Heräsikö kysymyksiä?

Ota rohkeasti yhteyttä

leena.meri@eduskunta.fi

p. 09-432 3165 (Leena)

Avustaja:

jessica.vahtera@eduskunta.fi

p. 050 476 9019 (Jessica)

twiittaa: @leena_meri

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:522949 kpl

Merkillinen valmistelu ja päätöksenteko Hyvinkään tulevien vuosien taloudessa

Perjantai 5.6.2020 klo 12:44 - Leena Meri


Kaupungilla perustettiin kevään ajaksi kestävän talouden ohjausryhmä vuosille 2021-2024, sillä talous on pahasti alijäämäinen eli menoja on enemmän kuin tuloja. Olin jäsenenä tuossa ryhmässä. Kävimme erilaisia vaihtoehtoja läpi virkamiesten esitysten pohjalta. Omia ehdotuksia sai tuoda, mutta valitettavasti osa perussuomalaisten esityksistä jäi kokonaan mahdollisuutena selvittämättä. Esimerkkinä tulevien investointien välttämättömyys ja vaikutus kaupungin talouteen. Valmistelun lähtökohtana oli alunperin kuitenkin, ettei esimerkiksi kuntaveron korotusta esitetä.

Ideana oli saada aikaan yhteinen näkemys valtuustoryhmien välillä jo ensi vuoden budjettia varten. Normaalisti keskustelut talousarviosta ja veroprosentista käydään syksyllä ja päätetään marraskuun ja joulukuun vaihteessa. Valtuustoryhmät kokoontuivat lukuisia kertoja, mutta yhteistä näkemystä ei löytynyt. Todettiin, ettei riittävää yhteisymmärrystä tällä esityksellä tule ja uusi virkamiesesitys tuli kaupunginhallitukseen 1.6.

Esityslista kaupunginhallituksen kokoukseen julkaistiin 28.5.2020. Yllättäen sinne oli ilmestynyt Keusoten säästötavoite, josta oli leikattu noin 3,8 miljoonaa. Eli kevään neuvotteluissa esillä ollut n. 4,5 miljoonan säästötavoite oli pudonnut muutamia päiviä ennen kaupunginhallituksen kokousta 870 000 euroon, mikä on tuonut esitykseen täytenä yllätyksenä veronkorotustarpeen 4,4 miljoonaa eli 0,5 %. Koko kevään työltä ja sopimusneuvotteluilta ja niiden edellytyksiltä oli siis pudonnut pohja. Mitä järkeä oli etsiä keinoja ja neuvotella sekä kokoontua kymmeniä kertoja, kun muutama päivä ennen kokousta näin oleellinen muutos esitetään?

Esitin perussuomalaisten valtuustoryhmän puolesta, että asia ensisijaisesti palautetaan virkamiesvalmisteluun ja tuodaan uusi esitys, jossa on huomioitu Suomen hallituksen lupaama tuki kuntien menoihin. Lisäksi valmistelussa tulee laskea eri investointien vuotuiset lainanlyhennykset ja käyttökulut. Esimerkkinä Vanhankirkon kevyenliikenteen silta, jonka kustannusarvio on 5,5 miljoonaa euroa. On aivan järjetöntä tehdä koko taloutta koskevaa talouden suunnitelmaa, josta puuttuu osa taloutta, eli merkittävät investoinnit kokonaan. Se on sama kuin laskisi oman perheen rahankäytön ja jättäisi lainanlyhennykset ja omaisuuden hoitokulut kokonaan huomioimatta todellisista elämisen kuluista.

Lisäksi pitäisi selvittää perusteet ja laskelmat, miksi Keusoten säästötavoitteista putosi suurin osa. Miten voi olla niin, että Keusote ei pysty säästöihin missään, vaan ilmoittaa, että me tarvitsemme tämän verran ja muut karsikoon? Suomen hallitus on luvannut tukea kuntia 1,4 miljardilla sekä tarkastella kuntien velvoitteita eli merkittäviä muutoksia ja taloudellista tukea myös Hyvinkään talouden perusteisiin on tulossa.

Miksi asia pitää päättää puutteellisena kuukausia etukäteen? En saanut kannatusta asian uudelleen valmisteluun palauttamisesta yhdeltäkään kaupunginhallituksen jäseneltä. Heillä on kova halu pikaisesti lyödä veronkorotus ja leikkaukset lukkoon.

Kun asiaa ei haluttu valmistella paremmin ja palauttaa valmisteluun, niin tein muutosesityksiä, joilla perussuomalaiset haluavat paikata meidän mielestä kuntalaisille huonoa esitystä. Ryhmämme esitti kaupunginhallituksessa uusia tulokohteita sekä lukuisia muutoksia, joihin emme saaneet yhdeltäkään ryhmältä kannatusta. Näistä esimerkkeinä ovat oman äidinkielen opetuksen lopettaminen maahanmuuttajille verovaroin, Ridasjärven kyläkoulun ja päivähoidon säilyttäminen, yksityisteiden avustusten säilyttäminen kylien elinvoimaisuuden ja arjen auttamiseksi, perhepäivähoidon säilyttämistä osana perheiden mahdollisuutta valita lapselleen hoitomuoto. Jo aikaisemmin olemme esittäneet, että Hyvinkää lopettaa uusien pakolaisten säännönmukaisen kuntaan ottamisen. Olemme senkin kanssa jääneet yksin. Muut puolueet eivät halua luopua uusien pakolaisten ja niistä aiheutuvien kulujen vähentämiseen, vaikka se on täysin vapaaehtoista kunnille. Jos samaan aikaan kunnan lakisääteisistä palveluista halutaan säästää tulee turhat menot ensin leikata. Uutena tulona esitimme kiinteistöjä omistavien yhdistysten velvollisuutta maksaa kiinteistöveroa, kuten muutkin kiinteistöjä omistavat kuntalaiset joutuvat osana asumismenojaan maksaa. Tämä vero on käytössä monissa kunnissa. Tuloja tulisi useita satoja tuhansia verokannasta riippuen. Ei kelvannut muille puolueille. Mieluummin leikataan peruspalveluista ja perheiden arjesta.

Edellytimme, että talous käydään kokonaisuutena läpi tarkoituksena välttää kuntaveron korotus, joka on myrkkyä kuntalaisen kukkarolle muutenkin vaikeassa taloustilanteessa. Tavoitteena meillä siis ensisijaisesti on, että kuntaveroa ei koroteta. Vasta uusien selvitysten ja valtiolta saadun taloudellisen tuen jälkeen, jos mitään muuta mahdollisuutta ei jää, voidaan esityksen pohjalle ottaa veronkorotus 0,25 %.

Koko tulevien vuosien taloudesta ei pidä päättää puutteellisilla selvityksillä ja tiedoilla. Kuntaveroprosentit tulee ilmoittaa marraskuussa verohallinnolle, joten lisäselvityksille ja paremmalle laskennalle on riittävästi aikaa eikä päätöksenteko silloin poikkea normaalista menettelystä.

Asian käsittely jatkuu kaupunginvaltuustossa 15.6.2020. Vaikuta asioihin valtuutettujen kautta ja ole ihmeessä yhteydessä päättäjiin, jos haluat muutosta lopputulokseen. Kannattaa myös seurata miten äänestämäsi valtuutettu nyt kokouksessa toimii ja minkä puolesta äänestää.

Kuntavaalit ovat ensi keväänä. Monet arjen kannalta keskeiset päätökset tehdään juuri kunnissa. Kannattaa miettiä jospa lähtisit mukaan vaikuttamaan.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini