Tuoreen seksuaalirikoslain epäkohdat puhuttavat - PS esitti muutoksia jo eduskuntakäsittelyn aikana

Keskiviikko 4.1.2023 klo 14:33

Julkaistu suomen uutisissa 4.1.2023

Viime päivinä on uutisoitu juuri voimaan tulleen seksuaalirikoslain epäkohdista. Uutisoinnissa on unohdettu mainita, että perussuomalaiset yhdessä muun opposition kanssa yrittivät korjata nyt esiin nostettuja ongelmia jo eduskuntakäsittelyn aikana.

Opposition lakivaliokunnassa viime kesänä tekemässä vastalauseessa esitystä kritisoitiin ja esitettiin muutettavaksi muun muassa liian matalien raiskauksen ja lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten vähimmäisrangaistuksien osalta sekä sen johdosta, että seksuaalista hyväksikäyttöä koskeva säännös on ongelmallinen lain soveltamisen kannalta.

Epäkohtia ei korjattu

Lakivaliokunnan puheenjohtaja Leena Meri pitää valitettavana, että näitä selviä epäkohtia ei korjattu ennen lain hyväksymistä.

– Raiskauskriisikeskus Tukinaisen kehittämispäälikkö Riitta Silver on Helsingin Sanomien haastattelussa pitänyt seksuaalista hyväksikäyttöä koskevaa säännöstä huolestuttavana, ja hän on todennut toivovansa, että ”pykälä jäisi kuolleeksi kirjaimeksi tai että se poistettaisiin ihan lähiaikoina”.

– Hallituspuolueiden edustajat jättivät näin ilmeisen sekavan pykälän lakiin, vaikka sitä kritisoitiin jo eduskuntakäsittelyn aikana ja sen poistamisesta myös äänestettiin eduskunnassa, kun oppositio sitä vastalauseessaan esitti, Meri hämmästelee.

Asiantuntijoilta kritiikkiä

Seksuaalirikoslain uudistusta on kritisoitu myös siitä, että rangaistuksia ei kovennettu riittävästi. Entinen valtakunnansyyttäjä Matti Kuusimäki on HS:n jutun mukaan huomauttanut, että lakivaliokunnan asiantuntijakuulemisissa ehdotettiin raiskauksen vähimmäisrangaistuksen nostamista kahteen vuoteen nykyisestä yhdestä vuodesta, mutta tätä ei toteutettu. Tätäkin esitettiin opposition vastalauseessa.

Silver puolestaan on todennut, että lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusasteikot eivät juuri muuttuneet ankarampaan suuntaan.

– Asiantuntijoiden kritiikki kohdistuu täysin samoihin seikkoihin, joita jo eduskuntakäsittelyn aikana esitimme korjattavaksi. Halusimme korottaa seksuaalirikosten rangaistusten alarajoja, sillä ilman lainsäätäjän tahtoa rangaistukset eivät todellisuudessa kovene. Raiskausrikosten lisäksi esitimme korotettavaksi useamman muunkin teon rangaistuksia, esimerkiksi lapsenraiskauksen alarajaa kahdesta vuodesta kolmeen vuoteen ja lapsen seksuaalisen kajoamisen alarajaa neljästä kuukaudesta vuoteen, Meri huomauttaa.

Lepsuiluun olisi voitu puuttua

Vastalauseessa ehdotettiin myös sitä, että nykyistä useampi rikos täyttäisi törkeän rikoksen tunnusmerkistön. Nykyisin törkeäksi katsotaan vain sellaiset teot, joissa on kysymys esimerkiksi erityisen nöyryyttävästä teosta tai vakavan väkivallan käyttämisestä.

– Poistamalla tunnusmerkistöstä erityisyyden ja vakavuuden edellytykset yhä useampi rikos tuomittaisiin törkeinä tekomuotoina, jolloin myös rangaistukset kiristyisivät.

– Näiden epäkohtien korjaaminen jätettiin kuitenkin seuraavien hallitusten vastuulle, vaikka kokonaisuudistuksen yhteydessä lepsuun rangaistuskäytäntöön olisi ollut helppo puuttua, Meri kritisoi.

Oppositiopuolueiden muutosehdotukset on nähtävillä lakivaliokunnan mietinnössä.

Kommentoi kirjoitusta.

Rauhallista joulua!

Torstai 22.12.2022 klo 12:52

Kiitos taas ystävät tästä vuodesta ⭐️
❤️Hyvää ja rauhallista Joulua ❤️
Joulukorttien lähettämisen sijaan lahjoitin rahaa vähävaraisten jouluun ja eläintensuojeluun kotimaassa ja Ukrainassa.JOULUTERVEHDYS_2023.

Kommentoi kirjoitusta.

Perussuomalaiset vaatii menojen laittamista tärkeysjärjestykseen - "Suomalaiset ovat pulassa"

Keskiviikko 21.12.2022 klo 12:57

Julkaistu suomen uutisissa 21.12

Eduskunnassa on viime viikkoina käsitelty valtion ensi vuoden talousarviota. Perussuomalaiset peräänkuuluttavat omassa vaihtoehdossaan menojen laittamista tärkeysjärjestykseen. Perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja Leena Meri on jättänyt kuusi omaa talousarvioaloitetta valtiontalouden korjaamiseksi.

Valtion velan kasvaessa talouden korjaaminen tulee aloittaa leikkaamalla välittömästi sellaisista menoista, jotka eivät edistä suomalaisten hyvinvointia. Perussuomalaisten vaihtoehto säästäisi muun muassa haittamaahanmuutosta, ylimitoitetuista ilmastotoimista, kehitysyhteistyöstä ja Yleisradion budjetista.

– Suomalaiset ovat pulassa inflaation ja erityisesti sähkön järjettömän hinnan kurittaessa ostovoimaa. Eläminen on aikaisempaa kalliimpaa ja toimeentulon kanssa tekee tiukkaa tuhansissa kodeissa. Perussuomalaiset haluaa turvata sujuvan arjen suomalaisille, ja se ei ole mahdollista, jos menoja ei laiteta tärkeysjärjestykseen ja veronmaksajien rahoja käytetä järkevästi, perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja Leena Meri toteaa.

Mereltä kuusi omaa talousarvioaloitetta

Kansanedustajat voivat tehdä myös omia ehdotuksia talousarvioesitykseen. Hyvinkääläinen kansanedustaja on jättänyt yhteensä kuusi omaa aloitetta, joilla ehdotetaan lisärahoitusta Uudenmaan tie- ja pysäköintihankkeisiin, sisäilmaesteettömään asumiseen, mielenterveyspalveluiden parantamiseen sekä eläinsuojeluun.

Rahamääräisesti suurimmat ehdotukset liittyivät tiehankkeisiin, joiden tarpeellisuutta Meri perustelee liikenneturvallisuudella ja liikenteen sujuvuudella.

