet pienet urheiluseurat pyörivät vapaaehtoisvoimin tai pienellä työntekijämäärällä. Yleisesti urheilukilpailuissa palkintojen arvot tuskin nousisivatkaan yli muutaman sadan euron, joten myöskään merkittävää miinusta verokertymään ei pääse syntymään ja verovapaudella säästetään myös julkishallinnon työvoimakustannukset, sillä seurojen lisäksi turhat ilmoitukset tuntuvat työllistävän lähinnä verohallintoa.

- Urheilukilpailut ovat esimerkiksi taidekilpailujen kanssa eriarvoisessa asemassa. Taidekilpailujen palkinnot ovat verovapaita, mutta urheilukilpailujen ei. Urheilu on yhtälailla hyvä ja tervehenkinen harrastus ja tapahtumien järjestämiseen ja niihin osallistumiseen voi kannustaa vähentämällä byrokratiaa, Meri jatkaa.

Kommentoi kirjoitusta.

Yhdessä eteenpäin!

Keskiviikko 3.7.2019 klo 11:50 - Leena Meri

Lämmin kiitos kaikille, jotka äänestitte minua Tampereen puoluekokouksessa sekä onnittelut valituille.

Tuetaan kaikkia valittuja työssään Perussuomalaisen puolueen eteen ja paiskitaan yhdessä hommia - tavoitteena olla suurin puolue vuoden 2021 kuntavaaleissa.

Aurinkoista kesää kaikille!

-Leena

Kommentoi kirjoitusta.

Perussuomalaisten puoluekokous Tampereella

Sunnuntai 16.6.2019 klo 21:08

Puoluekokous on Tampereella 29.6.-30.6.

Olen ehdolla puolueen 1. varapuheehjohtajaksi, Ohessa ajatuksiani:

Olen ihminen, joka kantaa vastuun myös tiukan paikan tullessa. Sanon asiat suoraan, mutta rakentavasti enkä pelkää ottaa puheeksi vaikeitakaan aiheita.

Olen luonteeltani helposti lähestyttävä ja kova tekemään töitä. Puolueeseen liityin vuonna 2012, jonka jälkeen olen toiminut valtuutettuna ja kaupunginhallituksen varauheenjohtajana vuodesta 2013 lähtien. Lisäksi olen toiminut eduskuntaryhmän varapuheenjohtajana ja puheenjohtajana. Olen työskennellyt nuoresta saakka sekä yksityisellä että julkisella puolella ja toiminut yksityisyrittäjänä.

Puolue kasvaa ja tarvitsee johtoon jatkossakin kokemusta ja rohkeutta, joita minulla on. Johdon tulee olla helposti lähestyttävä kentälle ja kuunnella ihmisiä herkällä korvalla, koska heitähän johto edustaa. Ongelmatilanteissa pää tule pitää kylmänä ja toimia viisaasti ja harkitusti. Sisäiset asiat tulee selvittää yhdessä saman pöydän ääressä. Perussuomalainen joukkue toimii parhaiten, kun vedämme yhtä köyttä. Haluan antaa kokemukseni ja osaamiseni puolueen tulevaisuuden rakentamiseksi.

Kokemukseni on kertynyt vuosien varrella mm. lakimiesuralla, kaupunginvaltuustossa ja kansanedustajana sekä eduskuntaryhmän puheenjohtajana vuoden 2017 kesän jälkimainingeissa, jossa otettiin mittaa siitä, kuka seisoi riveissä ja kuka ei. Tärkein kokemukseni on kuitenkin kertynyt keskusteluista erilaisten ihmisten kanssa – heillehän me politiikkaa tehdään.

Lakimiestyössäni olen toiminut vuosia johtotehtävissä ja kouluttautunut myös henkilöstöjohtamiseen – olen siis monessa liemessä keitetty.

On tärkeää, että ihmisiä kuullaan, teemme oikeudenmukaista politiikkaa ja puolustamme Suomea ja suomalaisuutta. Olemme oikeudenmukainen ja kaikkien suomalaisten puolue. Ketään ei jätetä yksin – huolehdimme niin vanhuksista kuin lapsistakin. Uusia yrityksiä ja työpaikkoja tulee luoda, kansallinen omaisuus on säilytettävä omissa käsissä ja yhteiset varat on jaettava oikeudenmukaisesti suomalaisten hyväksi. Tulevaisuuden Suomen tulee olla itsenäinen ja omavarainen, jossa päätökset tekee oma kansa.

Haen 1. varapuheenjohtajaksi. Varapuheenjohtaja, etenkin ensimmäinen, on tärkeä tuki puheenjohtajalle, sillä hän edustaa puoluetta ja sen linjauksia puheenjohtajan rinnalla. Eduskuntaryhmän puheenjohtajana olin puoluehallituksen jäsen ja mukana puolueen ohjelmien sekä eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettien laatimisessa. Puoluejohdossa työskentely on minulle siis tuttua työtä. Haluan jatkossakin antaa panokseni puolueelle ja kentälle niin kuntapolitiikassa, eduskunnassa kuin puolueenkin johdossa.

Näkdään pian Tampereella ja pidetään hyvähenkinen kokous!

-Leena-

Kommentoi kirjoitusta.

« Uudemmat kirjoituksetVanhemmat kirjoitukset »