– Kehä V (valtatie 25) muodostaa Helsingin seudun uloimman kehäyhteyden, ja sillä on selkeä kansainvälinen ja valtakunnallinen rooli, koska tiellä on keskeinen yhteys muun muassa Hangon satamaan ja se palvelee suurta määrää työmatkaliikennettä. Tie kaipaa monin paikoin kunnostusta yleisen turvallisuuden parantamiseksi. Liittymät ovat lyhyitä, kääntyviltä ajoneuvoilta puuttuu turvallisia poistumiskaistoja ja ohituskaistoja ei juuri ole, Meri perustelee lisäysehdotustaan.

– Esitin Valtatie 3:n liityntäpysäköinnin suunnitteluun rahaa, jotta autojen ja polkupyörien liityntä- ja saattopysäköinti olisi hyvinkääläisille mahdollisimman sujuvaa tulevaisuudessa.

Terveyden edistämiseen miljoona

Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen parantamiseksi Uudellamaalla Meri ehdotti 500 000 euron lisäystä.

– Mielenterveyden häiriöt maksavat miljardeja euroja työkyvyttömyyden, sairauspoissaolojen ja sote-palvelujen tarpeen muodossa. Työkyvyttömyyseläkkeistä peräti yli puolet on mielenterveysperusteisia. Matalan kynnyksen palveluita lisäämällä voidaan ennaltaehkäistä ongelmien syveneminen. Ennaltaehkäisevä panostus maksaa itsensä takaisin, kun yhä useampi mielenterveysongelmasta kärsivä toipuu takaisin työelämään, Meri sanoo.

Myös sisäilmaesteettömään rakentamiseen tulee panostaa. Meren ehdotuksessa talousarviosta varataan 500 000 euroa projektirahaa, jota rakennusliikkeet voivat hakea sisäilmaesteettömien asuntojen rakentamista varten. Projektirahan saamiselle tulisi asettaa kriteerit, ja kaikissa vaiheissa suunnittelusta toteutukseen tulee huomioida sisäilmaesteettömyys.

– Huonosta sisäilmasta sairastuneiden on usein hankalaa löytää sopivaa asuntoa, sillä oireita voi ilmetä herkistymisen takia monien rakennusten hajuista, materiaaleista ja kemikaaleista. Näille ihmisille tulisi turvata esteetön asuminen, Meri toteaa.

Suomenhevosliitolle ja eläinsuojeluyhdistyksille

Suomenhevosliitolle Meri esitti 100 000 euron lisäystä ja eläinsuojeluyhdistyksille löytöeläintalojen ylläpitokustannuksiin 300 000 euron lisäystä.

– Suomenhevonen on ainoa alkuperäinen suomalainen hevosrotu, joka oli tärkeässä roolissa sekä Suomen sodissa että maan jälleenrakentamisessa. On vain yksi suomenhevonen, jota emme saa menettää. Hevosten kasvattaminen on kallista, aikaavievää ja arvokasta työtä, jota täytyy tukea myös taloudellisesti, Meri sanoo.

– Eläinsuojeluyhdistykset tekevät arvokasta työtä eläinten puolesta, ja palvelu on sellaista, jota muuten yhteiskunnassa ei ole tarjolla, mutta jolle on kysyntää. Monien eläinsuojeluyhdistysten toiminta perustuu vapaaehtoisten haluun auttaa. Löytöeläinkodeilla on tärkeä rooli eläinsuojelussa, sillä kaikille löytöeläimille ei ole mahdollista löytää uutta kotia ja eläimet tarvitsevat lämpimän ja turvallisen paikan olla, Meri kommentoi.

Eduskunta äänesti viimeisistä talousarvioehdotuksista tänään keskiviikkona. Hallituspuolueiden tuen puuttuessa lisäysehdotukset jäivät toteutumatta, Meri harmittelee.

Kommentoi kirjoitusta.

Katujengirikollisuus karkaamassa käsistä - Ruotsi ja Tanska varoittavia esimerkkejä

Maanantai 19.12.2022 klo 12:35

Julkaistu Suomen uutisissa 19.12.2022

Nuoriso- ja katujengirikollisuuden torjumisesta keskustellaan eduskunnassa, kun perussuomalaisten ja muiden oppositiopuolueiden yhteisellä välikysymyksellä vaaditaan hallitukselta toimenpiteitä pahenevan väkivaltakehityksen katkaisemiseen.

Suomea on ravisuttanut kuluneen vuoden aikana poikkeuksellinen väkivalta-, ryöstö- ja jengirikollisuuden aalto etenkin pääkaupunkiseudulla, mutta kehitys on huolestuttava myös esimerkiksi Turussa ja Tampereella.

– Hallitus kertoo suhtautuvan kasvaneeseen rikollisuuteen ”vakavasti”, mutta ongelman juurisyylle ei aiota tehdä mitään. Poliisijärjestöjen liiton puheenjohtajan mukaan 95 prosenttia katujengeihin kuuluvista jäsenistä on nimen ja etnisyyden perusteella ulkomaalaistaustaisia. Ruotsi ja Tanska ovat pakon edessä ryhtynyt kiristämään maahanmuuttopolitiikkaansa ja tämä on ennemmin tai myöhemmin edessä myös Suomessa, perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja Leena Meri toteaa.

– Suomi on Ruotsin tiellä. Ruotsin tie tarkoittaa lisääntyviä katuammuskeluja ja lisääntyvää väkivaltaa. Ruotsin poliisilla oli jo viime vuonna käsissään yli 50 selvittämätöntä jengirikollisuuteen kytkeytyvää henkirikosta. Kysymys kuuluu, miten Suomi välttää Ruotsin tien, lisäämällä haitallista maahanmuuttoa vai vähentämällä sitä.

Vakavista rikoksista karkotus

Suomen oleskelulupia, perheenyhdistämisiä ja sosiaalietuuksia koskevat säännökset ovat löyhempiä kuin muissa Pohjoismaissa. Maahanmuuttopolitiikan epäkohtien korjaaminen on perussuomalaisille keskeinen tavoite, jolla parannetaan suomalaisten turvallisuutta.

– Perussuomalaisille suomalaisten turvallisuus on tärkeintä. Haitallinen maahanmuuttopolitiikka on katujengirikollisuuden juurisyy ja turvallisuusuhkien lisääntyessä sitä on muutettava nyt, ennen kuin tilanne on karannut lopullisesti hallinnasta.

– Vakavaan rikokseen syyllistyneet ulkomaalaiset on määrättävä maahantulokieltoon ja karkotettava. Ulkomaalaiset rikolliset eivät kunnioita Suomea tai Suomen lainsäädäntöä, joten he eivät ansaitse olla täällä, Meri sanoo.

Hallitus ei myönnä juurisyitä

Maahanmuuttopoliittisten muutosten lisäksi perussuomalaiset esittää tiukennuksia rikosoikeuteen.

– On syytä huomata, että Suomessa on monien vakavien henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten osalta löperömmät rangaistukset kuin muissa Pohjoismaissa. Koventamalla rangaistuksia lähetämme rikoksiin syyllistyville selvän viestin siitä, että Suomessa rikokset selvitetään ja niistä joutuu myös vastuuseen. Vastuu on sana, joka vaikuttaa nyky-yhteiskunnassa laajasti unohtuneen, Meri ihmettelee.

– Tämä hallitus ei Suomen suuntaa tule muuttamaan, sillä esimerkiksi sisäministeri Krista Mikkonen (vihr) on pari kuukautta sitten todennut, että ”jengiytymiseen liittyviä ongelmia ei voida pysäyttää tai ratkoa maahanmuuttoa vähentämällä”. Tänäänkin hallituksen puolesta antamassaan vastauksessaan Mikkonen painotti palveluiden ja erityisesti kotoutuspalveluiden lisäämistä, eikä myöntänyt ongelman juurisyytä.

Kommentoi kirjoitusta.

Tule joulupuurolle lauantaina!

Torstai 15.12.2022 klo 14:17

LEENA_MERI_Facebook-postaus_vaakasuunta.png

Kommentoi kirjoitusta.

Yleisradion hallintoneuvoston PS-edustajat: Ylen rahoitus läpinäkyväksi - johdon palkat ja palkkiot kasvaneet lähes 30 prosenttia

Tiistai 13.12.2022 klo 19:22

 julkaistu suomen uutisissa 13.12.2022

Perussuomalaiset Yleisradion hallintoneuvoston jäsenet ja kansanedustajat Jari Ronkainen, Leena Meri, Olli Immonen ja Jussi Wihonen vaativat Ylen rahankäytön julkisuuden lisäämistä, jotta keskustelu lakisääteisten ydintehtävien kannalta välttämättömästä rahoitustasosta olisi mahdollista.

– Yle on osakeyhtiö, joten julkisuuslakia ei sovelleta siihen. Pääsääntöisesti verorahojen käyttö saadaan selvitettyä kuittien ja asiakirjojen pohjalta eurolleen, mutta Ylen ja muiden julkisomisteisten osakeyhtiöiden kohdalla tämä ei päde, Jari Ronkainen toteaa.

Tiedot veronmaksajien saataville

Leena Meri huomauttaa, että koska tiedot eivät ole julkisia, keskustelua rahankäytöstä käydään ennen kaikkea tilinpäätöstietojen pohjalta ikään kuin otsikkotasolla.

– Tiedetään, paljonko esimerkiksi kulttuuriin ja viihteeseen tai henkilöstökuluihin käytetään yhteensä rahaa, mutta yksityiskohtaisten tietojen puuttuessa on konkreettista keskustelua hankala käydä. Palkkatiedoista vain ylimmän johdon palkat ja palkkiot ovat julkisia, ja ne ovat kasvaneet lähes 30 prosenttia vuodesta 2015.

Olli Immonen linjaa, että lähtökohtaisesti jokaisesta verovaroin tehdystä ostosta tulisi olla kuitti toimittajien ja muiden asiasta kiinnostuneiden saatavilla, jotta tiedettäisiin eurolleen, mihin rahat hupenevat.

Loppu tehottomalle rahankäytölle

Julkisessa keskustelussa Ylen puolustajat pitävät yli 500 miljoonan euron rahoitusta välttämättömänä, ja leikkausehdotuksia kritisoidaan hyökkäyksenä vapaata tiedonvälitystä kohtaan. Näitä väitteitä hallintoneuvoston jäsenet pitävät täysin yliampuvina.

- On järjetöntä väittää, että kulukuurin seurauksena Yle ei voisi hoitaa lakisääteisiä ydintehtäviään eli ennen kaikkea uutis- ja ajankohtaisohjelmatuotantoaan. Valtio velkaantuu järkyttävää tahtia, eikä tehotonta rahankäyttöä tule sallia, Jussi Wihonen toteaa.

-Olisi tärkeä keskustella myös siitä, mitkä nämä Ylen ydintehtävät lopulta ovat. Nykyisin Yle käyttää miljoonia euroja esimerkiksi ulkomaisten viihdesarjojen esitysoikeuksiin, urheilutapahtumiin sekä ideologisiin ohjelmatuotantoihin, ja kaikkien osalta voidaan kysyä, onko perusteltua pakottaa suomalaiset näitä maksamaan. Suomalaiset joutuvat kiristämään vöitään - ja Ylen tulee osallistua talkoisiin, hallintoneuvoston jäsenet esittävät.

Kommentoi kirjoitusta.

PS:n juristikansanedustajat ehdottavat parannuksia yksinasuvien taloudelliseen asemaan - yksinasuvat kantavat vastuun myös talouden kuluista yksin

Tiistai 29.11.2022 klo 11:36

Julkaistu suomen uutisissa 28.11.2022:

Perussuomalaiset juristikansanedustajat Ville Tavio ja Leena Meri ovat jättäneet eduskunnassa kirjallisen kysymyksen yksinasuvien taloudellisen aseman parantamisesta. Tavio ja Meri huomauttavat, että yksinasuvat joutuvat kantamaan vastuun monista sellaisista kuluista, jotka muissa kotitalouksissa voidaan jakaa kahden henkilön kesken.

– Yksinasuvat eivät voi jakaa asunnon remontointikustannuksia puolison kanssa, joten olisi oikeudenmukaista, että yksinasuvat voisivat saada kaksi kertaa enemmän kotitalousvähennystä kuin kahden tai useamman aikuisen kotitaloudessa asuvat henkilöt, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio linjaa.

Perintövero voi johtaa kohtuuttomaan tilanteeseen

Ville Tavio ja Leena Meri nostavat esiin myös leskeksi jääneiden yksinasuvien verotuksen. Kirjallisessa kysymyksessä ehdotetaan perintöveron maksuunpanon siirtämistä siten, että vero maksetaan vasta lesken kotina käyttämän asunnon asumisoikeuden lakattua. Nykyinen verosta tehtävä vähennys, jonka leski ja alaikäiset lapset saavat, ei useinkaan riitä poistamaan perintöveron maksuvelvollisuutta.

– Perintövero johtaa usein kohtuuttomaan tilanteeseen, jossa lapset ja leski joutuvat miettimään, pitääkö perheen koti myydä tai ottaa lainaa, jotta perintöveron saa maksettua. Yllättävän surun ja miljoonan muun hoidettavan asian ohella on kohtuutonta, että verotuksella tilannetta pahennetaan entisestään, puolueen 1. varapuheenjohtaja Leena Meri sanoo.

– Sen vuoksi veron maksuunpanoa tulee siirtää siten, että vero maksetaan molempien puolisoiden kuoltua tai omaisuuden muuten siirtyessä saajan vapaaseen hallintaan.

Kommentoi kirjoitusta.

Suomalaisten leikkauslistalla perussuomalaisten kannattamat kohteet - Meri: Kunpa muutkin puolueet kuuntelisivat suomalaisia

Torstai 24.11.2022 klo 12:04

Julkaistu suomen uutisissa 23.11:

Eduskunnassa keskusteltiin kuluvan vuoden lisätalousarviosta ja Suomen taloustilanteesta. Perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja Leena Meri totesi puheenvuorossaan Suomen elävän yli varojensa. EVA:n tuoreen arvo- ja asennetutkimuksen mukaan kaksi kolmesta suomalaisesta tasapainottaisi julkista taloutta perussuomalaisten esittämin keinoin.

Valtionvelkaa oli kuluvan vuoden lokakuuhun mennessä kertynyt lähes 139 miljardia euroa, noin 25 000 euroa jokaista suomalaista kohden. Perussuomalaisten kansanedustaja Leena Meri nosti esiin EVA:n arvo- ja asennetutkimuksen, jossa on selvitetty suomalaisten mielipiteitä siitä, miten julkista taloutta pitäisi tasapainottaa.

– Jopa kaksi kolmesta huolehtisi julkisen talouden tasapainottamisesta menoja leikkaamalla, ja vain neljäsosa turvautuisi asiassa veronkiristyksiin. EVA:n tutkimuksen perusteella suomalaiset eivät halua leikata valtion keskeisistä tehtävistä: esimerkiksi sote-palveluista, poliisilta, peruskoulutuksesta, oikeuslaitoksesta ja puolustusvoimista vain harvat ovat valmiita tinkimään, Meri sanoi.

Kansa on perussuomalaisten linjoilla

Sen sijaan suomalaisten leikkauslistan kärjestä löytyy perussuomalaisten kannattamia kohteita: yli puolet suomalaisista on valmiita leikkaamaan esimerkiksi yli 1,3 miljardin euron kehitysyhteistyörahoista, Yleisradiolta, puoluetuista ja ministerien avustajista, joita tällä vaalikaudella on lisätty.

– Kansa on siis perussuomalaisten linjoilla: julkiset menot tulee laittaa tärkeysjärjestykseen ja leikkaukset kohdistaa ensisijaisesti sinne, missä niillä on vähiten merkitystä suomalaisten toimeentulon ja hyvinvoinnin kannalta. Kun vain muutkin puolueet kuin perussuomalaiset kuuntelisivat suomalaisia!

Hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

Keskustelun pohjana olleessa valtiovarainvaliokunnan mietinnössä perussuomalaiset esittivät hallitukselle epäluottamusta, sillä hallitus on vähätellyt jengi- ja katurikollisuuden tuomaa uhkaa kansalaisille, epäonnistunut kansalaisten turvallisuudesta huolehtimisessa, katurikollisuuden lisääntymisen ehkäisemisessä, ilmiön asianmukaisessa tiedottamisessa sekä jättänyt tekemättä päättäväiset toimet ilmiön kitkemiseksi, ja näin ollen hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta.

– Mietinnön vastalauseessamme nostetaan esiin laiminlyödyt turvallisuusuhat ja kasvanut katujengirikollisuus, jonka vaarallisuutta on haluttu vähätellä viime aikoihin saakka. Viimein ilmiöstä puhutaan sen oikealla nimellä: olemme Ruotsin tiellä, kun lepsun maahanmuuttopolitiikan seuraamuksena Suomeen on muodostunut pääasiassa maahanmuuttajataustaisten nuorien väkivaltaisia jengejä.

Löperöön maahanmuuttoon ei ole enää varaa

Kun ongelma nyt on sentään myönnetty, on siihen viimein reagoitava. Meri vaatii, että sosiaaliturvaperusteinen maahanmuutto on lopetettava, rikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten karkotuksia ja siirtoja kotimaidensa vankiloihin tehostettava ja työperäisessä maahanmuutossa huolehdittava siitä, että Suomeen tulijat todella kykenevät elämään ilman tulonsiirtoja.

– Sen lisäksi, että nämä toimet ovat välttämättömiä suomalaisten turvallisuuden varmistamiseksi, niin niitä tarvitaan myös valtion velkaantumisen lopettamiseksi ja hyvinvointivaltion pelastamiseksi. Suomi elää yli varojensa, eikä löperöön maahanmuuttopolitiikkaan ole enää varaa, Meri totesi puheenvuorossaan.

Kommentoi kirjoitusta.

Nähdään lauantaina Hyvinkäällä!

Tiistai 22.11.2022 klo 16:19

Leena_Hyvinkaalla_26.11._some.jpg

Kommentoi kirjoitusta.

Hallitus keskittyy ideologiseen puuhasteluun ja keskinäiseen riitelyyn

Torstai 17.11.2022 klo 14:15

Juttu julkaistu suomen uutisissa 17.11.2022

Viime viikkoina on uutisoitu laajasti hallituspuolueiden tulehtuneista väleistä ja siitä, miten jo aikaisemmin hallituksen keskenään sopimia lakialoitteita on yllättäen alettu jarruttamaan. Viimeisimpänä riidan kohteena on ollut saamelaiskäräjälaki, jonka eteneminen vaikuttaa epävarmalta. Perussuomalaisten 1. varapuheenjohtajan Leena Meren mielestä vaikuttaakin siltä, että hallituksen toimintakyky ja asioiden priorisointikyky ovat täysin hukassa.

Perussuomalaisten kansanedustaja Leena Meren mielestä eduskunnassa käsitellään järkyttävän paljon hallituksen ideologisia lakeja, kuten esimerkiksi esityksiä translaiksi ja laittomasti maassa olevien terveyspalveluiden parantamiseksi.

- Aikaa on käytetty liikaa toissijaisiin asioihin eikä suomalaisten arjen ongelmia ole otettu riittävän vakavasti: koteihin tupsahtelee tuhansien eurojen sähkölaskuja, ruokakorin hinta on ylittänyt monen perheen kipurajan ja kallis bensa hankaloittaa ihmisten arkea. Tarvitsemme toimintakykyisen hallituksen, jonka yksi tärkeimmistä tavoitteista tulee olla tavallisten suomalaisten arjen sujuvuuden turvaaminen, Meri toteaa.

Aika kuluu keskinäiseen nokitteluun

Esimerkiksi sähkö on poskettoman kallista ja keskenään riitelevän hallituksen tukitoimet ovat jääneet vähäisiksi. Meri ihmettelee, onko esimerkiksi päästökaupan keskeyttämistä tai sähkömarkkinoiden rakenteen muuttamista suunniteltu, sillä tällä hetkellähän monet sähköyhtiöt tekevät korkeilla hinnoilla valtavia voittoja, kun hinta määräytyy kalleimman tuotantomuodon mukaan.

- Ei ole hallituksesta paljon uusia ideoita kuulunut tai perussuomalaisten ehdottamia keinoja hyödynnetty, kun aika kuluu keskinäiseen nokitteluun.

Kaikki isot kysymykset ratkomatta

Oppositio tulee tekemään uuden välikysymyksen. Tällä kertaa aiheena on maatalouden kriisi ja huoltovarmuuden heikko tila. Suomalaiset ruuantuottajat ovat pulassa, kun aidosti vaikuttavat tukitoimet loistavat poissaolollaan.

- Maatalouden kriisi uhkaa jo suomalaista ruuantuotantoa. Jälleen joudumme välikysymyksellä selvittämään, aikooko hallitus tehdä yhtään mitään sen varmistamiseksi, että tiloilla päästään vielä tulevanakin keväänä kylvämään, Meri sanoo.

- Hallitus ei ole saanut aikaiseksi maatalouden pelastuspakettia, vaikka tilat painivat käsistä karanneiden kustannusten kanssa. Energia, polttoaineet, rehut, lannoitteet ja siemenet, niiden kaikkien hinnat ovat nousseet. Suomalaisen ruuantuotannon tila on hälyttävä, sillä kustannukset siirtyvät myös kuluttajahintoihin eikä ihmisillä ole pian varaa kotimaiseen ruokaan. Jos sitä on edes tarjolla, Meri varoittaa.

Kommentoi kirjoitusta.

Nähdään sunnuntaina Karkkilassa

Keskiviikko 16.11.2022 klo 16:14

Riikka_ja_Leena_Karkkilassa_some.jpg

Kommentoi kirjoitusta.

Hallitus valjasti rikoslain asennekasvatuksen välineeksi - lakivaliokunnan perussuomalaiset tyrmäävät "naisministereiden suojelulain"

Tiistai 15.11.2022 klo 15:03

Hallitus haluaa muuttaa rikoslakia siten, että rangaistuksen koventamisperusteisiin lisättäisiin maininta rikoksen uhrin sukupuolesta. Lakivaliokunnan enemmistö on tänään antanut lakimuutokselle siunauksensa.


Perussuomalaiset kansanedustajat, lakivaliokunnan puheenjohtaja Leena Meri sekä jäsenet Mari Rantanen ja Sebastian Tynkkynen vastustavat lakimuutosta.

- Lakimuutos on tarpeeton, koska uhrin sukupuoli rikoksen tekemisen motiivina voi jo voimassa olevan lain mukaan vaikuttaa tuomittavaa rangaistusta koventavasti, perussuomalaiset sanovat.

Nuijitaan läpi vaikka väkisin

Hallituksen esityksen mukaan ehdotetun lakimuutoksen pääasiallinen tavoite onkin ilmentää sukupuoleen kohdistuvan vihan moitittavuutta ja siten vaikuttaa asenteisiin. Kysymys on näin ollen symbolisesta lakimuutoksesta, joka tehdään tietyn signaalin antamiseksi kansalaisille. Asennekasvatus ei kuitenkaan ole rikoslain tehtävä.

- Perustuslakivaliokunta on aikaisemmin suhtautunut torjuvasti tällaisiin lakihankkeisiin, minkä vuoksi yritimme saada tämänkin lakimuutoksen hyväksyttävyydestä perustuslakivaliokunnan lausuntoa. Hallituspuolueet eivät siihen kuitenkaan suostuneet. Niiden suhtautuminen symbolisen lainsäädännön tekemiseen tuntuu muutenkin vaihtelevan tuulen suunnan mukana, koska esimerkiksi ehdotus koulukiusaamisen lisäämisestä rikoslakiin tyrmättiin symbolisena, mutta nyt sitten tämä esitys kuitenkin nuijitaan läpi vaikka väkisin, selvittävät edustajat.

Hallituksen oman edun tavoittelua

Hallituksen lakiehdotus on ongelmallinen siitäkin syystä, että sitä perustellaan ennen muuta tarpeella puuttua naisiin kohdistuvaan niin sanottuun vihapuheeseen siitä huolimatta, että rangaistuksen koventamisperusteet soveltuvat yleisesti kaikentyyppisiin rikoslajeihin ja rikoksiin. Esityksen perusteluiden mukaan etenkin naispäättäjiin kohdistuva vihapuhe on kasvava ongelma.

- Lakimuutoksen tarkoituksena vaikuttaa olevan vallassa olevien naisministereiden suojeleminen heihin kohdistettavalta kenties epämieluisaksi koettavalta kritiikiltä. Tällaista hallituksen oman edun tavoittelua lainsäädännön keinoin ei voida pitää asiallisena, Meri, Rantanen ja Tynkkynen paheksuvat.

Kommentoi kirjoitusta.

Porvoossa nähdään!

Torstai 27.10.2022 klo 14:35

Leena_Porvoossa_some.jpg

Kommentoi kirjoitusta.

kolmoismurhaaja ei kuulu avovankilaan

Keskiviikko 26.10.2022 klo 10:03

Kolmoismurhaan ja sittemmin lukuisiin muihin rikoksiin syyllistynyt Juha Valjakkala on uutisten mukaan poistunut luvattomasti avovankilasta. Hämmästelen, miksi pitkän rikoshistorian omaava rikoksenuusija on ylipäätään sijoitettu avovankilaan.

Hän on useita kertoja paennut vankilasta tai jättänyt palaamatta sinne lomilta. Perussuomalaisten kriminaalipoliittisessa ohjelmassa vaaditaan, että vakaviin rikoksiin syyllistyneet vangit sijoitetaan aina suljettuun vankilaan, jossa tuomio istutaan päivästä päivään ilman ehdonalaista vapautta.  Myös vankilomia tulisi myöntää vain erittäin poikkeuksellisesti. Rangaistus kärsitään eikä siitä kuulu ansaita lomapäiviä, kuten työsuhteessa.

Tulee muistaa, että vankilomalta on helppo ottaa hatkat ja ”pidentää” lomaa. On hyvä huomata, että avolaitoksesta luvaton poistuminen tai lomilta palaamatta jättäminen ei ole rikos. Olen aikaisemmin tehnyt lakialoitteen, jossa ehdotetaan vankien ”omien lomien” säätämistä erikseen rangaistavaksi rikokseksi.

Voit tutustua tarkemmin perussuomalaisten kriminaalipoliittisen ohjelman tavoitteisiin täältä.

Kommentoi kirjoitusta.

Jengirikollisuuden kitkemiseksi tarvitaan perussuomalaisten realistista politiikkaa.

Tiistai 25.10.2022 klo 9:22

Olin eilen A-studiossa keskustelemassa katujengeistä ja jengiväkivallasta. Löydät eilisen lähetyksen täältä. 
Vihreät puhuvat pelkästään ennaltaehkäisystä ja palveluiden tarjoamisesta, vaikka katujengiläisissä on kyse vakaviin rikoksiin syyllistyvistä rikollisista. Poliisinkin mukaan yli 90 prosenttia jäsenistä on täysi-ikäisiä ja 95 prosenttia heistä on ulkomaalaistaustaisia. Näille törkeisiin rikoksiin syyllistyville pitäisi vihreiden mielestä tarjota enemmän palveluita ja ”ennaltaehkäisyä”.
Sisäministeri Mikkonen on kesällä sanonut, että ”on täysin selvää, että jengiytymiseen liittyviä ongelmia ei voida pysäyttää tai ratkoa maahanmuuttoa vähentämällä. Maahanmuuton ongelmiin ei vastata kiristämällä maahanmuuttoa koskevia sääntöjä”. Järjetöntä.
Perussuomalaisten mielestä tarvitaan kovempia rangaistuksia ja juurisyyhyn puuttumista eli haitallisen maahanmuuton rajoittamista. Rikoksiin syyllistyneille kovemmat rangaistukset ja karkotus. Jengirikollisuuden kitkemiseksi tarvitaan perussuomalaisten realistista politiikkaa.

Kommentoi kirjoitusta.

Kommentoi kirjoitusta.

vaaralliset rikolliset pysyvästi lukkojen taakse: "Meillä vapautetaan sellaisia vankeja, joita ei koskaan tulisi vapauttaa".

Maanantai 17.10.2022 klo 14:46

Julkaistu Suomen uutisissa 14.10

Toisten hengelle ja terveydelle vaaralliset vangit täytyy pitää lukkojen takana, perussuomalaisten uudessa kriminaalipoliittisessa ohjelmassa vaaditaan. Perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Leena Meri sanoo, että Suomessa päästetään vapaalle jalalle sellaisia vankeja, joita ei pitäisi koskaan vapauttaa.

Kriminaalipoliittisen ohjelman yhdeksi tavoitteeksi on asetettu varmuusvankeuden käyttöönottaminen, jonka avulla väkivaltariskiarviossa vaarallisiksi arvioidut vangit voidaan pitää tarvittaessa pysyvästi lukkojen takana. Suomessa on sekä elinkautisen että määräaikaisen vankeusrangaistuksen saaneita vaarallisiksi arvioituja ihmisiä, jotka tulevat vapautumaan ja muodostamaan turvallisuusuhan muille.

– On täysin järjetöntä, että vaarallisiksi arvioituja elinkautisvankeja – käytännössä siis murhaajia – vapautetaan vankeudesta esimerkiksi sen perusteella, että vanki on ollut päihteetön vankeuden aikana, opiskellut itselleen ammatin tai luonut hyvät perhesuhteet.

– Jos henkilö arvioidaan vaaralliseksi, niin tällaisilla sinänsä myönteisillä seikoilla ei saa olla mitään merkitystä, vaan henkilön vaarallisuuden muille ihmisille tulee olla ratkaisevaa, perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja ja varatuomari Leena Meri toteaa.

Elinkautiset Suomessa lyhyitä

– Ylipäätään Suomessa elinkautiset ovat lyhyitä. Meillä vapautumista voi hakea 12 vuoden jälkeen ja keskimääräinen aika vankilassa on vain 14 vuotta. Esimerkiksi Ruotsissa keskimääräinen tuomio on 16 vuotta ja Islannissa vapautumista voi hakea vasta 16 vankilavuoden jälkeen, Meri kertoo.

– Mitä tulee määräaikaisen tuomion saaneisiin vankeihin, niin heidän pitämisensä vangittuna ei ole nykylain mukaan mitenkään mahdollista sen jälkeen, kun määräaikainen rangaistus on istuttu.

Ainoatakaan lapsenraiskaajaa ei tule vapauttaa

Perussuomalaiset ehdottaa Norjan ja Tanskan mallin mukaista varmuusvankeutta. Siinä on kyse pituudeltaan määrittelemättömän mittaisesta rangaistuksesta, johon voidaan tuomita, jos vangin arvioidaan olevan vaaraksi muille ihmisille. Tarvetta varmuusvankeuden jatkamiselle arvioidaan näissä maissa säännöllisin väliajoin tuomioistuimen toimesta.

– Esimerkiksi sarjakuristajana tunnettu henkilö on kuristanut hengiltä neljä ihmistä. Viimeisin tuomio tuli vuonna 2018 murhasta. Lisäksi hän on syyllistynyt muihin vakaviin väkivaltarikoksiin, kuten törkeisiin pahoinpitelyihin ja törkeään raiskaukseen. Miten voi olla mahdollista, että erittäin vaaralliseksi arvioitu henkilö syyllistyy henkirikoksiin ja muihin vakaviin väkivaltarikoksiin vuosikymmenten ajan ja aina pääsee lopulta vapaaksi, Meri hämmästelee.

– Myös esimerkiksi lapsia vaanivat seksuaalirikolliset vapautuvat tuomioidensa jälkeen, vaikka heidän edelleen arvioitaisiin olevan uhkaksi lapsille. Ainoatakaan lapsenraiskaajaa ei tule vapauttaa, mikäli se tapahtuu lasten turvallisuuden kustannuksella.

Pakkolaitosjärjestelmästä luopuminen oli virhe

Aikaisemmin myös Suomessa törkeää väkivaltaisuutta tai erityistä vaarallisuutta osoittavaan rikokseen syyllisty­nyt henkilö voitiin pitää rangaistuslaitoksessa vielä tuomitun rangaistuksen suorittamisen jälkeenkin. Tästä niin sanotusta pakkolaitosjärjestelmästä kuitenkin luovuttiin 2000-luvun alkupuolella, jolloin ajateltiin, että vaaralliset rikolliset kuuluvat mielisairaaloiden hoidettaviksi.

Pakkohoidon edellytykset eivät kuitenkaan täyty pelkän väkivaltariskiarvion perusteella, joten myös vaaralliset ihmiset pääsevät kulkemaan vapaina. Perussuomalaisten mukaan pakkolaitosjärjestelmästä luopuminen oli virhe.

– On päivänselvää, että meillä vapautetaan sellaisia vankeja, joita ei koskaan tulisi vapauttaa. Riippumatta siitä, miksi järjestelmää halutaan kutsua, niin tarvitsemme lainsäädäntöön pikaisia muutoksia, jotka mahdollistavat vaarallisten vankien pitämisen lukkojen takana, Meri vaatii.

Voit tutustua tarkemmin perussuomalaisten kriminaalipoliittisen ohjelman tavoitteisiin täältä.

Kommentoi kirjoitusta.

Kommentoi kirjoitusta.

Järkeä rangaistuksiin: Sarjakuristajat pidettävä lukkojen takana, taparikolliset vankilaan, Isis-vaimot tuomiolle: "Suomalaiset ansaitsevat turvaa rikoksentekijöitä vastaan"

Maanantai 10.10.2022 klo 14:25

Julkaistu Suomen uutisissa 10.10.2022

Perussuomalaiset esittää uudessa kriminaalipoliittisessa ohjelmassaan useita työkaluja ja uudistuksia henki-, väkivalta- ja seksuaalirikosten torppaamiseksi ja ulkomaalaisperäisen rikollisuuden kitkemiseksi. Perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Leena Meri huomauttaa, että jopa pohjoismaisessa vertailussa vakavien rikosten rangaistukset Suomessa ovat löperöitä.

Perussuomalaiset vaatii järkeä rangaistuksiin, ja haluaa, että jatkossa vakavista rikoksista tulee tuomita tuntuvia seuraamuksia.

– Tämä on perusteltua myös kansainvälisen vertailun perusteella, sillä Suomessa rangaistukset ovat lievempiä kuin muissa Pohjoismaissa. Suomessa esimerkiksi raiskauksesta tai törkeästä pahoinpitelystä, josta aiheutuu vakava ruumiinvamma tai jopa hengenvaarallinen tila, minimirangaistuksena on vain yksi vuosi vankeutta, Perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Leena Meri sanoo.

Hän esitteli perussuomalaisten uutta kriminaalipoliittista ohjelmaa tänään Tuumaustunnilla.

Naapurimaihin verrattuna, esimerkiksi törkeästä ryöstöstä ja törkeästä raiskauksesta tuomitaan Ruotsissa aina vähintään viisi vuotta vankeutta, siinä missä Suomessa vastaavasta teosta voi selvitä kahden vuoden rangaistuksella. Norjassa vankeutta voidaan määrätä jopa 21 vuotta.

Meri katsoo, että vakavien rikosten rangaistukset Suomessa ovat liian löperöitä.

– Perussuomalaisten mielestä vakavista rikoksista, kuten henki- ja väkivaltarikoksista ja seksuaalirikoksista tuomittavien rangaistusten tulee poikkeuksetta olla erittäin ankaria.

Eroon paljousalennuksista

Lepsujen rangaistusten lisäksi lainsäädännön eräs epäkohta liittyy tilanteisiin, joissa samalla kertaa tuomitaan yhteinen rangaistus kahdesta tai useammasta rikoksesta. Järjetöntä mutta totta, mitä enemmän rikoksia tekee, sitä suhteellisesti lievemmän tuomion nykyään saa. Tällöin vain pohjarangaistuksena oleva ankarin rangaistus mitataan täysimääräisenä, ja muiden rikosten osalta tuomioistuin antaa alennusta.

– Perussuomalaisten maailmankuvassa sen seikan, että henkilö on syyllistynyt useisiin rikoksiin, tulee vaikuttaa tuomittavaa rangaistusta ankaroittavasti, eikä suinkaan toisin päin. Mielestämme rangaistusten automaattisista, niin sanotuista paljousalennuksista olisikin luovuttava, Meri sanoo.

Vankilasta pääsee pois liian helposti

Perussuomalaiset haluaa myös lopettaa vankien vapauttamisen ennenaikaisesti, jolloin lähtökohtana tulee olla, että vankilatuomio istutaan kokonaisuudessaan loppuun vankilassa. Ehdonalaisen vapauttamisen edellytyksiä tulee siis kiristää

– Vankilasta pääsee nykyään melko nopeasti pois. Lähtökohtaisesti, kun on istunut kaksi kolmasosaa ajasta tai on ensikertalainen, pääsee nopeammin pois. Tällöin rikoksesta voi saada jopa kaksoisalennuksen, ensin tuomion mittaamisessa, jos on tuomittu useasta rikoksesta, ja sen jälkeen alennusta vankilassa istumisesta, Meri sanoo.

Perussuomalaiset katsoo, että ehdonalaisen vapautumisen tulee olla mahdollista vain harkinnanvaraisesti, eikä vakavista rikoksista tuomittuja vankeja pidä koskaan päästää ehdonalaiseen vapauteen. Vapauttamisharkinnassa olisi asianmukaisella tavalla otettava huomioon tuomion perusteena olevan rikoksen laatu, todennäköisyys syyllistyä uusiin rikoksiin sekä tuomitun yleinen vankila-aikainen käyttäytyminen.

– Yleisestikin Euroopassa lähtökohtana on, että vankeja ei vapauteta ehdonalaiseen vapauteen, ellei vangin yksilöllinen kokonaisarvio vapautusta puolla. Esimerkiksi Islannissa vankia ei voida vapauttaa, jos hän on taparikollinen. Belgiassa ehdonalaista vapautta ei myönnetä tuomitulle, joka voi esimerkiksi häiritä rikoksen uhreja, Meri sanoo.

Ei vaarallisia vankeja ihmisten ilmoille

Erityisesti kansalaisten oikeustajua koetellaan silloin, kun vaaralliseksi arvioitu elinkautisvanki, jolla on korkea riski syyllistyä väkivaltaisiin rikoksiin vankilan ulkopuolella, päästetään kulkemaan vapaalla jalalla.

Perussuomalaiset ei halua päästää vaarallisia murhaajia, kuten sarjakuristajia ihmisten ilmoille, ja uudessa ohjelmassa linjataan, että vaaralliset vangit on pidettävä lukkojen takana.

– Me tiedämme, että Suomessa on vaarallisia vankeja, jotka ovat vapauduttuaan vaaraksi toisten hengelle ja terveydelle. Perussuomalaisten mielestä tällaisia vankeja ei pidä vapauttaa. Täytyy ymmärtää, että yksikin lapsenraiskaus tai tappo on liikaa, Meri sanoo.

Elinkautista vankeusrangaistusta suorittavat vangit ovat tavallisesti murhaajia. Heidän vapauttamisestaan vankilasta päättää Helsingin hovioikeus. Ennen vapauttamispäätöksen tekemistä arvioidaan vangin riski syyllistyä väkivaltarikokseen.

Käytännössä hyvin vaarallisia vankeja päästetään vapauteen, jolloin vapauttavaa päätöstä tuomioistuin perustelee usein vetoamalla esimerkiksi siihen, että vanki on ollut päihteetön vankilassaoloaikana, opiskellut itselleen ammatin, osallistunut työtoimintaan ja luonut hyvät perhesuhteet. Toisin kuin väkivaltariskiarvio, tällaiset sinänsä myönteiset seikat eivät kuitenkaan tosiasiassa kerro mitään siitä, kuinka vaarallinen vanki on ja minkälaisen riskin hänen vapauttamisensa aiheuttaa muiden ihmisten hengelle ja terveydelle.

Perussuomalaisten mielestä elinkautisvangin vapauttamista harkittaessa olisi ratkaiseva merkitys annettava muiden seikkojen sijasta nimenomaan vangin vaarallisuusarvioinnille. Vaarallisiksi arvioitujen vankien kohdalla elinkautisen vankeusrangaistuksen pitää nimensä mukaisesti olla elinkautinen.

Ulkomaalaiset vangit kotimaidensa vankiloihin

Perussuomalaiset katsoo, että raskaita rikoksia tehneet turvapaikanhakijat eivät ansaitse Suomen tarjoamaa turvaa, vaan päin vastoin: suomalaiset ansaitsevat turvaa rikoksentekijöitä vastaan.

Kriminaalipoliittisessa ohjelmassa linjataan, että ulkomaalaiset vangit on siirrettävä suomalaisista vankiloista kotimaidensa vankiloihin. Vakavaan rikokseen syyllistyneet ulkomaalaiset on karkotettava, heille on määrättävä pysyvä maahantulokielto ja heille mahdollisesti myönnetty Suomen kansalaisuus on määrättävä menetettäväksi.

Meri huomauttaa, että ulkomaalaisista vangeista aiheutuvat kustannukset suomalaiselle yhteiskunnalle ovat merkittävät ottaen huomioon, että yksi vuosi suljetussa vankilassa maksaa yli 80 000 euroa per vanki. Vuosi avovankilassa kustantaa sekin yli 60 000 euroa.

– Suomeen ei kaivata ulkomailta ihmisiä, jotka tekevät täällä rikoksia, vaarantavat toiminnallaan kanssaihmisten turvallisuutta ja syövät veronmaksajien rahat. Ulkomaalaisista rikollisista onkin hankkiuduttava eroon ennen kuin palavat autot ja katuammuskelut ovat meillä arkipäivää kuten Ruotsissa, Meri sanoo.

Laissa edelleen Isis-vaimojen mentävä aukko

Eduskunnassa on käsitelty aiemmin terrorismilainsäädännön tiukennuksia, mutta Suomen laissa on edelleen Isis-vaimojen mentävä aukko.

Meri sanoo, että perussuomalaiset kuitenkin haluaa kaikki terroristit tuomiolle

– Tilanne on nyt se, että rangaistavana ei pidetä esimerkiksi työskentelyä Isis-leirillä, eli jos sinne on mennyt vapaaehtoisesti tekemään kotitaloustehtäviä ja vaikka hoitamaan lapsia, niin sitä ei katsota rikolliseksi toiminnaksi, vaikka leirille menneiden naisten tehtävänä on nimenomaan synnyttää lapsia ja kasvattaa uusia taistelijoita.

– Kyseessä ei siis ole marttakerho, vaan koko järjestelmä toimii siksi, jotta voidaan terrorisoida ja aiheuttaa kauhua. Meidän mielestämme rikoslainsäädäntöä on muutettava niin, että terroristijärjestöä palvelevaa toimintaa pidetään yksiselitteisesti rangaistavana. Myös esimerkiksi Norjassa lakia tulkitaan näin.

Tutustu perussuomalaisten uuteen kriminaalipoliittiseen ohjelmaan kokonaisuudessaan tästä.

Kommentoi kirjoitusta.

Translailla sotketaan sukupuoletkin ideologian nimissä

Torstai 6.10.2022 klo 10:41

Juttu Suomen uutisista 5.10

Eduskunnassa käsitellään hallituksen esitystä niin sanotusta translaista, jolla halutaan muun muassa helpottaa juridisen sukupuolen vaihtamista. Perussuomaisten 1. varapuheenjohtaja Leena Meri pitää translakia ideologisena ja haitallisena hankkeena. Meri nosti esiin aikaisemmin hyväksytyn vanhemmuuslain, jolla translakia alustettiin.

– Vanhemmuuslaissa todetaan muun muassa, että äitiyden toteaminen ei edellytä sitä, että lapsen synnyttänyt henkilö on sukupuoleltaan nainen, eikä isyyden vahvistaminen edellytä, että isä on sukupuoleltaan mies. Translaki tulee nyt keskustan ja demareiden tukemana sekoittamaan tilannetta entisestään, Leena Meri totesi eduskunnassa.

– Tällä esityksellä sotketaan nyt biologiset sukupuolet aivan lopullisesti. Sukupuolen vaihtamiseen riittää, että kokee kuuluvansa toiseen sukupuoleen. Eli jos joku kokee olevansa mies, niin sitten ilmoitus ja rekisteröinti tapahtuu. Voit vaihtaa itsesi mieheksi tai naiseksi ja taas muuttaa mieltäsi ja toisinpäin. Hämmästyttävää.

Sukupuolen vaihtaminen ilmoituksella ei ole ihmisoikeus

Perussuomalaiset nosti useammassa puheenvuorossa esiin hallituspuolueiden retoriikan, jonka mukaan nykylainsäädännöllä loukataan transihmisten ihmisoikeuksia.

– Te annatte ymmärtää, että transihmisten elämät olisivat täynnä suuria ihmisoikeusloukkauksia. Heillä on oikeus sosiaalitukeen, oikeus terveydenhuoltoon ja niin edelleen. Samat oikeudet kuin muillakin, eikä sukupuolen vaihtaminen ilmoituksella ole mikään ihmisoikeus. Puheidenne perusteella tämä on merkittävin saavutus tällä hallituskaudella. No, se on tietysti arvotuskysymys, mikä kenellekin on tällä hallituskaudella kaikkein tärkeintä, Meri napautti.

Esitykseen liittyy ilmeisiä turvallisuusuhkia

Lakiesitykseen ja sukupuolen vaihtamiseen omalla ilmoituksella liittyy ilmeisiä turvallisuusuhkia, joista erityisesti vihreät ja vasemmistoliiton edustajat eivät ideologiansa vuoksi suostu edes keskustelemaan. Perussuomalaiset kansanedustajat nostivat lukuisissa puheenvuoroissa näitä uhkia esiin, kuten esimerkiksi seksuaalirikollisiin liittyvän näkökohdan.

– Esimerkiksi sarjakuristaja Michael Penttilä on kertonut kokevansa olevansa nainen ja lesbo. Hän on vankilassa, ja kun hän kokee olevansa nainen, niin tämän esityksen perusteella hänen itsensä ilmoittama sukupoli määrää, mille osastolle hänet pitäisi sijoittaa. Myös seksuaalirikolliset voivat ilmoittaa olevansa naisia ja käyttää esimerkiksi naisten pukuhuoneita, eikä kukaan voi siihen puuttua, Meri totesi.

– Erityisen huolestunut olen puheenvuoroista, joiden mukaan tähän pitäisi sotkea vielä alaikäiset lapsetkin mukaan, kuten vihreiden ja vasemmiston edustajat sekä ainakin myös kokoomuksen Pihla Keto-Huovinen vaativat. Ei voi olla todellista, että lapsi muuttaa sukupuolensa omalla ilmoituksella, Meri hämmästeli.

Kommentoi kirjoitusta.

« Uudemmat kirjoituksetVanhemmat kirjoitukset »